Hankekumppanuus

Ensisijaiset välilehdet

SAKU ry on aktiivinen hanketoimija ja on mukana yhteistyöhankkeissa omien jäsenyhteisöjensä sekä hyvinvointiverkoston muiden organisaatioiden kanssa. SAKU ry voi toimia hankekumppanina tai tarjota hankkeen tulosten levittämispalveluja ostopalveluina. Arjen arkki -palvelutoimintaa voi hyödyntää myös jo hankkeen suunnitteluvaiheessa selvittämään, mitä hankkeeseen liittyen on aiemmin tehty, mitä on vireillä ja ketkä olisivat sopivia kumppaneita.

Go to top