Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksistasekä. Lisäksi tavoitteena on lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet ovat
- VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeessa kehitettyjen markkinointi- ja vetovoimatoimintamallien pilotointi ja juurruttaminen muilla kuin kone- ja tuotantotekniikan alalla sekä edelleen kehittäminen laajasti tekniikan aloilla,
- koulutusasteiden ja koulutusalojen välisten siirtymien sekä työelämäämn siirtymisen sujuvoittaminen
- opetus- ja ohjaushenkilöstön osallistaminen vetovoimaisuuden kasvattamiseen

Hankkeen tuloksena tekniikan alojen vetovoimaisuus lisääntyy Lounais-Suomessa sekä Satakunnassa ja aloilla on laajasti käytössään erilaisia nuoria kiinnostavia menetelmiä markkinoida teknikan alan koulutusta ja työllisyysmahdollisuuksia.

Hankkeen toteuttavat yhdessä
- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä
- TAO Turun Ammattiopistosäätiö
- Turun ammattikorkeakoulu Oy
- Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
- Satakunnan ammattikorkeakoulu
- Satakunnnan koulutuskuntayhtymä
- Koneteknologiakeskus Turku Oy

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

 

 

Go to top