Recent Articles

Nuorisobarometri 2017: Nuoret suhtautuvat myönteisesti oppimiseen ja koulutukseen

Tutkimukseen osallistuneista nuorista 94 prosenttia uskoo koulutuksen parantavan olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia. Nuoret kokevat yleissivistyksen arvokkaaksi, ja suurin osa kertoo opiskelevansa itselleen mieluisaa alaa.

Tutorvastaavien koulutusseminaari – hyvinvointia tutortoiminnasta

Aika ja paikka: To 26.4.2018 klo 9.00–15.00, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Toinen linja 19, 00530 Helsinki
 
Koulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.  Koulutuksessa tutustutaan myös järjestöihin (MLL, SLL, SAKKI, SAKU), jotka tukevat tutortoimintaa.
 

Työkykypassi-ohjelmisto

Ota Ammattiosaajan työkykypassi-ohjelmisto käyttöösi!

Työkyvyn ylläpito on osa ammatillisten opintojen osaamistavoitteita. Ammattiin valmistuva ja työelämään siirtyvä nuori tarvitsee keinoja omasta hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimiseen. Työkykypassi-ohjelmisto on maksuton työkalu työelämätaitojen oppimiseen ja työkykytaitojen kehittämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjelmisto koostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Valinnaiset lajikokeilut liikunnankurssilla

Kuvaus: 

Syksyllä 2017 toteutettiin Stadin Ammattioppilaitoksessa  vapaaehtoinen liikuntakurssi, josta vastasivat Fimun vastuuohjaaja ja liikunnanopettaja Harri Heiskanen. Opintojakso koostui neljästä tapaamisesta, yhteensä 12 h. Opiskelijat saivat vaikuttaa kurssin sisältöön. Lajeiksi he valitsivat seuraavat: lenkkeily, kuntosali, itsepuolustus, kuntonyrkkeily, kiipeily (Tapanilan Erän kiipeilyhalli), sekä trampoliinihypyt (Rush-trampoliinipuisto).
Kurssille osallistuneet olivat pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

Liikuntakurssikokeilun kautta annetaan oppilaille mahdollisuus kokeilla lajeja, jotka ovat uusia heille ja joita he eivät muuten ehkä pääsisi kokeilemaan.

Resurssit: 
Malmin Stadin Ammattioppilaitoksen liikunnanopettaja on suunnitellut liikuntakurssia Combon liikunnanohjaaja Tuomas Vaskisalmen kanssa syksyllä, jolloin myös toteutettiin pilottikurssi. Sen aikana oppilaat pääsivät kokeilemaan mm. trampoliinipuistoa ja seinäkiipeilyä. Jotta liikuntakurssit toteutuvat jatkossakin ja niitä voidaan kehittää, tarvitaan lisäksi rehtorin sekä muiden opettajien myötämielinen asenne.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Liikuntakurssit ovat parhaillaan toiminnassa ensimmäisen kevät/talvi-session aikana, ja tarkoitus on juurruttaa kurssit pysyviksi koulun kurssiaikatauluissa hankkeen loppumisenkin jälkeen syksyllä 2018 jne.
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Läpäisyn määrällinen selvitys 2016-2017

Opinnoista eronneiden määrä on kasvanut aiempiin seurantoihin verrattuna kaikilla tutkintoaloilla.

Opintokamu®-ohjelmalla hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksiin

Opintokamu on monipuolinen sähköinen työkalupaketti, joka on nyt kahden vuoden kokeilun jälkeen valmis kaikkien Suomen toisen asteen oppilaitosten käyttöön. Oppilaitokset voivat maaliskuun 2018 ajan rekisteröityä ohjelman käyttäjiksi ja aloittaa sen käytön syksyllä 2018.

Uutisarkki Maaliskuu 2018

Opintokamu®-ohjelmalla hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksiin

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top