Recent Articles

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi käynnistyi

OKKA-säätiön tiedote
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on käynnistynyt. Ensimmäinen sertifikaatti luovutettiin perjantaina 26.3. pirkkalalaiselle Toivion koululle valtakunnallisten peruskoulupäivien yhteydessä.
 

Ammatillisten kuraattorien päivät

Ammatillisten kuraattorien vuoden 2010 koulutuspäivät järjestetään Vuokatin Snowpoliksessa Kainuun ammattiopiston isännöimänä. Päivien teemana on hyvinvointi. Aihetta lähestytään painottaen työssäjaksamisen näkökulmaa.

Lisätietoa osoitteessa kuraattorit.net

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät

Tämän vuoden hyvinvointipäivillä teemana on turvallisuus. Teemaan virittäytymistä ohjaa "Turvallinen oppimisympäristö ammatillisessa koulutuksessa" -kehittämishankkeen toteuttanut Rhea Nyberg. Teemaseminaarissa TTL:n Guy Ahonen, Tuula Räsänen ja Arja Äyräväinen avaavat erilaisia näkökulmia ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämiseen niin työ- kuin opiskeluhyvinvoinnin osalta. Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehditaan liikkumalla ja viettämällä kulttuuri-ilta SAKUstarojen seurassa.

Tupakka terveystiedon opetuksessa - koulutus, Joensuu

Uutta tietoa
- Tupakoimattomasta piltistä tupakoivaksi teiniksi
- Miksi ammattikouluista nousee savu?
- Isältä pojalle
- Tarkastelukohteena terveys

Riippuvuus
- Kaksi askia riittää
- Lopettamisen tuelle on kysyntää

Media
- Tupakkateollisuuden likainen maailma

Ympäristö
- Ympäristö kaikkien yhteinen asia
- Tupakkaplantaasin lapset kuolemanvaarassa
- Sademetsät tuhoutuvat

Tupakka terveystiedon opetuksessa - koulutus, Lappeenranta

Uutta tietoa
- Tupakoimattomasta piltistä tupakoivaksi teiniksi
- Miksi ammattikouluista nousee savu?
- Isältä pojalle
- Tarkastelukohteena terveys

Riippuvuus
- Kaksi askia riittää
- Lopettamisen tuelle on kysyntää

Media
- Tupakkateollisuuden likainen maailma

Ympäristö
- Ympäristö kaikkien yhteinen asia
- Tupakkaplantaasin lapset kuolemanvaarassa
- Sademetsät tuhoutuvat

Tupakka terveystiedon opetuksessa - koulutus, Tampere

Uutta tietoa
- Tupakoimattomasta piltistä tupakoivaksi teiniksi
- Miksi ammattikouluista nousee savu?
- Isältä pojalle
- Tarkastelukohteena terveys
Riippuvuus
- Kaksi askia riittää
- Lopettamisen tuelle on kysyntää
Media
- Tupakkateollisuuden likainen maailma
Ympäristö
- Ympäristö kaikkien yhteinen asia
- Tupakkaplantaasin lapset kuolemanvaarassa
- Sademetsät tuhoutuvat

Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät, OPH

Kohderyhmä
Perusopetuksen, lukiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen kehittämistyössä mukana olevat sivistystoimenjohtajat, rehtorit, koordinaattorit, aluekouluttajat, oppilaanohjaajat ja opinto-ohjaajat

Sisältö
- Hyviä malleja ja keinoja oppilaiden ja opiskelijoiden tukemiseen
- Ohjauksen yhteistyömuodot ja verkostoituminen
- Sähköisen ohjauksen mahdollisuudet
- Työelämäyhteyksien kehittäminen

Sivut

Go to top