Recent Articles

SAKU ry hakee hyvinvointiverkosto-hankkeeseen pilottioppilaitoksia

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeeseen sisältyvässä pilottiprojektissa kehitetään hyvinvoivan oppimisympäristön suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen toimintamalli ja työkirja.

Kumppaniksi lähteviltä ammattiopistoilta edellytetään noin kuukauden työpanosta 1 - 3 henkilöltä ajalla 15.5.2010 - 15.6.2011. Työ voi kohdistua sekä opiskeluhyvinvoinnin että työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. Edellytyksenä yhteistyölle on, että työhön osallistuvan henkilöstön työ voidaan kirjata SAKU ry:n hankkeessa kuntarahaksi.

Hyvinvointiuutiset 2/2010

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston toinen uutiskirje käsittelee kevään ja kesän tapahtumia. Tässä uutiskirjeessä on runsaasti linkkejä, jotta liitetiedostoilla ei kuormiteta liikaa sähköpostilaatikoita. Toivomme, että välitätte uutiskirjettä edelleen omassa organisaatiossanne ja kirjaudutte hyvinvointiverkoston sivuille osoitteessa www.sakuverkosto.net.

Kouluterveyspäivät 2010

Paikka: Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4.

Kohderyhmä: Peruskoulun yläluokkalaisten, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnista kiinnostuneet oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijät, rehtorit, opettajat, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä nuorisotyön ammattilaiset, päättäjät ja vanhempainyhdistysten edustajat.

Osallistumismaksu : Osallistumismaksua ei ole. Osallistujat huolehtivat itse matkojen, majoituksen ja ruokailun kustannuksista.

Perheiden köyhyys ja arjen hallinnan katoaminen -seminaari

Seminaarin avaa tutkimisprofessori Heikki Hiilamon analyysi suomalaisten perheiden polarisoitumisesta, köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Tämän jälkeen erikoistutkija Mikko Niemelä KELA:sta kuvaa ylisukupolvista köyhyyttä ja koulutusjohtaja Mika Vuorela palvelujärjestelmämme heikkoja kohtia. Seminaarin päättää Väestöliiton Arki haltuun -projektin esittely.

Asuntolaohjaat kokoontuvat Tornioon 10. - 11.6.

Valtakunnallisilla asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien päivillä esitellään tänä vuonna ammattiopisto Lappian malli opiskelijahuoltoon, asuntola- ja oppimispajatoimintaan. Lisäksi käsitellään asuntolaohjaajien työhön liittyviä asioita ja huolehditaan myös omasta virkistymisestä.

Hyvinvointipäivien uusi ajankohta 1. - 2.12.2010

Opetushallituksen opiskelijahuollon valtakunnallisten kehittämispäivien alustava ajankohta on 7.- 8.12. Jotta tapahtuma ei olisi samanaikaisesti Hyvinvointipäivien kanssa, SAKU ry on siirtänyt omaa tapahtumaansa viikkoa aikaisemmaksi. Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivien teemana on tänä vuonna "Turvallinen oppimisympäristö".

Ammattistartti vakinaistetaan

Ammattistartti on tarkoitettu peruskoulun päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta ammatinvalinnassa ja koulutukseen hakeutumisessa. Tavoitteena on helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen, selkeyttää kuvaa eri ammateista, vahvistaa valmiuksia opinnoista suoritutumiseen ja vähentää ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen keskeyttämistä.

Ammattistartti vahvistaa itsetuntoa

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top