VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeen keskisin tavoite on lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa tekniikan aloille, erityisesti kone- ja tuotantoteknikassa

  • ottamalla nuoret mukaan markkinoinnin ja viestinnän suunnitteluun
  • kehittämällä nuorten itsensä näköistä markkinointia yhdessä markkinoinnin ammattilaisten kanssa
  • lisäämällä yritysten näkyvyyttä oppilaitoksissa ja opiskelijoiden arjessa
  • osallistamalla yritykset mukaan markkinointiin
Go to top