Recent Articles

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Kuvaus: 

Tekniikan yhteisopettajuus ja yhteiset oppimisympäristöt

Energiatekniikka, automaatio

Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikan perusteet 3 op (Xamk)

- yhteisopettajuus Ksao ja Xamk- sisältö sovitettiin osaksi Ksaon 10 osp kurssia, vastaavaa sisältöä

- käytännön harjoituksia opiskelijoille Kotkassa 2 pvää (Kouvola-Kotka etäisyys 60 km, liikkuminen?)

Yhteiset oppimisympäristöt ja siirrettävät opetusvälineet

•Johdanto ja tutustuminen Kouvolassa käytännön harjoituksiin siirrettävällä laitteella
•Samanlainen, jolla opiskelijat tekivät Kotkassa omat käytännön harjoitukset
•Lämmitysprosessi, jonka lämpötilan mittaus ja ohjaus liitetty ohjelmoitavaan logiikkajärjestelmään
•Prosessille tietokoneella valvomo ja tiedonkeruu; mittauksesta, asetusarvosta ja ohjauksesta
•Kotkan lähipäivinä laboratoriossa tutustuttiin hajautettuun automaatiojärjestelmään, DCS-järjestelmä 
•Tulokset / palaute
•Ksaon kaikki suorittivat hyväksytysti, Xamk:in opiskelijoista viisi suoritti hyväksytysti ja heille opinto sijoittui tutkinnossa vapaasti valittaviin.
•Palaute kerätty suullisesti, Ksaon opiskelijoilta puhutti ruokailun hinta ammattikorkeakoululla. 
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Merkonomista tradenomiksi

Kuvaus: 

Merkonomista tradenomiksi

Väyläopinto-ohjaus & uraohjaus:

Opo, vastaava opettaja, viestintä Wilmassa

Haku amk-jaksoille:

Yksilöllinen info vastuuopettajalta, opinnot viimeisenä opintovuotena, suuntaa opintoja 1. vuonna esim. vto/valmentavat opinnot

HOKSin päivitys:

Ryhmänohjaaja, vastuuopettaja rakentavat polkuaikataulua, miten opinnot rakennetaan jaksolla, mahdollinen top-jakso rinnalle, valmistumisen ajankohta

Opiskelijavalinta:

Ryhmänohjaajan lausunto, varmistetaan riittävät valmiudet, varmistetaan motivaatio, projektin kohdentaminen, Laurean edustus / Hyrian vastaava opettaja

Perehdytysjakso:

1 vko Laureassa, ennakkotehtävä, projektioppimisen käytännöt, tutustuminen kampukseen ja opiskelijoihin, harjoitusprojekti

Opintojaksot 15 osp + 15 osp:

Projektioppimisympäristö, projektitiimi, yhteisopettajuus, perääntyminen jaksolta?, tuki esim. kirjoittaminen, tehostettu opintojen ohjaus, tehostettu opiskelun ohjaus, oikea-aikainen tuki

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opiskelijan tunteminen ja aito välittäminen

Kuvaus: 
Opiskelijan tunteminen, aito välittäminen
- Osaaminen
- Tuen tarve
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Opinnot tulevat valmiiksi
Opiskelijan oman motivaation kantamisen varmistaminen
Luottamuksen rakentuminen
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Aikaa kohtaamiselle järjestelmällisesti; ”tapaamisen toimintamalli”
- Monta ihmistä
Ennakointi, suunnitelmallisuus, joustavuus
Yhteisopettajuus amk-opettajan ja ammattiopiston opettajan välillä Resursointi mahdollistaa toiminnan
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Mallia on kehitetty useana vuotena, näihin mainittuihin asioihin panostaminen on parantanut tuloksia
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Amk-opiskelun intensiiviset jaksot vaihtelevat, myös opiskelijan tarpeet
- Työssäoppiminen amk-opintojen rinnalla mahdollistaa joustavan osallistumisen amk-opintoihin
- Ura-ohjaus, opintopolkujen rakentaminen (opinto-ohjaaja)
Resurssit: 
Henkilöstöresurssit, aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Siirrettävyys näillä edellytyksillä
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot

Kuvaus: 
Ammattikorkeakoulun pääsykokeisiin ja amk:ssa opiskeluun valmentavat jatkoväyläopinnot (esim. tehovalmennus-opintojaksot 3-5 op)
 
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Motivoituneille ammattiopiston opiskelijoille saadaan työkaluja päästä sisään ammattikorkeakouluun ja menestyä siellä
 
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Preppaavien opintojen suuntaaminen
 
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Preppauksen käyneet opiskelijat läpäisevät valintakokeen ja tulevat valituiksi ammattikorkeakouluun (hyvä onnistumisprosentti)
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Monistettavissa kaikkialle (eri alat yms.)
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- maksuttomuus!
- tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille
- opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö)
- opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
 
 
 
Resurssit: 
Aikaresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
- maksuttomuus! - tieto opinnoista pitää saada opiskelijoille - opetustilana ammattikoulu (turvallinen ympäristö) - opinnon pitäisi olla avoimen AMK:n opinto (jotta voidaan hyväksi lukea)
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Jatkoväylä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnosta sosionomiopintoihin

Kuvaus: 

Jatkoväylä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnosta sosionomiopintoihin. 1. puolen vuoden opinnot (amk) / nuvan viimeinen puoli vuotta (30 op)

 

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:

- opintoajan lyhentäminen

- opiskelijalle yksi hakuväylä lisää

 

Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:

Ammatillisten opintojen aikataulutus siten, että siirtyminen amk-opintoihin onnistuu (valinnainen tutkinnon osa opintojen lopussa)

 

Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Kevätlukukaudella 2018 aloittanut yksi opiskelija, kokemuksia odotellaan
 
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Pysyvä, siirrettävissä muihin koulutuksiin / koulutuksen järjestäjille
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
Ammatillisen tutkinnon osan ”laveus” + + +
Suosittu koulutus, tiukka seula

 

Resurssit: 
Henkilöstöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Pysyvä, siirrettävissä muihin koulutuksiin / koulutuksen järjestäjille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Tiedottaminen: selkeät/ajantasaiset www-sivut

Kuvaus: 
Tiedottaminen, selkeät/ajantasaiset www-sivut
- Myös infot, ac +nauhoitus > mahdollisuus katsoa jälkikäteen uudelleen
 
 
Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:
 
Ohjaus- ja tiedotustarve, koottu tieto yksillä nettisivuilla
 
Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
Tavoittaa kohderyhmä (opiskelijat, opettajat, opot jne.)
- Tiedottaa: ohjeet/toimintamallit, opintotarjonta, ilmoittautuminen
- Koota tieto yhteen paikkaan > mahd. monella käyttömahd.
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
Käytössä olevat sivut, ohjauksen välineenä, tiedottaminen
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
Siirrettävissä, myös muualla esim. Centriassa omat sivut
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
- Väyläkoordinaattori sivuston ylläpitäjänä
Resurssit: 
henkilöresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivitystarve > tiedon ajantasaisuus tärkeää
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Opetussuunnitelmien vertaaminen

Kuvaus: 

Opetussuunnitelmien vertaaminen (lähtökohta väylälle)

Tarve, johon hyvä käytäntö vastaa:

- AHOT-käytänteisiin ja pohja Väylä-opintojen suunnitteluun ja rakentamiseen

- HOKS-prosesseihin amiksessa

 

Ratkaisu; tarpeiden muuntaminen tavoitteiksi, ratkaisujen kehittäminen:
 
- Tavoite: väylä-opintojen rakenne
- Sujuva väylä-polku
 Molemminpuolinen sitoutuminen (amk, ammattiopisto, opiskelija, johto)
 
Tulokset; kokeilut ja arvioinnit:
 
- Kokeiluiden kautta opinnot vakiintuivat tietyiksi
- Ryhmänä opiskelijoiden eteneminen parempaa kuin yksilöinä esim. verkossa
 
Pysyvyys ja siirrettävyys; käytännöksi vakiinnuttaminen ja malliksi yleistäminen:
 
- Sovittu malli luotu, seurausta ja päivittäminen, esim. OPS-muutokset
- Prosessi olisi hyvä aukikirjoittaa (pysyvyys/vakiinnuttaminen)
 
 
Onnistumiseen vaikuttavat tekijät ja esiin nousseet haasteet:
 
- Yhteinen tahtotila ja sitoutuminen
- Resurssit (aika ja raha)
- Onnistunut opiskelijavalinta
- Uudet OPSit; saako tehdä ylimääräistä esim. kaksoistutkinnossa?
- Maantieteelliset etäisyydet (oppilaitosten välillä)
 
Resurssit: 
Aikaresurssit, talousresurssit
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Esitetty toimintatapa on lähtökohta jatkoväylä-opinnoille.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Elina Ikonen, Jatkoväylä –hanke Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, piia-elina.ikonen@xamk.fi 040- 6712 794
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top