Recent Articles

Yhden Icehearts-joukkueen säästöt yhteiskunnalle 2,8 milj. €.

Icehearts on liikuntaan perustuva lastensuojelun toimintamalli, jossa Icehearts-kasvattaja tukee lapsia arjessa, koulunkäynnissä ja joukkueurheilussa 12 vuoden ajan. Iceheartsin tavoitteena on tarjota lapselle mielekäs, ryhmämuotoinen harrastus ja sen puitteissa ennaltaehkäistä lastensuojelupalvelujen tarvetta sekä huostaanottoja, osattomuutta ja koulunkäynnin keskeytymistä.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu

Kuvaus: 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan nuorelle tai aikuiselle hankkia opinnoissa tai työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä eri oppilaitosten kaikille avointen opintojen tarjontaa. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai oppimisen ohjaajan johdolla.

Resurssit: 
Palveluun mukaan lähtevissä organisaatioissa täytyy linjata ja päättää - miten kaikille avointen opintojen opetus ja ohjaus resurssoidaan - mitä ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksia palvelussa kaikille tarjotaan - millä pedagogisilla ja teknisillä ratkaisuilla (esim. itsenäiset opinnot, reaaliaikainen etä- ja verkko-opetus, monimuoto-opetus) opintojen avoimuus käytännössä toteutetaan - missä oppimisympäristöissä opiskelu tapahtuu
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu juurrutetaan keväällä 2018 kun toteuttajaorganisaatiot allekirjoittavat yhteistyösopimuksen palvelun ylläpitämiseksi. Jatkossa tulee laajentaa palvelun kautta avoimia opintoja kaikille tarjoavien oppilaitosten toteuttajaverkostoa sekä avointen opintojen (erityisesti yhteisten ja ammatillisten tutkinnon osien) tarjontaa.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut jaana.kilpinen@Turku.fi tai 050 4283154
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen, Turun kaupungin sivistystoimiala Suunnittelu- ja kehittämispalvelut jaana.kilpinen@Turku.fi tai 050 4283154
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Pakolaisen polku -tapahtuma

Kuvaus: 

Pakolaisen polku on yläkoulujen 8.-luokkalaisille järjestettävä yhdenvertaisuustapahtuma, jonka tavoitteena on kannustaa erilaisuuden arvostamiseen ja suvaitsevaisuuteen. Tapahtumalla pyritään vaikuttamaan nuorten asenteisiin ja herättämään keskustelua muun muassa ulkomaalaisten asemasta yhteiskunnastamme sekä ennakkoluuloista ja niiden seurauksista.

Pakolaisen polku on vuorovaikutteista teatteria, jossa näyttelijöiden roolissa toimii Porvoon ammattiopiston, Amiston, maahanmuuttajanuorten ryhmä. Pakolaisen polku vie oppilaat Tylymaahan, jonka tullissa, sairaalassa ja koulussa nuoret joutuvat kokemaan ankean vastaanoton. Oppaina matkalla toimivat Amiston matkailualan opiskelijat.Tapahtumapaikkana toimii WSOY-talo. Tapahtuma on tunnin mittainen. Polun lopulla on keskusteleva osuus, jossa syvennytään pohtimaan erilaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Seurakuntien työntekijöiden kanssa nuori pääsee purkamaan omia kokemuksiaan polun jälkeen.
Resurssit: 
Pakolaisen polku on tunnin mittainen tapahtuma ja Porvoon kaupungin nuoriso- ja koulutuspalveluiden, Porvoon ammattiopiston, maahanmuuttajapalveluiden sekä Porvoon suomen- ja ruotsinkielisten seurakuntien yhteistyöprojekti. Tapahtumaan osallistuvat kaikki Porvoon 8.-luokkalaiset. Näyttelijöiden roolissa toimii Porvoon ammattiopiston, Amiston, maahanmuuttajanuorten ryhmä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pakolaisen polku -tapahtumaa on toteutettu Porvoossa liki 30 vuotta. Asia on tänä vuonna todella ajankohtainen Euroopan pakolaiskriisin takia. Nuoret kohtaavat syrjintää ja vihapuhetta päivittäin, ja mm. sosiaalisessa mediassa liikkuu monenlaista tietoa. Tapahtumalla pyritään saamaan faktaa esille erityisesti siitä, miten Porvoossa reagoidaan pakolaisasiaan ja miten itse kukin voi halutessaan auttaa maahan tulevia pakolaisia.
Lisätietoja: 
Amisto Porvoo, Tarja Hiltunen, Tarja.Hiltunen@amisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Hyvinvoinnin vuosikello

Kuvaus: 
Sataedun toimipaikoissa on käytössä hyvinvoinnin vuosikello. Vuosikello suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden ja koko henkilökunnan kanssa. Mukana suunnittelussa on myös yhteistyökumppaneita esimerkiksi terveydenhuollosta ja sosiaalitoimesta, seurakunnista, yrityksistä ja kolmannelta sektorilta. Punaisena lankana hyvinvoinnin vuosikellossa on opiskelijoiden osallisuuden ja yhteishengen lisääminen sekä ammattiylpeyden kohottaminen. Tavoitteena on, että opiskelijat sisäistävät opintojensa aikana hyvinvoinnin merkityksen työelämässä ja vapaa-aikana.
 
Hyvinvoinnin vuosikello on rakennettu neljään jaksoon. Jokaisessa neljässä kokonaisuudessa on huomioitu erilaisia teemoja, kuten ryhmäytyminen, liikunta, terveys, ravitsemus, kulttuuri, turvallisuus ja henkinen hyvinvointi.
Hyvinvoinnin vuosikellon toteutukseen sitoutuu koko henkilökunta ja opiskelijat. Hyvinvoinnin vuosikello laaditaan kevätlukukauden lopussa ja arvioidaan sisäisten auditointien yhteydessä. Lisäksi tapahtumien ja tempausten jälkeen käydään kehittämiskeskustelu toimijoiden ja opiskelijoiden kesken.

Vuosikellon painotusta vaihdetaan vuosittain. Vuonna 2016-2017 painotuksena oli savuttomuuden edistäminen. Vuoden 2017-2018 painotus on nuorten työllistymisen tukemisessa

Resurssit: 
Hyvinvoinnin vuosikello on suunnittelun ja toteutuksen työväline. Organisaatiossa pitää päättää hyvinvoinnin vuosikellon laatimisvastuista ja resursseista. Sataedussa Hyvinvoinnin vuosikellon koordinointivastuu on opiskelijapalvelujen toimijoilla: opinto-ohjaaja, kuraattori ja opiskeluterveydenhoitaja. Hyvinvoinnin vuosikelloa toteutetaan yhteistyössä opiskelijakunnan, liikunnanopettajien ja muun henkilöstön kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Suunnitelma on valmis ennen seuraavan lukukauden alkua, jotta vältytään päällekkäisiltä toteutuksilta. Näin opettajat voivat suunnitella omaa työjärjestystä, huomioiden hyvinvoinnin vuosikellossa sovitut asiat. Opiskelijat ja henkilökunta ovat antaneet suunnitelmallisuudesta, tavoitteellisuudesta, uudenlaisesta toimintatavasta sekä osallisuuden ja yhteishengen vahvistamisesta erinomaista palautetta. Opiskelijat ovat lukuvuoden aikana työssäoppimassa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan kaikki opiskelijat eivät voi osallistua jokaiseen tarjolla olevaan ohjelmaan. Tämä on huomioitu muun muassa, ohjelman jaksotuksella ja tiedotuksen lisäämisellä sosiaalisessa mediassa. Syksyisin toteutettavassa opiskelijatyytyväisyyskyselyssä opiskelijat arvoivat muun muassa hyvinvointi.
Yhteystiedot: 
Johanna Rantalainen, Sataedu, johanna.rantalainen@sataedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Monikulttuuriset opiskelijat ja harrastustoiminta

Kuvaus: 

Osana seuratoiminnan opinnollistamista monikulttuuriset opiskelijat jalkautuvat liigaseurojen kotipeleihin toteuttamaan asiakaspalvelutehtäviä. He kehittävät ammatillistä identiteettiään ja kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta niin projektiin osallistuvien kuin matsissa käyvien fanien kanssa.

Liigaseurat järjestävät myös laadukasta lajivalmennusta maanantai-aamuisin klo 8.30. Valmennuksessa käyvistä maahanmuuttajataustaisia on merkittävä osa.

Yhdessä liigaseurojen kanssa pyrimme löytämään opiskelijoille uusia polkuja entisen harrastuksen pariin sekä luomaan verkostoja suomalaiseen harrastustoimintaan. 

Resurssit: 
Yhteistyö seurojen eli HJK:n ja HIFKin kanssa on avainasemassa. He tarjoavat valmentajan aamufudikseen ja vastineeksi pääsevät kertovat omista seuratoimintamahdollisuuksistaan nuorille. Tätä pilotoidaan ensimmäisen kerran tänä syksynä. Oppilaitoksen puolelta resurssi on yhden opettajan kurssiresurssi. Kotiotteluiden osalta merkonomiopiskelijoiden ammattiaineiden opettajat ovat avainasemassa. Heitä on projektissa mukana 5 aktiivista toimijaa (n. 150 opiskelijaa). He valmentavat opiskelijat oman ammattiaineensa kurssilla sekä organisoivat ”työvoiman” kotiotteluihin.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Mallit on kehitetty osana Helsingin Liikemiesten Kauppaopiston Hyvää seuraa -hanketta (ESR). Kotiotteluiden osalta palaute niin opiskelijoilta, opettajilta kuin liigaseuroilta on ollut positiivista; opiskelijat pääsevät oppimaan mielenkiintoisessa ympäristössä oikeita työtehtäviä ja opettajien kokemuksen mukaan sitouttamis- ja motivointiongelmat ovat pienentyneet. Liigaseurat ovat olleet tyytyväisiä palvelun tasoon.
Yhteystiedot: 
Taru Saario, Markkinoinnin lehtori, projektikoordinaattori, Taru.Saario@businesscollege.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

KV-futisturnaus

Kuvaus: 

Mikkelissä on järjestetty muutaman oppilaitoksen (alueen toisen asteen oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulun) kesken KV-futisturnaus, joka on osoittautunut todella suosituksi nuorten keskuudessa. Jalkapallon todettiin olevan se yhteinen ”kieli” kaikille. Vuoden 2016 tapahtuma toteutettiin osana Unelmien liikuntapäivää.

Jalkapalloturnauksen oheen on toteutettu myös muuta toimintaa, kuten esimerkiksi vuoden 2016 tapahtuman yhteydessä Etelä-Savon Liikunnan järjestämä oheistoimintarata, jossa pääsi testaamaan helposti & nopeasti nopeutta, tarkkuutta ja ketteryyttä.

Vuoden 2016 tapahtuman järjestivät yhdessä Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Otavan Opisto, MAMK, Esedu, ESLi, MAHL ja Liikkumisen unelmavuosi.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
KV-futisturnaus on Mikkelissä pysyvä käytäntö ja turnaus järjestetään vuosittain
Yhteystiedot: 
Marika Auvinen, markkinointisuunnittelija, marika.auvinen@esedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Monikulttuurisuus Ylä-Savon ammattiopiston Tähtiniemen yksikössä

Kuvaus: 
Malli on toteutunut sattuman kautta Ylä-Savon ammattiopiston Tähtiniemen yksikössä. Toteutumisehtona lienee yksikön suhteellisen pieni koko. 
 
Tähtiniemi sijaitsee hieman syrjässä oppilaitoksen päärakennukseen nähden. Sinne ovat päätyneet erinäisten siirtymien kautta opiskelemaan valmalaiset, maahanmuuttajat, sisustajat ja parturi-kampaajat. Ruokalaa yksikössä ei ole, ainoastaan pieni keittiötila opiskelijoiden käyttöön. Maahanmuuttajaopiskelijat laittavat tiuhaan ruokansa keittiössä. Keittiön vieressä on oleskelutilaa, jossa viettävät aikaa kaikkien alojen opiskelijat. 
 
Vuosi sitten Valmalle tuli kahdeksan maahanmuuttajaa, jotka saivat valmalaisten keskuudessa aikaan yhtenäisyyttä. Maahanmuuttajat olivat vanhempia kuin suomalaiset, ja aikuisella käytöksellään saivat esimerkiksi suomalaisten myöhästelyt vähenemään. Toisaalta supomalaiset pääsivät "pätemään" opettamalla maahanmuuttajille sanastoa ja neuvomalla tehtävissä. Yhteishenki oli hyvä. Tämän lukuvuoden alussa Tähtiniemeen siirtyivät myös mamu-opiskelijat. Valmalla maahanmuuttajia on tänä vuonna neljä; he käyvät ahkerasti seuraamassa mamu-puolen suomen kielen ja kulttuurin tunteja aina, kun Valman omia tunteja ei ole. 
Resurssit: 
Toteutuu parhaiten pienissä yksiköissä. Toimivaan monikulttuuriseen ympäristöön ovat myötävaikuttaneet kaikki Tähtiniemen opettajat.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Tähtiniemen sulatusuunissa kohtaavat hyvässä hengessä suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelijat. Rasismiin ei ole törmätty kertaakaan - toisin kuin useissa muissa yksiköissä. Rasismi versoaa ennakkoluuloista. Kun laitetaan ihmiset kohtaamaan toisiaan vaikkapa kahvikupposen äärellä, ennakkoluulot karsiutuvat. Malli on koettu erittäin toimivaksi rasismin ehkäisyssä.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top