Recent Articles

Hyvinvointiuutiset 3/2010

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen syksy sisältää hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämistyötä pilottioppilaitosten kanssa, useita kohtaamisia ja ALPO.fi -hyvinvointiportaalin kehittämistä. Syksyn aikana ALPO.fi -sivuilla tapahtuu uudistusta niin ilmeen kuin toimintojenkin osalta. Erityisesti henkilöstölle ja hyvinvoitiverkoston yhteistyötahoille tarkoitetulla henkilöstösivustolla kehitystyötä tehdään aktiivisesti, jotta sivut jatkossa palvelevat tehokkaasti niin opiskelijoiden hyvinvointityötä tekeviä kuin henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtivia.

Kuraattoripäivillä teemana hyvinvointi

Kuraattoripäivien järjestelyistä vastaa Kainuun ammattiopisto, joka on avannut tapahtumalle omat sivut osoitteessa kuraattorit.net. Sivuilla on julkaistu ohjelma ja avattu ilmoittautumispalvelu. Sivuilta löytyy lisätietoa myös SAKU ry järjestämästä bussikuljetuksesta välillä Tampere - Vuokatti -Tampere.

Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen

SAKU ry:n ammatillisiin oppilaitoksiin markkinoima ja koordinoima hyvinvoinnin teemapäivä nostaa opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen pohdittavaksi, kokoaa oppilaitoksen toimijoita, sitouttaa opiskelijoita opintoihin, tuottaa hyvinvointia koko oppilaitokseen sekä vahvistaa ammatillisen koulutuksen myönteistä julkikuvaa. Toiminnallisissa teemapisteissä innostetaan nuoria kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa liittyviin tekijöihin sekä tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja.

Kouluterveyttä ja työpaikkaliikuntaa

Tampereella 24. - 25.8. järjestettävien koulututerveyspäivien ohjelma on julkaistu ja löytyy THL:n sivuilta. Tämän vuoden kouluterveyspäivien ammatillisen koulutuksen teemaosion otsikkona on "Amiksesta terveyden ja työkyvyn avaimet". Teemaa lähestytään elinikäisen oppimisen avaintaitojen, liikunnanopetuksen ja ravintoasioiden näkökulmasta.

Kuntofestivaali ja työpaikkaliikunnan viestimaraton

Kuntoliikuntaliiton ry:n organisoima työpaikkaliikunnan valtakunnallinen suurtapahtuma Kuntofestivaali, joka sisältää mahdollisuuden kokeilla erilaisia liikuntalajeja ja osallistua hyvinvointiluennoille. Tapahtuman yhtenä ohjelmanumerona juostaan työpaikkojen välinen yritysmaratonviesti.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta Kunto ryn kuntofestivaalien sivuilla.

Työpaikkaliikunnan seminaari

Järjestäjä: Kuntoliikuntaliitto
Teema: Työpaikkaliikunnalla tärkeä rooli työuran pidentämisessä
Paikka: Varman toimitalo, Salmisaarentie 11, Ruoholahti, Helsinki.

Ohjelma ja ilmoittautuminen Kunto ry:n sivuilla.

SAKU ry hakee hyvinvointiverkosto-hankkeeseen pilottioppilaitoksia

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeeseen sisältyvässä pilottiprojektissa kehitetään hyvinvoivan oppimisympäristön suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen toimintamalli ja työkirja.

Kumppaniksi lähteviltä ammattiopistoilta edellytetään noin kuukauden työpanosta 1 - 3 henkilöltä ajalla 15.5.2010 - 15.6.2011. Työ voi kohdistua sekä opiskeluhyvinvoinnin että työhyvinvoinnin kehittämistoimiin. Edellytyksenä yhteistyölle on, että työhön osallistuvan henkilöstön työ voidaan kirjata SAKU ry:n hankkeessa kuntarahaksi.

Sivut

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top