Recent Articles

Oppikamu -toimintamalli vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden rakentamiseksi etälukiossa

Kuvaus: 
Oppikamu -toimintamallimme jakaantuu kahteen vaiheeseen: OLKA ja MAJA. Ensimmäisessä keskitytään opiskelijoiden voimaannuttamiseen, osallistumiseen ja aktivointiin. Toisessa vaiheessa painotetaan ja vahvistetaan yhteisöllisen toiminnan jatkuvuutta ja ylläpitoa.
 
Hankkeen tavoitteena oli nettilukiolaisten vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden rakentaminen. Hankkeessa alettiin myös alusta alkaen rakentaa puitteita yhteisopiskelulle sekä eri vaiheissa olevien opiskelijoiden tutustuttamista toisiinsa.
 
Toimintamalli on kehitetty ensisijaisesti (etä)lukioille, mutta on pyritty rakentamaan sopivaksi kaikenlaisille etä- ja lähioppilaitoksille.
 
Vaihe 1: OLKA
  • Ole opiskelijoiden omien aktiviteettien mahdollistaja
  • Luo opiskelijoille oma virtuaalitila
  • Kannusta ja voimaannuta - 
  • Avusta tarvittaessa opiskelijoiden oman itseorganisoitumisen rakentamisessa
Vaihe 2: MAJA
  • Muista opiskelijat opintojen kaikissa vaiheissa
  • Aktivoi opintojen eri vaiheissa olevia opiskelijoita yhteistyöhön
  • Jos mahdollista, tutustuta opiskelijoita toisiinsa reaalimaailmassa
  • Anna opiskelijoille vastuuta ja muista palkita
Liitteenä oleva loppuraportti esittelee sekä toimintamallin että kahdeksan (8) ohjauspilottia vertaisuuden ja verkkoyhteisöllisyyden kehittämiseksi oppilaitoksissa. Ohjauspilotit ovat kuvattu käytännönläheisesti sisältäen myös suunnitteluohjeita sekä hyötyjä opiskelijan kannalta. 

 

Resurssit: 
Oppilaitoksen ja vertaisuutta korostavan yhteisön vakiinnuttamisessa kuluu helposti 1-2 vuotta työntekijämäärästä riippuen, mutta alkuun pääsee yhdellä puolipäiväisellä työntekijällä. Oppilaitoksen koosta riippuen vakiintuneen toiminnan ylläpitoon tarvitaan 1-2 puolipäiväistä ammattilaista varsinaisen ohjaus- ja opetustoimen ohella. Etäyhteisöllisyys ja-opetus ylipäänsä edellyttää hyvät tietotekniset perustaidot muun muassa internet-pohjaisten yhteistyökalujen ja sosiaalisen median käytössä. Lähtökohtaisesti opetusalan ammattilaisten taidot ovat riittäviä menestykselliseen verkkovertaisuuden ja -yhteisöllisyyden kehittämiseen. Raportissa esitetään kukin ohjaustoimi-pilotti sovellettavuuden sekä hyötyjen näkökulmasta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintamallin soveltamisen myötä vertaisuudelle ja yhteisöllisyydelle on rakennettu eräänlainen tavoitetila, jonka edistäminen ja ylläpitäminen on jo nivoutunut Opiston arkeen. Tsemppiryhmät ja teemaryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa Opiston toiminnassa. Kehitämme omaa Muikku -oppimisympäristöämme vastaisuudessa enemmän vertaisuutta ja yhteisopiskelua tukevaan suuntaan, Toimintamalli pilotteineen on suunnattu ensisijaisesti verkko-opiskeluun (etä)lukioissa, mutta on pyritty laatimaan sovellettavaksi kaikenlaisissa oppilaitoksissa.
Yhteystiedot: 
Annukka Manninen Otavan Opisto Sähköposti: annukka.manninen (a) otavanopisto.fi Arjenarkki.fi:n tietojen ylläpito ja päivittäminen: Kari A. Hintikka Otavan Opisto kari.hintikka (a) otavanopisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Hyvien käytäntöjen arviointipaja

Aika: 17.10.2018, klo 9.00-15.00
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, NC261 (Xinno), Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
 

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun -päätösseminaari

Aika: 27.11.2018 klo 9.00-15.00
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Tervetuloa syksyn Jatkoväylä - Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun -päätösseminaariin. Seminaarissa julkaistaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tilaisuuden juontajana ja studiokeskustelun luotsaajana toimii politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.

Selvitys nuorten työelämäodotuksista

Kyselyn tulosten mukaan nuoret arvostavat kannustavaa työyhteisöä, hyvää esimiestyötä sekä mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Myös hyvä ja riittävä palkka sekä mahdollisuus uuden oppimiseen ovat tärkeitä kyselyyn vastanneille nuorille. Valtaosa vastaajista piti työtään merkityksellisenä. Työstä tekevät merkityksellisen heidän mielestään asiakastyö, palaute esimieheltä ja työkavereilta sekä työssä onnistuminen ja kehittyminen. Nuoret kokivat asiakaspalvelun ja palautteen saamisen tärkeäksi ja keskeiseksi työn voimavaraksi.

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. helmikuuta 2016 - Keskiviikko, 31. lokakuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet kielenopettajat, muut opettajat, ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Kepeli -hankkeessa koottiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet sopivat erityisesti heikosti suomea puhuvien aikuisten maahanmuuttajien ryhmille ja erilaisten ryhmien kohtauttamiseen esim. jos kielenoppioiden ja äidinkielenään suomea puhuvien halutaan tutustuvan toisiinsa. Soveltaminen kaikille kohderyhmille on mahdollista!

Harjoitteissa hyödynnettiin erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta. Harjoitteista laadittiin materiaalipaketteja, menetelmäohjeita ja videotutoriaaleja.

Hanketta rahoitti Amif-rahasto. Sen koordinaattorina toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja kumppaneina mm. Pro-tukipiste, African Care ja Urheiluopisto Kisakeskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Go to top