Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanke

Ensisijaiset välilehdet

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja SAKU ry ovat käynnistäneet Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hankkeen.
Hankkeessa levitetään ja juurrutetaan kahta toisiaan tukevaa toimintamallia, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. 
 
Vuoden 2018 loppuun kestävä hanke on osa STM:n kärkihanketta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hanketta toteuttavat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Mukana hankkeessa ovat myös Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry ja Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry.
 
Ammatillisille oppilaitoksille tarjotaan hankkeessa maksuttomasti
  • SAKU ry:n Hyvinvoiva amis -työpaja. Tarkoituksena on tarkastella hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta ja sen toteutumista oppilaitoksessa sekä laatia päihde- ja ryhmäilmiökoulutuksille koulutuksen järjestäjäkohtainen toteutussuunnitelma.Työpaja on suunnattu pedagogiselle johdolle, opiskelijapalveluista vastaaville sekä opiskeluhuollon henkilöstölle.
     
  • Päihdeilmiö-oppitunnit opiskelijoille. Päihdeilmiö on opiskelijoille suunnattu päihdekasvatustunti, jonka tavoitteena on syventää opiskelijoiden terveysosaamista ja saada heidät pohtimaan päihteiden käyttöä sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Keskusteluun perustuva Päihdeilmiö-tunti tarjoaa opiskelijoille valmiuksia tehdä kestäviä päihteiden käyttöön liittyviä valintoja. Oppitunti pidetään yhdelle luokalle kerrallaan, ja sen kesto on 75−90 minuuttia.
     
  • Ryhmäilmiö-koulutuksen henkilökunnalle. Ryhmäilmiö-toimintamalli tarjoaa ammatillisten oppilaitosten opettajille valmiuksia vahvistaa opiskelijoiden sosiaalisia valmiuksia ja sosiaalista luottamusta. Onnistunut kiinnittyminen opiskeluryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, mikä tehostaa myös opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö on käytännönläheinen työkalu hyvin toimivien opiskelijaryhmien rakentamiseen osana jokapäiväistä arkityötä. Toimintamalli tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista. Kahden tunnin mittaista Ryhmäilmiö-koulutusta suositellaan pidettäväksi koko oppilaitosyksikön henkilökunnalle. 
 
 
SAKU ry
Ville Virtanen, p 020 755 1016
 
EHYT ry
Anu Rautama,  p. 050 325 9273.
koulutukset(a)ehyt.fi
 
 
 

Löydät meidät myös

Go to top