Recent Articles

Hyvien käytäntöjen arviointipaja

Aika: 17.10.2018, klo 9.00-15.00
Paikka: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, NC261 (Xinno), Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
 

Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun -päätösseminaari

Aika: 29.11.2018 klo 9.00-15.00
Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Pasilan kampus, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Tervetuloa syksyn Jatkoväylä - Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun -päätösseminaariin. Seminaarissa julkaistaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Tilaisuuden juontajana ja studiokeskustelun luotsaajana toimii politiikan toimittaja Eeva Lehtimäki.

Selvitys nuorten työelämäodotuksista

Kyselyn tulosten mukaan nuoret arvostavat kannustavaa työyhteisöä, hyvää esimiestyötä sekä mahdollisuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Myös hyvä ja riittävä palkka sekä mahdollisuus uuden oppimiseen ovat tärkeitä kyselyyn vastanneille nuorille. Valtaosa vastaajista piti työtään merkityksellisenä. Työstä tekevät merkityksellisen heidän mielestään asiakastyö, palaute esimieheltä ja työkavereilta sekä työssä onnistuminen ja kehittyminen. Nuoret kokivat asiakaspalvelun ja palautteen saamisen tärkeäksi ja keskeiseksi työn voimavaraksi.

Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. helmikuuta 2016 - Keskiviikko, 31. lokakuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Toiminnallisista menetelmistä kiinnostuneet kielenopettajat, muut opettajat, ryhmänohjaajat ja vapaaehtoiset, jotka työskentelevät maahanmuuttajien parissa.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Kepeli -hankkeessa koottiin olemassa olevia ja kehitettiin uusia kotoutumista edistäviä harjoitteita. Kepelin harjoitteet sopivat erityisesti heikosti suomea puhuvien aikuisten maahanmuuttajien ryhmille ja erilaisten ryhmien kohtauttamiseen esim. jos kielenoppioiden ja äidinkielenään suomea puhuvien halutaan tutustuvan toisiinsa. Soveltaminen kaikille kohderyhmille on mahdollista!

Harjoitteissa hyödynnettiin erityisesti kehollisia ja pelillisiä lähestymistapoja innostavasti ja vaikuttavasti. Harjoitteiden tavoitteena on mm. vahvistaa suomen kielitaitoa, yhteiskuntatietoutta, elämänhallintaa, ryhmätyötaitoja ja itsetuntemusta. Harjoitteista laadittiin materiaalipaketteja, menetelmäohjeita ja videotutoriaaleja.

Hanketta rahoitti Amif-rahasto. Sen koordinaattorina toimi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja kumppaneina mm. Pro-tukipiste, African Care ja Urheiluopisto Kisakeskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Mai Salmenkangas mai.salmenkangas@metropolia.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Kampusrauhaa

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. elokuuta 2017 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen käytännöt ovat suunnattuja koko oppilaitosyhteisölle, niin opiskelijoille kuin oppilaitosten johdolle. Hankkeen tärkein työkalu on tapa, jolla opiskelijat saadaan innostumaan yhdessä työntekijöiden kanssa oppilaitoksen arjen kehittämisestä. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita oppilaitoksen opiskelijalähtöisestä kehittämisestä hyötyvät hankkeesta. Prosessi, jolla opiskelijalähtöistä keskustelua oppilaitoksen arjesta ja sen päälle rakentuvaa konkreettista toimintaa saadaan aikaan voi kiinnostaa erityisesti 1) oppilaitosten johtoa (opiskelijalähtöisen osallisuuden vahvistamiseksi) 2) opiskelijakuntatoiminnan koordinaattoreita (inspiraatioksi) ja 3) opiskelijahyvinvoinnin parissa ahertavia (työkaluiksi). Hankkeen työskentelyssä henkilöstön puolelta avainasemassa ovat mm. kuraattorit, asuntola-ohjaajat, opinto-ohjaajat, koordinaattorit, ja seurakuntien oppilaitostyöntekijät.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

#kampusrauhaa-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintakonsepti, jota voidaan soveltaa missä tahansa oppilaitoksessa, minkä tahansa ryhmän kanssa. Toimintakonseptia pilotoidaan valtakunnallisesti eri oppilaitoksissa. Hankkeen kehittäjäkumppaneita ovat mm. REDU, SASKY, GRADIA, OMNIA, SAMPO, KEUDA, TAI, StadinAO, EKAMI ja SALPAUS.

Toimintakonseptin perusidea on käynnistää opiskelijalähtöinen prosessi, jossa opiskelijat ja henkilöstö yhdessä miettivät vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1) Miten meidän oppilaitoksen arjesta saisi mielekkäämpää?

2) Miten huolehditaan siitä, että ammatillinen koulutus on jatkossakin kaikille hyvä paikka opiskella itselleen ammatti?

Työskentely perustuu kolmen työpajan sarjaan. Ideatyöpajassa keskustellaan oppilaitoksen asioista sekä siellä opiskelevien ja työskentelevien ihmisten arjen kokemuksista. Keskustelun perusteella jakaudutaan pienryhmiin ideoimaan, miten oppilaitoksen arjesta saisi mielekkäämpää. Tavoitteena on keksiä TOP3-kokeilua, jota oppilaitoksessa voidaan lähteä viemään eteenpäin. Ideat voivat liittyä esimerkiksi tilojen viihtyvyyteen, ruokailuun, yhteisiin pelisääntöihin. Työpajan jälkeen ideat viedään oppilaitoksen johdolle ja keskustellaan tulevien kokeilujen reunaehdoista ja mahdollisista huolenaiheista ja esteistä.

Suunnittelutyöpajassa suunnitellaan kokeiluja eli mietitään, miltä ideat näyttävät arjessa ja miten ne saadaan aikaan. Suunnitelmat toimitetaan oppilaitoksen yhteyshenkilöille ja muutosagenteille, jotka tukevat kokeiluja ja auttavat viemään niitä eteenpäin oppilaitoksen sisällä. Kokeilujen onnistuminen on pitkälti riippuvaista johdon sitoutumisesta.

Arviointityöpajassa keskustellaan siitä, mitä on saatu aikaan ja seuraavista askeleista. Onnistuneista kokeiluista voidaan jalostaa hyviä käytäntöjä muiden oppilaitosten mallinnettavaksi. "Epäonnistuneita" kokeiluja ei hankkeen näkökulmasta lähtökohtaisesti ole olemassakaan, koska hankaluudet ovat mahdollisuuksia oppia ja kasvaa. 

Yhteystiedot: 
Antti Seitamaa projektipäällikkö (#kampusrauhaa) antti.seitamaa@sakkiry.fi 040 199 0720 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry http://sakkiry.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top