Recent Articles

Yrittäjän työkyky - menestyvän yrityksen kivijalka -vinkkikirja

Kuvaus: 
Yrittäjän hyvä työkyky on yrityksen kivijalka. Joskus työhön sitoutuminen voi kuitenkin olla niin voimakasta, että itsestä huolehtiminen unohtuu. Myös taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet työstä irtautumiseen voivat vaikuttaa mahdollisuuksiin huolehtia työkyvystään. Työkykyyn panostaminen on kuitenkin investointi tulevaisuuteen. Jo yrittäjyyskasvatuksessa on tärkeää muistaa omasta työkyvystä huolehtimisen teemat, jotta tuleva yritystoiminta olisi kestävällä pohjalla. Yrittäjän työkyky -vinkkikirja sisältää yrittäjien omia keinoja edistää omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan.
Resurssit: 
Vinkkikirja tarjoaa ohjeita ja ratkaisuja työkyvyn edistämiseen, mutta on helppokäyttöinen ja nopea soveltaa. Oppilaitoksissa vinkkikirjaa voidaan käyttää esimerkiksi yrittäjyyskasvatuksen yhteydessä ja yrittämiseen liittyvistä asioista opastettaessa.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Uusi julkaisu.
Yhteystiedot: 
Anne Salmi, anne.salmi@ttl.fi, p. 043 824 1342
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Työnhakuinfot

Kuvaus: 
Työnhakuinfot järjestettiin erikseen hyvinvointialalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle. Info kannattaa järjestää opinto- tai koulutusalakohtaisesti.
 
TE-toimistojen ohjaajat kertoivat infossa mm, miten haetaan töitä, millaisia järjestelmiä on, mitä CV pitää sisällään ja miten ilmoittaudutaan työnhakijaksi.
Tämän jälkeen yrityksen edustajat kertoivat ko. alan työelämän vaatimuksista, tulevaisuuden näkymistä ja työnhakemisesta. 
Alalta muutama vuosi sitten valmistuneet entiset opiskelijat kertoivat omia kokemuksia mm. työssäoppimisen merkityksestä, työpaikan hakemisesta, työn vaatimuksista ja jatko-opinnoista.
Lopuksi henkilöstövuokrausyrityksen edustaja kertoi henkilöstövuokrausyrityksen toimintatavoista.
 
TE-toimisto, yritykset/yrittäjät, aiemmin valmistuneet ja henkilöstövuokrausyritys suhtautuivat infoon positiivisesti. 
 
Kohderyhmänä olivat kaikki alan opiskelijat sekä henkilöstö. Hyvinvointialalla oli yksi info, mutta tekniikan ja liikenteen alalla oli 3 opintoalakohtaista infoa. Infon kesto voi olla maksimissaan 3 tuntia ja tauko on hyvä olla välissä.
Resurssit: 
Tarvitaan yhteyshenkilö, joka sopii esiintyjien tulon, varaa tilan ja mahdolliset tarjottavat, tekee sähköpostikutsut jne. Infosta kannattaa sopia hyvissä ajoin, mielellään 2 kuukautta ennen tilaisuutta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Hyvinvointiala järjestää työnhakuinfon omatoimisesti marraskuussa 2017.
Yhteystiedot: 
Nivelvaiheiden sujuvoittaminen –hanke (NISU), Projektipäällikkö Helena Hynynen, 044 797 4660, helena.hynynen@kao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

CV

Kuvaus: 

NISU - Nivelvaiheiden sujuvoittaminen -hankkeessa (ESR) kaikille opiskelijoille saadaan pelkistetty CV, johon tulee suoraan Wilma-järjestelmästä mm. yhteystiedot, aiemmat tutkinnot, työssäoppimiset (ajat ja paikat), valmiit tutkinnon osat ja korttikoulutukset. Opiskelija voi itse lisätä mm. erityisosaaminen- ja harrastuskohtiin lisätietoja. Opiskelija voi tulostaa CV:n työssäoppimispaikkaa etsiessään ja valmistumisvaiheessa.

Resurssit: 
Syksyllä 2017 tehdään CV-lomake Wilmaan. Oma-/ryhmänohjaaja opastaa opiskelijoita täyttämään niitä tietoja, jotka ei siirry Wilmasta.
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Manuaalisesti tehtyä CV:tä testattiin ja kehitettiin lukuvuonna 2016 – 2017 pilottiryhmillä.
Yhteystiedot: 
Nivelvaiheiden sujuvoittaminen –hanke (NISU), Projektipäällikkö Helena Hynynen, 044 797 4660, helena.hynynen@kao.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Uutisarkki Elokuu 2017

Ammatillisen koulutuksen reformi hyväksyttiin

Eduskunta on hyväksynyt ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön. Ammatillisen koulutuksen reformi on suurin koulutuslainsäädännön uudistus lähes kahteenkymmeneen vuoteen.Suurin muutos uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa on ajattelutavan kääntyminen järjestelmäkeskeisyydestä osaamisperusteisuuteen. Jatkossa ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeiden mukaan.

Valmentava opettajuus - valmennusmalli

Kuvaus: 

Valmentavan opettajuuden valmennusmallin tavoitteena on kehittää oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista.  Keskeistä toimintamallin kehittämisessä on ollut opettajan ohjauksellisen ja valmentavan otteen lisääminen, luokan/ryhmän yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen sekä nuoren identiteetin ja kasvun tukeminen. Keskeistä toimintamallissa on koko työyhteisön opettajien ohjauksellisen ja valmentavan otteen kehittyminen ja yhteisten osallistavien toimintamallien kehittäminen,  jotka  tukevat ja edistävät  luokan/ryhmän yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuullisuutta.

Vuoden kestävä valmennus alkaa nykytilan kartoituksella, jossa yhteistyössä  valmentajien ja työyhteisön esimiesten kanssa suunnitellaan valmennuksen aikataulu, käytettävissä olevat resurssit ja kokonaistavoiteet. Valmennus pohjautuu yksilön ja organisaation tiimioppimiseen. Valmennus alkaa ja päättyy intensiiviseen vuorokauden  mittaseen kertaan. Näiden välissä on kolme - neljä (3-4) yhden työpäivän mittaista valmennuskertaa. Jokaisen kerran toiminta suunnitellaan prosessin etenemistilanteen mukaan. Valmennuskerrat toteutetaan erilaisia valmentajan työkaluja hyödyntäen ja valmennuskertojen välillä opettajat vievät  niitä käytäntöön. Kokemuksia jaetaan ja kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Valmennuskertojen rinnalla toteutetaan ns. solutoimintaa, jossa mukana on myös ns. kokemusasiantuntijoita ts. tiimioppimisen mallissa jo opiskelevia opiskelijoita.

Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Opiskelijoiden mukaan ottaminen vielä vahvemmin.
Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen, tarja.tittonen@tamk.fi
Lisätietoja: 
Valmentava opettajuus- valmennusmallista julkaistaan artikkeli elokuussa 2017 Tamk Journalissa. http://tamkjournal.tamk.fi/
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Oppimisanalytiikka tulee - oletko valmis?

Kuvaus: 

Oppimisanalytiikka tulee – oletko valmis? -selvitys luo käytännönläheisen katsauksen oppimisanalytiikkaan ja sen avaamiin mahdollisuuksiin. Selvitys keskittyy neljään pääteemaan eli

  • tiiviiseen johdatukseen oppimisanalytiikkaan eli mitä oppimisanalytiikka on?
  • mitä hyötyjä oppimisanalytiikasta voisi olla eli miksi oppimisanalytiikkaa?
  • keitä oppimisanalytiikan käyttö voisi hyödyttää eli kenelle oppimisanalytiikkaa?
  • mitä oppimisanalytiikan käyttö edellyttää eli miten oppimisanalytiikkaa?
Resurssit: 
-
Juurtuminen/kehittämisideat: 
Oppimisanalytiikka on tutkimuksen ja kehittämisen alueena varsin nuori. Ala kehittyy nopeasti ja olemme liittäneet mukaan selvitykseen myös laajahkon kirjallisuusluettelon, josta saa hyvää taustatukea syvemmälle tiedonhankinnalle.
Yhteystiedot: 
info@eoppimiskeskus.fi www.poluttamo.fi
Olemme pyydettäessä valmiit esittelemään käytäntöä koulutuksissa ja seminaareissa: 
Kyllä

Sivut

Ajankohtaista

Nuori Mieli Työssä on S-ryhmän hyvän työelämän kehittämisohjelma, jonka
Icehearts on liikuntaan perustuva lastensuojelun toimintamalli, jossa Ic

Löydät meidät myös

Go to top