Recent Articles

Ohjauksen kehittämispäivät (OPH)

Opetushallituksen koulutus

Tavoite
Vahvistaa ja tukea elinikäistä ohjausta ja ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä
Saada ajankohtaista tietoa ohjauksesta

Kohderyhmä
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammattikoulutuksen oppilaan- ja opinto-ohjaajat, oppilaitosjohto ja muut ohjauksen asiantuntijat

Pohjois-Suomen opiskeluhyvinvoinnin neuvottelupäivät 2018

Paikka: Hyvinvoinvikeskus Wellevi, Levi

Aika: ma 26.2. klo 18 - ke 28.2. klo 13

Kohderyhmä opiskelijapalveluiden päälliköt, opot, asuntolaohjaajat ja opiskeluhuollossa työskentelevät sekä kaikki opiskeluhyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneet..

Käsiteltävät asiat

Lataa kutsu pdf-tiedostona

Ma 26.2.

Monitoimijuus koulussa Yhteisöllinen hyvinvointi ja siirtymien tukeminen

Kuvaus: 

Julkaisu kokoaa yhteen Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria (EMOK) -hankkeen aikana toteutettuja toimintoja. Julkaisu esittelee erilaisia työtapoja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseen ja siirtymien tukemiseen hankkeen toimintojen ja toiminnassa mukana olleiden kokemusten kautta. Sisältö jakaantuu kolmeen teemaan. Yhteisöllinen koulunhyvinvointityö -osio käsittelee monitoimijuutta ja moniammatillisuutta hyvinvointityön lähtökohtana ja havainnollistaa hankkeen aikana toteutettujen prosessien kautta, miten yhdessä työyhteisön kanssa yhteisöllisyyttä ja asiantuntijoiden osaamista voidaan kehittää. Työtapoja varhaiseen vaikuttamiseen tarjoaa neljä monitoimijaista toimintatapaa oppilaiden kanssa työskentelyyn pääpainon ollessa yhteisöllisyyttä lisäävissä ja koko oppilasryhmään kohdistuvissa työtavoissa. Hyviä käytäntöjä siirtymien sujuvoittamiseen ja tukemiseen -osio kuvaa hankkeen aikana kehitettyjä ja toteutettuja erilaisia oppilaslähtöisiä toimintoja siirtymien tukemiseksi alakoulusta yläkouluun kuin peruskoulusta toiselle asteelle.

Resurssit: 
Eri käytännöt vaativat erilaisia resursseja
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opas kuvaa hankkeen aikaisia kehittämistoimia ja hyviä käytäntöjä
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Keppiterapiaa: yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja taidetta

Kuvaus: 
 
Tehdään ryhmässä, jota tarve ryhmäyttää: asuntolan solun asukkaat, tutor –opiskelijat, opiskelijakunnan hallitus… 
 
Harjanvarsiksi myytävistä kepeistä katkotut ”sopivan mittaiset” palat maalataan ja/tai koristellaan nauhoin, napein… Jokainen ryhmän jäsen koristelee oman keppinsä haluamallaan tavalla. Lopputulosta voidaan, niin halutessa, ohjata rajoittamalla työssä käytettäviä maaleja ja muita tarpeita. Valmiit kepit kootaan samaan ”taideteokseen”. 
 
Kepit voidaan kiinnittää toisiinsa esim. kuumaliimalla tai naulapyssyllä. Yhdistämisen avuksi voidaan käyttää ”taustatelakkaa” tai kokonaisuutta tukemaan asetellut taustakepit, jotka voivat olla paksummista harjanvarsista katkotut. 
 
Taideteos voidaan valmistaa myös moderniksi ryijyksi, jossa ryhmän jäsenten maalaamat kepit kiinnitetään roikkumaan pystypäin erilaisin naruin paksumpaan, vaakatasoon seinälle ripustettavaan harjanvarsikeppiin. Tällöin keppien päihin tarvitaan reiät, joihin narut voi pujottaa. 
 
Teos voidaan koota myös kattoon ripustettavaksi mobileksi, ristikkäisiin tukikeppeihin maalatut kepit ripustaen.
 
Teos voidaan laittaa esim. asuntolassa solun yhteisen tilan seinälle tai koululle ihailtavaksi ja ”esittelemään” opetuspisteen tutoreita myös tällä tavoin. Tämän työn etu on, että siihen voi lisätä osia myöhemminkin, ryhmän kasvaessa, ja jokainen ryhmän jäsen voi löytää oman panoksensa kokonaisuudesta. 
 
Lopputulos symboloi hienosti sitä, kuinka ryhmä on enemmän kuin jäseniensä summa! 
Resurssit: 
Ohjaaja (tunnissa saa jo valmista, jollei hankintojen tekemistä ja varsien katkomista lasketa…). Harjanvarsia (n. 1,40€/kpl; yhdestä 140 cm:n varresta saa materiaalia 6 hlön ryhmälle, esim. 2 x 20 cm + 2 x 22,5 cm + 2 x 25 cm); askartelumaaleja ( kuivuvat nopeasti, kestää hyvin sisätiloissa n. 3-5€/astia, esim. viidellä maalilla saa jo paljon aikaan). Halutessaan voi hankkia askartelukaupasta myös nappeja, helmiä, nauhoja… myös rautakaupasta voi tehdä hankintoja koristelua varten esim. prikkoja voi siimalla kiinnittää mobileen tai kuumaliimalla varsiin… Varsien katkomiset voi tilata opetuspisteen ammattilaisilta (puuosasto, raksaosasto…), mutta onnistuu kyllä kädentaitajilta itse sahaamallakin… Kuumaliimaa, kuumaliimapyssy (jos jotain liimattavaa koristetta tai jos kepit liimataan ”taustatelakkaan”) tai naulapyssy ja sen käyttäjä raksapuolelta töihin;). Narua tai nauhaa, jos tehdään ”moderni ryijy”
Juurtuminen/kehittämisideat: 
-
Yhteystiedot: 
SEDU/katja.sarvikas@sedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Tanssiylläri

Kuvaus: 

Opetuspisteeseen tuodaan yllätyksenä kulttuurinen välipala ja mahdollisuus uuden oppimiseen ja liikkumiseen. 

Resurssit: 
Aikaa noin 20 min/opetuspiste, valmistelut vievät 10 pidempään, jos laitteisto valmiina kuorma-autossa. Tanssin esittäjä, jolla ammattitaitoa myös opettaa joku tanssi esityksensä päätteeksi yleisölle (yhteys lähiseudun tanssikouluihin! Tanssinopettajan taksa syksy 2017 60€/ opetuspiste). Tanssinopettajalle langaton mikrofoni, jos hän vetää pikatanssitunnin tapahtuman aikana yleisölle. Yleensä löytyy tanssinopettajilta… Logistiikkaosastolta kuorma-auto, jossa pressutettu lava sekä pari opiskelijaa, jotka mieluusti osallistuvat tapahtuman siirtoon opetuspisteestä toiseen kuorma-autolla. Tapahtuman voi vaihtoehtoisesti siirtää myös sisätiloihin esim. liikuntasaliin. Tällöin sitä on työläämpi siirtää paikasta toiseen. Äänentoistolaitteet ja dj:n, joka hoitaa äänentoiston asentamisen ja laitteiden käytön. Kannattaa kysyä osaajia opiskelijoista. Sedulla tehtävää hoiti digitutor. Joku tiedottamaan opetuspisteeseen esim. keskusradion kautta yllätystapahtumasta hitusen ennen tapahtuman alkua. Kannattaa sopia etukäteen koulutuspäällikön kanssa, joka voi itse arvioida kerrotaanko tapahtumasta etukäteen opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tieto etukäteen kiinteistöpalvelulle, jonka kanssa suunnitellaan mihin kuorma-auto ajetaan tapahtuman aikana ja mihin yleisö ohjataan… Tarvitaanko nauhoitusta, ettei autoja parkkeerata kyseiselle paikalle.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Joka kevätlukukausi ja syyslukukausi voisi opetuspisteen arkeen liittää jonkinlaisen vastaavan yhteisen yllätyksen sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Hetkeksi arkinen aherrus keskeytyy…
Yhteystiedot: 
SEDU/katja.sarvikas@sedu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

eBoss hyvinvointivalmennusta nuorille

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. tammikuuta 2017 - Torstai, 31. tammikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Noin 144 Jyväskylän palvelualan opiston (JYPAO) ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ammattiin opiskelevaa 16-29 -vuotiasta nuorta. Osallistuvat 12 hyvinvointivalmennusryhmään. POKElla 8 ryhmää (6 Saarijärvi/Viitasaari) ja JYPAOlla 4 ryhmää. Opiskelijat, jotka kokevat tarvetta muuttaa epäterveellisiä elämäntapojaan, haluavat vahvistaa elämänhallintaansa, parantaa arkielämän taitojaan ja vaikeuksia pärjätä koulutuksessa ja/tai työssä oppimisessa heikon terveyden ja toimintakyvyn vuoksi. Nuoret, jotka kokevat itsensä sosiaalisesti araksi ja yksinäiseksi ja joiden opiskelu- ja toimintakyky on tämän vuoksi uhattuna. Lisäksi JYPAOn maahanmuuttajanuoret, joilla tarvetta parantaa elämäntapojaan, liikuntataitojaan, arkielämän taitojaan ja joiden digiosaaminen on heikkoa. Lisäksi 12 hyvinvointivalmennukseen osallistunutta nuorta rekrytoidaan vertaisohjaajiksi. Myös ammattiopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstö (N=40) kohderyhmänä toimintojen juurruttamiseksi, heistä osa osallistuu hankkeen toimintoihin.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen päätavoitteena on edistää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa ja arkielämän taitojaan sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin he suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Hankkeessa luodaan, pilotoidaan, levitetään ja osin juurrutetaan eBoss -hyvinvointivalmennus Jyväskylän palvelualan opiston ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteistyönä. eBoss -valmennusohjelmaan osallistuu yhteensä noin 144 opiskelijaa (16–29 –vuotiasta), joista 12 valitaan vertaisohjaajaksi valmennuksille. Lisäksi molemmista oppilaitoksista osallistuu yhteensä 40 opetus- ja ohjaushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä eBoss-valmennuksen luontiin, pilotointeihin ja juurruttamistyöhön. eBoss -valmennus toteutuu digivalmennuksena ja mobiilivalmennuksena. Digivalmennus toteutetaan 100 % verkkopohjaisena valmennuksena hyödyntäen erilaisia virtuaaliympäristöjä. Mobiilivalmennus toteutetaan osaksi kontaktivalmennuksena, johon liitettynä siinä testataan terveellisiä elämäntapoja edistäviä ja minäpystyvyyttä vahvistavia älypuhelimiin soveltuvia, ilmaisiaja edullisia applikaatioita. eBoss digitaalinen hyvinvointivalmennuksen työtila julkaistaan verkossa keväällä 2018.

Yhteystiedot: 
http://blogit.jamk.fi/eboss/
Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Maaret Rutanen maaret.rutanen@jamk.fi; projektiasiantuntija Merja Kurunsaari merja.kurunsaari@jamk.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Löydät meidät myös

Go to top