Recent Articles

Hyvien käytäntöjen arviointipaja

Aika: 9.11.2018, klo 9.00-15.00
Paikka: HAMK, Vankanlähde 9, Hämeenlinna (S-rakennus, 3 krs, luokka 301)
 

Opintopolun kriittiset kohdat

Kuvaus: 

Carry on -hankkeen työpajoissa on listattu hankeverkostossa mukana olleiden oppilaitosten (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Harjun oppimiskeskus) opintopolulla opiskelijan vastaan tulevat opintojen keskeyttämisen kannalta kriittiset pisteet. Työpajoissa etsittiin ohjauksellisia ratkaisuja ennalta ehkäistä keskeyttämisiä ja ohjata opiskelijat yli vastaan tulevien karikoiden. Jokainen organisaatio voi hyödyntää kuviota oman organisaationsa ohjausprosessia kehittäessään.

Resurssit: 
Ohjaushenkilökunnan aika- ja osaamisresurssit. Organisaation toimintamallit.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Päivittäminen ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön mukaiseksi. Juurtumista edesauttaa kaavion asioiden hyödyntäminen ohjausta organistoitaessa ja toteutettaessa.
Yhteystiedot: 
hilkka.huisko@ekami.fi
Lisätietoja: 
Kuviot liitteenä.
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Elokuu 2018

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku

Avoimet koulutus- ja oppisopimuspaikat sekä näyttö- ja työpaikat Wilmassa

Kuvaus: 

Kainuun ammattiopiston Wilma-järjestelmässä olevilla ja käyttäjätunnukset omaavilla työpaikoilla/yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa avoimista koulutus- tai oppisopimuspaikoista, näyttöpaikoista ja muistakin työpaikoista oppilaitoksen opiskelijoille. Ilmoittaminen tapahtuu täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ja noudattamalla liitteessä 2 olevaa ohjetta. Avoimet työpaikat näkyvät Wilmassa ja opiskelija voi ottaa yhteyttä suoraan työpaikkaan/yritykseen. 

Resurssit: 
Ilmoituksen tekemiseen tarvitaan käyttäjätunnukset Wilma-järjestelmään.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Käytäntö on otettu käyttöön keväällä 2018. Työvoimapulasta kärsivät ja Kainuun kehyskuntien yritykset ovat olleet aktiivisia. Tiedotusta pitää vielä lisätä niin työpaikoille/yrityksiin kuin opiskelijoillekin. Ilmoituksen tehneiltä yrityksiltä kysytään syksyllä, ovatko opiskelijat ottaneet yhteyttä yrityksiin. Palautteen perusteella kehitetään toimintaa.
Yhteystiedot: 
Kainuun ammattiopisto Helena Hynynen, helena.hynynen@kao.fi; 044 797 4660
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

PERUTTU: Hyvien käytäntöjen arviointipaja

Tapahtuma on valitettavasti peruttu.
Muita hyvien käytäntöjen työpajoja: 

Liaani - vahvuuksilla voittoon -rastit jatko-opintojen pohdinnan apuna

Kuvaus: 

Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimassa Liaani-hankeessa on kehitetty väineitä, jotka tukevat nuorten työllistymistä ja jatko-opintoihin sijottumista, aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista, opiskelumotivaatiota sekä elämnähallintaa ja terveyttä. 

Vahvuuksilla voittoon on kahdeksaan yhteistoiminnalliseen rasteiin pohjautuva kilpailu. Rastit on rakennettu  nuorten toiveiden perusteella, mutta myös niin, että ne olisivat mahdollisimman monipuoliset ja toimivat. Jokaisella rastilla seurasimme sitä, miten oppilaat ottivat toisensa huomioon, miten he toimivat ryhmässä sekä millä asenteella he suhtautuivat rasteihin. Tärkeintä rasteilla ei ollut lopputulos, vaan se, kuinka hyvin nuoret yrittivät ryhmänä suoriutua.

Rastitehtävinä on mm. sarjakuvan rakentaminen, fresbee-golf, valokuvaus, selvitysymistilanteen ratkaisu, tiednohankita ja muotoilu.

Vahvuuksilla voittoon -toimintatapa on osa Liaani-hanketta, jonka tavoitteena kokonaisuudessaan on kehittää välineitä jotka tukevat nuorten osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Kehittämistyö on kohdennettu toisen asteen nivelvaiheissa olevien ammatillisten opiskelijoiden harrastus- ja oppimisympäristöihin. Hankkeessa huomiota on kiinnitetty haasteisiin, jotka kohdistuvat nuorten sukupuoleen, kulttuuritaustaan ja erilaisiin oppimisvalmiuksiin. Tavoitteena hankkeessa on toimivien palveluiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi sekä niiden siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Resurssit: 
Rastien valmisteluun hieman aikaa
Juurtuminen/kehittämisideat: 
rastit tuo mukavaa leikillisyyttä ja niiden suorittaminen yhdistettynä kilpailuun rakentavat tehokkasti tiimeille yhteishenkeä. Näiden tavoittelua voi toteuttaa hyvin moneen eri tarkoitukseen.
Yhteystiedot: 
Mai Salmenkangas, mai.salmenkangas@metropolia.fi
Liitteet: 
Liitetty hankkeeseen: 
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top