Johtajuus ja ammatillisen koulutuksn kehittämistoiminta

Ensisijaiset välilehdet

Tiistai 27.9.2016 klo 9–16
Helsinki Congress Paasitorni 1. kerros, Siltasaari-sali, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

Zoomi-hankkeen järjestämä Sujuvat siirtyvät -teemaseminaari

Seminaarin tarkoituksena on pyrkiä yhdessä löytämään toimintamalleja entistä paremmin toteutettuun
ammatilliseen koulutukseen. Tilaisuus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen kehittämisestä vastaaville
toimijoille, jotka huolehtivat osaltaan siitä, että ammatillinen koulutus säilyy vetovoimaisena ja tuloksellisena
koulutusvaihtoehtona nyt ja tulevaisuudessa. Seminaariin toivotaan osallistuvan jokaisesta organisaatiosta
kolme henkilöä: hanketoimija, (pedagogisen) johdon edustaja sekä käytännön työn substanssiasiantuntija.
Seminaari haastaa organisaation eri tason toimijat hakemaan yhdessä uutta näkökulmaa oman
kehittämistoiminnan organisoimiseen ja yhteistyön vahvistamiseen.
Seminaari ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista
matkakustannuksistaan. Seminaarin aamupäivän osiota on mahdollista seurata etäyhteydellä

Seminaarin ohjelma, live-linkki ja seminaarin aineistot löytyvät OPH:n sivuilta
www.oph.fi/kehittamishankkeet/zoomi

Seminaarin teeman käsittelyä jatketaan Zoomi-hankepajassa 15.11..2016

Paikka: 
Helsinki
Päivämäärä: 
Tiistai, 27. syyskuuta 2016 - 08:30
Go to top