Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Värikäs maailma -työpaja on tytöille suunnattu työpaja, jonka päämääränä on innostaa ja nostaa esiin ylpeyden tunnetta, voimaantumista ja positiivista energiaa. Työpajassa valmistetaan liisterissä marmoroituja kortteja, joiden valmistamiseen on annettu selkäet ohjeet. Pajaa pilotoineet Mira-Liina Skyttälä ja Maija Luoma tähtäsivät työpajallaan nuorten tukemiseen ja etenkin siihen, että syntyisi uusi toimintatapa yksinäisyyden kanssa kamppailevien nuroten tueksi.

Työpaja on osa Liaani-hanketta. Liaanissa on kehitetty välineitä ja menetelmiä jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. 

Go to top