Recent Articles

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. helmikuuta 2016 - Keskiviikko, 31. lokakuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet kielenopettajat, muut opettajat, ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Kepeli -hankkeessa koottiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet sopivat erityisesti heikosti suomea puhuvien aikuisten maahanmuuttajien ryhmille ja erilaisten ryhmien kohtauttamiseen esim. jos kielenoppioiden ja äidinkielenään suomea puhuvien halutaan tutustuvan toisiinsa. Soveltaminen kaikille kohderyhmille on mahdollista!

Harjoitteissa hyödynnettiin erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta. Harjoitteista laadittiin materiaalipaketteja, menetelmäohjeita ja videotutoriaaleja.

Hanketta rahoitti Amif-rahasto. Sen koordinaattorina toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja kumppaneina mm. Pro-tukipiste, African Care ja Urheiluopisto Kisakeskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Hyvien käytäntöjen arviointipaja

Aika: 9.11.2018, klo 9.00-15.00
Paikka: HAMK, Vankanlähde 9, Hämeenlinna (S-rakennus, 3 krs, luokka 301)
 

Opintopolun kriittiset kohdat

Kuvaus: 

Carry on -hankkeen työpajoissa on listattu hankeverkostossa mukana olleiden oppilaitosten (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Harjun oppimiskeskus) opintopolulla opiskelijan vastaan tulevat opintojen keskeyttämisen kannalta kriittiset pisteet. Työpajoissa etsittiin ohjauksellisia ratkaisuja ennalta ehkäistä keskeyttämisiä ja ohjata opiskelijat yli vastaan tulevien karikoiden. Jokainen organisaatio voi hyödyntää kuviota oman organisaationsa ohjausprosessia kehittäessään.

Resurssit: 
Ohjaushenkilökunnan aika- ja osaamisresurssit. Organisaation toimintamallit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivittäminen ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukaiseksi. Juurtumista edesauttaa kaavion asioiden hyödyntäminen ohjausta organistoitaessa ja toteutettaessa.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi
Lisätietoja: 
Kuviot liitteenä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Elokuu 2018

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku

Avoimet koulutus- ja oppisopimuspaikat sekä näyttö- ja työpaikat Wilmassa

Kuvaus: 

Kainuun ammattiopiston Wilma-järjestelmässä olevilla ja käyttäjätunnukset omaavilla työpaikoilla/yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa avoimista koulutus- tai oppisopimuspaikoista, näyttöpaikoista ja muistakin työpaikoista oppilaitoksen opiskelijoille. Ilmoittaminen tapahtuu täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ja noudattamalla liitteessä 2 olevaa ohjetta. Avoimet työpaikat näkyvät Wilmassa ja opiskelija voi ottaa yhteyttä suoraan työpaikkaan/yritykseen. 

Resurssit: 
Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan käyttäjätunnukset Wilma-järjestelmään.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytäntö on otettu käyttöön keväällä 2018. Työvoimapulasta kärsivät ja Kainuun kehyskuntien yritykset ovat olleet aktiivisia. Tiedotusta pitää vielä lisätä niin työpaikoille/yrityksiin kuin opiskelijoillekin. Ilmoituksen tehneiltä yrityksiltä kysytään syksyllä, ovatko opiskelijat ottaneet yhteyttä yrityksiin. Palautteen perusteella kehitetään toimintaa.
Yhteystiedot: 
Kainuun ammattiopisto Helena Hynynen, helena.hynynen@kao.fi; 044 797 4660
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä
Go to top