Recent Articles

HOKS palautekysely

Kuvaus: 

Ensikertaiset HOKSit laadittiin syksyllä 2018 suurelle määrälle opiskelijoita. HOKSin laajuudesta johtuen halusimme kyselyllä varmistua, millä tasolla ryhmänohjaajien/HOKSin laatioijoiden osaaminen oli. HOKS palautekysely toteutettiin Google Forms:lla. Kysely muotoiltiin siten, että kysymykset tukivat HOKSin sisällön omaksumista ja uuden ammatillisten koulutuksen lainsäädännön mukaista henkilökohtaistamisprosessia.

Opiskelijoille suunnatulla kyselyllä keräsimme palautetta ensikertaisen HOKSin laadinnasta ja osallistimme opiskelijoita hankkeen toimintaan.

Resurssit: 
Kysymysten laatiminen, toteuttaminen ja analysointi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta. Opiskelijoita voi haastatella kysymysten perusteella tai antaa heidän kirjallisesti täyttää kysely esim. opiskelijakuntien edustajiston kokouksessa yms. Henkilökunnan kysely kannattaa toteuttaa pian ensikertaisten HOKSien laadinnan jälkeen. Kyselyn analyysi on toimitettu henkilöstölle eteenpäin ja esitelty mm. prosessiryhmän kokouksessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Kyselyt ovat kertaluontoisia ja tarpeen mukaan niitä voidaan uusia. Kyselyn vastaukset on tulkittu ja ohjeita/prosesseja on kehitetty analyysin pohjalta.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Digivinkit oman osaamisen esittelemiseen

Kuvaus: 

OSATA-hanke on koonnut yhteen digivinkkejä eli millaisia sovelluksia ja ohjelmia voi käyttää oman osaamisen seuraamiseen, kuvaamiseen sekä tarvittaessa portfolion luomiseen. Vinkit löytyvät Sampo-ohjaussivustolta

Yksi työelämässä pärjäämisen ja menestymisen avaintekijöitä on monessa ammatissa erilaisten digitaalisten sovellusten ja ohjelmistojen käytön hallitseminen. Digivinkit on koottu yhdeksi dokumentiksi ja ne on kirjoitettu ohjeeksi opiskelijalle. Löydät yksittäisiä digivinkkejä myös eri tehtävien kohdalta. Sinun ei opettajana tai ohjaajana tarvitse siis tietää ja osata kaikkia esiteltyjä sovelluksia. Digivinkit tarjovat opiskelijoille vaihtoehtosia tapoja ja välineitä kuvata myös omaa osaamistaan.

Resurssit: 
Opiskelijat voivat hyödyntää digivinkkejä itsenäisesti tai niitä voidaan käydä läpi ohjatusti ja eri tehtävien suorittamisen yhteydessä.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Digivinkit ovat osa Sampo-ohjaussivuston materiaaleja ja niitä käydään läpi Osata-hankkeen koulutuksissa.
Yhteystiedot: 
Sari Miettinen, projektiasiantuntija, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto etunimi.sukunimi@utu.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

HOKS ohjeita ja muistilistoja

Kuvaus: 

Ammatillisen koulutuksen uudistus vaatii henkilökohtaistamisen toimintatapojen ja ohjeistusten kehittämistä. SOPU - Sujuvat omat polut -hankkeen keskeisinä teemoina ovat ohjauksellisen HOKS-prosessin ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen vahvistaminen.

HOKS ohjeita ja muistilistoja Hyvä käytäntö sisältää:

- Ensikertaisen HOKSin laatimisen muistilista 

Ohje sisältää HOKSin ensikertaisen laatimisen muistilistan ryhmänohjaajalle/vastuuopettajalle. Siellä on vinkkejä myös HOKS-keskusteluun valmistautumiseen, HOKS-keskusteluun ja HOKS-keskustelun jälkeen.

- HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen muistilista

Ohje sisältää HOKSin päivittämisen ja tarkistamisen muistilistan ryhmänopettajalle/vastuuopettajalle. Päivittämisen osalta on kerrottu HOKSin muutostilanteista HOKSin sisältöalueista. Koulutuksenjärjestäjä kohtaiset tarkistamisen ohjeet tukevat HOKSin jatkuvaa päivittämistä.

- Ohje HOKS-keskusteluun opiskelijalle

Opiskelija voi valmistautua HOKS-keskusteluun ohjeen avulla. Ohje tukee myös ryhmänohjaajan työtä.

- HOKSin laatijan ohjaukselliset apukysymykset

HOKSin laatijan ohjauksellisia apukysymyksiä voi hyödyntää HOKS-keskusteluissa työkaluna.

- WILMA Erityisen tuen suunnitelma ja siihen liittyvät kirjaukset -käyttöohje

Tarkennettu ohjeistus erityiseen tukeen HOKSin näkökulmasta.

Resurssit: 
Ohjeet ovat hyödynnettävissä koulutuksen järjestäjän opettajien ja ohjaajien käyttöön. Materiaalin käyttöönotto vaatii vertaamisen omiin järjestelmiin sekä perehdyttämisen opettajille ja ohjaajille. Materiaalit on laadittu viiden eri koulutuksen järjestäjän hankeverkostossa benchmarkaten. Ohjeiden tuottaminen mm. opiskelijahallintajärjestelmään on tapahtunut yhteistyössä loppukäyttäjien, hallinnon ja opiskelijoiden kanssa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Ohjeiden juurruttaminen tulee ulottaa koko henkilökuntaan. Ohjeiden perehdyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa ja sen tulee tapahtua työpajoissa omia tietokoneita käyttämällä. Hankeverkostossa suunnitellaan erimuotoisia verkko perehdytysmateriaaleja ja koulutussarjoja. Ohjeet löytyvät koulutuksen järjestäjän Intrasta.
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Maaliskuu 2019

Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen -selvitys

Valtakunnalliset asuntolaohjaajapäivät

Paikka: Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkoski, Jokijärventie 2

Ilmoittaudu mukaan

www.asuntolaohjaajat.net

 

Ohjauksen päivät 2019

Paikka: Scandic Park Helsinki, Mannerheimintie 46, 00260 Helsinki
 
Päivien tavoitteena on vahvistaa ja tukea elinikäiseen oppimiseen liittyvää ohjausta ja ehkäistä koulutuksesta syrjäytymistä sekä saada ajankohtaista tietoa ohjauksesta.
 
Tilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja ohjauksen parissa toimiville henkilöille. Osallistumismaksu: 355 € + alv 24 %. Osallistumismaksu sisältää ohjelman ja siihen kuuluvat tarjoilut.

Jalkautuva opinto-ohjaus

Kuvaus: 

Jalkautuva opinto-ohjaus on opinto-ohjausta muissa ympäristöissä kuin oppilaitoksen omissa tiloissa. Ammattiopisto Livessä opinto-ohjaavat jalkautuvat sekä vakituisesti sovittuina aikoina että kertaluonteisesti eri ympäristöihin. Taitava-hankkeen aikana vakituista jalkautumista on tehty Omnian Info-Omniaan (noin kerran kk 2-4h), jossa erityisoppilaitoksen opinto-ohjaaja on konsultoinut yleisen oppilaitoksen työntekijöitä erityisen tuen tarpeen opiskelijoihin liittyen sekä vastaanottanut asiakkaita, joita hänelle on ohjattu Omniasta.

Info-Omnian jalkautuva opinto-ohjaus on ”Win Win” tilanne sekä yleiselle että erityisoppilaitokselle. Yleisen oppilaitoksen resurssit eivät välttämättä riitä erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen tarjoamiseen omassa oppilaitoksessa. Jalkautuvan opinto-ohjauksen kautta molemmat oppilaitokset hyötyvät toistensa osaamisesta, ja hyötyä saavat etenkin opiskelijat ja hakijat, jotka saavat tarvitsemaan tukea ja ohjausta oikeille opintopoluille.

Jalkautuvaa opinto-ohjausta on laajennettu ja sitä toteutetaan jatkossa muissakin yleisissä oppilaitoksissa sekä kauppakeskus Omenassa.

Jalkautumista toteutetaan Ohjaamoissa, joissa edetään tarvelähtöisesti kulloisenkin tilanteen mukaan. Ohjaamoon on sovittu konsultointeja ja asiakkaiden ohjausta/ polutusta. Myös Ohjaamosta on saatu tämän yhteistyön kautta konsultointia ja ohjausta Liven henkilöstölle.

Jalkautuvan opinto-ohjauksen keinoin tavoitetaan niitä opiskelijoita jotka tukea eniten tarvitsevat. Yleiset oppilaitokset ja niiden opiskelijat hyötyvät toiminnasta, kun opiskelijan opinnot eivät yleisessä oppilaitoksessa etene (jatko-ohjausvelvoite).

Resurssit: 
Jalkautuva opinto-ohjaus vie resurssia oman oppilaitoksen opiskelijoille suunnatusta opinto-ohjauksesta, joten se on huomioitava opinto-ohjaajien työn ja sen resurssien suunnittelussa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytössä Ammattiopisto Livessä ja yhteistyötahoilla
Yhteystiedot: 
Ammattiopisto LIVE Projektipäällikkö Pia Törnwall pia.tornwall@inlive.fi
Lisätietoja: 
Ammattiopisto LIVE Projektipäällikkö Pia Törnwall
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Go to top