Recent Articles

Zoomi: henkilökohtaistaminen, Pieksämäki

Opetushallituksen ja SAKU ry:n Zoomi - sujuvien siirtymien  kansallinen koordinointi -hankkeen järjestämä koulutustapahtuma.

Sisältö
"Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä"

Kutsu ja ilmoittautuminen
OPH:n Zoomi-sivuilla

Savuton amis 2030 - kohti oppilaitoksen nikotiinitonta toimintakultuuria

THL järjestää yhteistyössä Savuton Suomi 2030 -verkoston, Suomen Syöpäyhdistyksen ja EHYT ry:n kanssa maksuttoman seminaarin ammattiin opiskelevien tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä.

Kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen THL:n sivuilla:
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3668690

WhatsApp -päiväkirja

Kuvaus: 
WhatsApp –sovelluksen hyödyntäminen, kun työssäoppimispäiväkirjan pitäminen on opiskelijalle haasteellista.
 
Työssäoppimispäiväkirja toteutetaan WhatsApp keskusteluna. Keskustelua käydään viikoittain niin, että viikon alussa opiskelija kirjaa alkavan viikon tavoitteet ja tarvittaessa opettaja kommentoi tavoitteita. Viikon päättyessä opiskelija kertoo kuluneesta viikosta ja tavoitteidensa toteutumista ja saa opettajalta palautetta. Opiskelija voi viestiä kirjoittamalla tai ääniviesteillä. Lisäksi päiväkirjaa voi täydentää kuvilla ja videoilla. 
 
Oppimispäiväkirja tallentuu puhelimeen ja tarvittaessa se voidaan tallentaa esimerkiksi google driveen.
 
Resurssit: 
Keskustelu käydään pääasiassa opiskelijoiden työpäivien jälkeen, jotta itse työssäoppiminen ei häiriinny. Opettaja ja opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä älypuhelimet ja WhatsApp –sovelluksen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
WhatsApp –sovellus on laajasti käytössä sekä opiskelijoilla että opettajilla ja siksi sen käyttö on helppoa ja mielekästä.
Yhteystiedot: 
Jonna Ollikainen, Kaustisen Evankelinen Opisto, 040 5089768, jonna.ollikainen@edu.kaustisenopisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

WhatsApp-tuutori

Kuvaus: 
WhatsApp –sovellus ohjauksen välineenä, ammatillisen kasvun tukena ja yhteisöllisyyden vahvistajana.
 
Luodaan tutkinnonosakohtainen WhatsApp-ryhmä työssäoppimisjakson alkaessa. Ryhmässä käydään sekä ohjattua että vapaata keskustelua työssäoppimisjakson haasteista ja tavoitteista. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada nopeasti ja matalalla kynnyksellä apua, tukea ja ohjausta sekä opettajalta että muilta opiskelijoilta.
 
Ohjatussa keskustelussa opettaja esittää ryhmän jäsenille yhteisen kysymyksen tutkinnonosan teemojen mukaisesti työssäoppimisen alussa, keskellä ja lopussa. Opettajan esittämään kysymykseen edellytetään kaikilta ryhmän jäseniltä pohdintaa/vastausta; tietyissä tapauksissa, esim. niiden opiskelijoiden kohdalla, joilla on lukivaikeutta, voidaan tehdä poikkeuksia niin, että opiskelijat voivat vastata opettajalle yksityisesti. Lisäksi opettaja voi jakaa linkkejä, artikkeleita jne. materiaalia tutkinnonosan teemoihin liittyen. Vapaassa keskustelussa opiskelijat itse esittävät kysymyksiä tai huomioita työssäoppimiseen ja tutkinnonosan teemoista ja opettaja ja muut opiskelijat voivat kommentoida vapaasti.
 
Resurssit: 
Keskustelu käydään pääasiassa opiskelijoiden työpäivien jälkeen, jotta itse työssäoppiminen ei häiriinny. Opettajan täytyy voida resurssoida ohjaustunteja ryhmämuotoiseen mobiiliohjaukseen. Opettaja ja opiskelijat tarvitsevat käyttöönsä älypuhelimet ja WhatsApp –sovelluksen.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
WhatsApp –sovellus on laajasti käytössä sekä opiskelijoilla että opettajilla ja siksi sen käyttö on helppoa ja mielekästä. Kokeilun jälkeen opiskelijat ovat itse toivoneet, että sovellusta käytetään jatkossakin tiedonvälityksen kanavana. On huomioitava, että ryhmämuotoisessa ohjauksessa opiskelijat saavat sovellusten kautta toistensa puhelinnumerot. Jos joukossa on opiskelija, joka ei halua numeroaan muiden tietoon, kannattaa opiskelijoita ohjata muokkaamaan oman tilinsä tietosuojaa.
Yhteystiedot: 
Jonna Ollikainen, Kaustisen Evankelinen Opisto, 040 5089768, jonna.ollikainen@edu.kaustisenopisto.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Alumnitoiminta

Kuvaus: 
Suunnittelimme opiskelijakunnan hallituksen kanssa alumnitoiminnan järjestämisen periaatteet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Toiminnan keskeisiksi periaatteiksi määriteltiin vapaaehtoisuus, yhteistyö ja avoimuus.
 
Alumniverkosto kootaan yhteistyössä opettajien, työelämän ja uraohjaajien kanssa. Opettajille suunnattiin Webropol-kysely, jonka perusteella voitiin todeta, että alumnitoiminta nähdään tarpeelliseksi, valmistuneita opiskelijoita käytetään epäsäännöllisesti apuna opetuksessa ja ohjauksessa ja opettajien rooli alumniverkoston kokoamisessa nähdään keskeisenä. Kyselyn avulla saatiin noin sadan, alumniksi sopivan opiskelijan nimi.
 
Toimintaa suunnitellaan, järjestetään ja kehitetään yhdessä uraohjaajien, opettajien, johdon ja työelämän kanssa. Keskeisenä tavoitteena on, että alumnit ja heidän työnantajansa saavat mahdollisuuden osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä heille tarpeellisiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa myös alustan verkostotyöskentelyyn työelämässä tarvittavan osaamisen kehittämiseksi.
 
Verkostoa hallinnoidaan aluksi suljetun Facebook-ryhmän avulla, jossa kokeillaan ja löydetään toimivia tapoja viestiä ideoista ja toiminnasta. Opiskelijoista koottava mediatiimi vastaa sivuston ylläpidosta. Uraohjaajat ovat koonneet videoita www.ammattiura.fi –sivustolle Pkky:stä valmistuneista opiskelijoista. Entisiä opiskelijoita on hankkeessa kutsuttu kertomaan opiskelijoille kokemuksista työelämässä ja opiskeluajasta.
 
Resurssit: 
Videoiden tekemiseen käytettiin ostopalveluita. Uraohjaajien tuntiresurssi on ollut n. 100h/ohjaaja puolen vuoden aikana. Toiminnan koordinointiin ja opiskelijoiden ohjaamiseen on mennyt n. 80h.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Toimintaa on juurrutettu kutsumalla entisiä opiskelijoita kertomaan työelämästä ja omista opiskelukokemuksista. Opiskelijakunnan hallitus ja uraohjaajat ovat tiiviisti kehittämässä toimintaa.
Yhteystiedot: 
PKKY/janne.lilja@pkky.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top