Carry on -hankkeen työpajoissa on listattu hankeverkostossa mukana olleiden oppilaitosten (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Harjun oppimiskeskus) opintopolulla opiskelijan vastaan tulevat opintojen keskeyttämisen kannalta kriittiset pisteet. Työpajoissa etsittiin ohjauksellisia ratkaisuja ennalta ehkäistä keskeyttämisiä ja ohjata opiskelijat yli vastaan tulevien karikoiden. Jokainen organisaatio voi hyödyntää kuviota oman organisaationsa ohjausprosessia kehittäessään.

Go to top