Recent Articles

Opintopolun kriittiset kohdat

Kuvaus: 

Carry on -hankkeen työpajoissa on listattu hankeverkostossa mukana olleiden oppilaitosten (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Harjun oppimiskeskus) opintopolulla opiskelijan vastaan tulevat opintojen keskeyttämisen kannalta kriittiset pisteet. Työpajoissa etsittiin ohjauksellisia ratkaisuja ennalta ehkäistä keskeyttämisiä ja ohjata opiskelijat yli vastaan tulevien karikoiden. Jokainen organisaatio voi hyödyntää kuviota oman organisaationsa ohjausprosessia kehittäessään.

Resurssit: 
Ohjaushenkilökunnan aika- ja osaamisresurssit. Organisaation toimintamallit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivittäminen ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukaiseksi. Juurtumista edesauttaa kaavion asioiden hyödyntäminen ohjausta organistoitaessa ja toteutettaessa.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi
Lisätietoja: 
Kuviot liitteenä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Avoimet koulutus- ja oppisopimuspaikat sekä näyttö- ja työpaikat Wilmassa

Kuvaus: 

Kainuun ammattiopiston Wilma-järjestelmässä olevilla ja käyttäjätunnukset omaavilla työpaikoilla/yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa avoimista koulutus- tai oppisopimuspaikoista, näyttöpaikoista ja muistakin työpaikoista oppilaitoksen opiskelijoille. Ilmoittaminen tapahtuu täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ja noudattamalla liitteessä 2 olevaa ohjetta. Avoimet työpaikat näkyvät Wilmassa ja opiskelija voi ottaa yhteyttä suoraan työpaikkaan/yritykseen. 

Resurssit: 
Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan käyttäjätunnukset Wilma-järjestelmään.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytäntö on otettu käyttöön keväällä 2018. Työvoimapulasta kärsivät ja Kainuun kehyskuntien yritykset ovat olleet aktiivisia. Tiedotusta pitää vielä lisätä niin työpaikoille/yrityksiin kuin opiskelijoillekin. Ilmoituksen tehneiltä yrityksiltä kysytään syksyllä, ovatko opiskelijat ottaneet yhteyttä yrityksiin. Palautteen perusteella kehitetään toimintaa.
Yhteystiedot: 
Kainuun ammattiopisto Helena Hynynen, helena.hynynen@kao.fi; 044 797 4660
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Liaani - vahvuuksilla voittoon -rastit jatko-opintojen pohdinnan apuna

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Vahvuuksilla voittoon on kahdeksaan yhteistoiminnalliseen rasteiin pohjautuva kilpailu. Rastit on rakennettu  nuorten toiveiden perusteella, mutta myös niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuoliset ja toimivat. Jokaisella rastilla seurasimme sitä, miten oppilaat ottivat toisensa huomioon, miten he toimivat ryhmässä sekä millä asenteella he suhtautuivat rasteihin. Tärkeintä rasteilla ei ollut lopputulos, vaan se, kuinka hyvin nuoret yrittivät ryhmänä suoriutua.

Rastitehtävinä on mm. sarjakuvan rakentaminen, fresbee-golf, valokuvaus, selvitysymistilanteen ratkaisu, tiednohankita ja muotoilu.

Vahvuuksilla voittoon -toimintatapa on osa Liaani-hanketta, jonka tavoitteena kokonaisuudessaan on kehittää välineitä jotka tukevat nuorten osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Kehittämistyö on kohdennettu toisen asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoiden harrastus- ja oppimisympäristöihin. Hankkeessa huomiota on kiinnitetty haasteisiin, jotka kohdistuvat nuorten sukupuoleen, kulttuuritaustaan ja erilaisiin oppimisvalmiuksiin. Tavoitteena hankkeessa on toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi sekä niiden siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Resurssit: 
Rastien valmisteluun hieman aikaa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
rastit tuo mukavaa leikillisyyttä ja niiden suorittaminen yhdistettynä kilpailuun rakentavat tehokkasti tiimeille yhteishenkeä. Näiden tavoittelua voi toteuttaa hyvin moneen eri tarkoitukseen.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Liaani - värikäs maailma työpaja

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Värikäs maailma -työpaja on tytöille suunnattu työpaja, jonka päämääränä on innostaa ja nostaa esiin ylpeyden tunnetta, voimaantumista ja positiivista energiaa. Työpajassa valmistetaan liisterissä marmoroituja kortteja, joiden valmistamiseen on annettu selkäet ohjeet. Pajaa pilotoineet Mira-Liina Skyttälä ja Maija Luoma tähtäsivät työpajallaan nuorten tukemiseen ja etenkin siihen, että syntyisi uusi toimintatapa yksinäisyyden kanssa kamppailevien nuroten tueksi.

Työpaja on osa Liaani-hanketta. Liaanissa on kehitetty välineitä ja menetelmiä jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista, opiskelumotivaatiota sekä elämänhallintaa ja terveyttä. 

Resurssit: 
Pajaan tarvitaan hieman tarvikkeita ja ohjausta
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pilotoitu nuorten naisten kanssa, myös muut ryhmät voisivat olla sopivia kohteita.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Festaripörssi reittinä työelämään tutustumiselle

Kuvaus: 

Festaripörssi on Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, joka välitti 15-29-vuotiaille nuorille vapaaehtoistyöpaikkoja kesän kiinnostavimmilla festivaaleilla. Vapaaehtoistyötä tarjottiin etenkin toisen asteen opiskelijoille ja sitä tuettiin tarjoamalla muutaman päivän koulutuksia, joilla opittiin festareilla tarvittavia taitoja. Koulutuksen läpikäyneet nuoret pääsivät kesäfestareille vapaaehtoistöihin.

Koulutukset antavat valmiuksia esimerkiksi asiakaspalveluun, rakennustehtäviin tai turvallisuustyöhön. Koulutuksiin sisältyy mahdollisuus suorittaa hygieniapassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskortti tai muu tarpeellinen pätevyys. Koulutuksissa muodostetaan työpaikkakohtaisia 3-5 hengen tiimejä. Kullakin tiimillä on mentori, eli kokeneempi festivaalityöntekijä, joka auttaa vapaaehtoisia festivaalin aikana. 

Esimerkiksi työn tai opiskelupaikan haussa vapaaehtoisena työskentely voi olla ratkaiseva ero muihin hakijoihin verrattuna. Kaikki nuoret saavat todistuksen työskentelystään. 

Resurssit: 
Mikäli halutaan antaa valmistavaa koulutusta, tarvitaan valmentava koulutus. Formaattiin kuuluu myös esimerkiksi oppilaitosyhteistyönä (kulttuurituottajat) toteutettava vertaisoppimisen malli.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Festivaaleilla on paljon vapaaehtoistyön paikkoja, joiden opetukseen integroinnin kautta voi rikastuttaa toisen asteen opetusta innostavassa toimintaympäristössä.
Yhteystiedot: 
Jyrki Simonvaara, jyrki.simonvaara@humak.fi, puhelinnumero 020 7621 214
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top