Läpäisyohjelman Lapin ja Pohjanmaan Road Show 31.08.2015
Tupakointi on ammattiopistoissa arkipäivää kielloista huolimatta 28.08.2015
Selvitys asuntolatoimintaa koskevasta ohjeistuksesta ja lainsäädännön kehittämisestä 23.08.2015
TEAviisarin tulokset avaavat opiskelijoiden osallisuutta ammattiopistoissa 12.08.2015
Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011–2015 25.06.2015
Selvitys nuorten oikeuksien toteutumisesta 20.05.2015
Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus vaihtelee 06.05.2015
Uudistunut Alpo.fi tukee nuorten työkykytaitojen opetusta 14.04.2015
Osallisuus(Chat) = syrjäytymisen vastakohta 25.03.2015
Opas nuorten kanssa ideointiin 11.03.2015
Enemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia 06.03.2015
Syrjäytymispuhe lisää nuorten pahoinvointia 20.02.2015
Osaksi opintoja! - SAKU-toiminnan opinnollistaminen 12.02.2015
Tupakkatuotteet ja tupakointi oppilaitoksen näkökulmasta 11.02.2015
Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut 06.02.2015
JAO:n Hannele Kurki on vuoden 2015 liikunnanopettaja 29.01.2015
Työkykypassi 2.0 23.01.2015
Nuori pitää perehdyttää myös talon tapoihin 22.01.2015
OKM:n kyselyn mukaan nuorisopoliittiselle ohjelmalle nähdään tarvetta 16.01.2015
Nuoren sosiaalinen asema on yhteydessä aktiivisuuteen oppilaitosyhteisössä 13.01.2015
Tajua Mut! - toimintamalli lasten ja nuorten tukena 19.12.2014
Muutosta liikkeellä 17.12.2014
Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus palkitsee opiskeluhyvinvointiin panostamisesta 11.12.2014
Leima-lehti romuttaa ennakkoluuloja ja stereotypioita 30.11.2014
Ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset uudistettu 19.11.2014
Laatupalkinto 2014 11.11.2014
Viikset - valtakunnallinen radiokampanja 28.10.2014
Vaihtoehtoliikunta tuo uusia näkökulmia liikuntakasvatukseen 20.10.2014
Kouluterveyskyselyn tulokset 2008 - 2013 01.10.2014
Koulutus, liikunta ja kulttuuri valtion vuoden 2015 talousarvioesityksessä 17.09.2014
Kansanedustajat huolissaan liikunnan opetuksen määrästä 11.09.2014
Juuret ja siivet - tarinnallinen verkko-opetusmateriaali 01.09.2014
Arjen arkki kokoaa ja levittää hyviä käytäntöjä 25.08.2014
Arjen arkki -hankkeen loppuraportti 12.08.2014
Ministeri Viitanen asetti työryhmän liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi 26.05.2014
Koulutus- ja työelämäopas monikulttuurisille nuorille nyt viidellä eri kielellä 14.05.2014
uudesta oppaasta apua työkykytaitojen opettamiseen 13.05.2014
Eduskunnalle seitsemän kohdan toimenpide-ehdotus lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 10.05.2014
Eteenpäin opintiellä - perusopetus päätökseen 06.05.2014
Hankkeesta arjen käytännöksi 30.04.2014
Opiskelijat säätivät vaikuttamisen kanavan kohdalleen 25.04.2014
Videovinkkejä nuorille oman työkyvyn tukemiseen 15.04.2014
Yhteistyömalleja koulun ja yrityksen yhteistyöhön 15.04.2014
Ohjauksesta apua monikulttuurisen nuoren opiskelu- ja työkyvyn edistämiseen 09.04.2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala valtiontalouden kehyksissä 2015-2018 04.04.2014
Väärät uravalinnat lisäävät keskeyttämisriskiä 26.03.2014
Hankkeista arjen käytännöiksi 25.03.2014
Lappia liikkuu - opiskelijoiden ja henkilöstön liikuntapäivä 24.03.2014
Opetushallitus toivoo seurakuntavaaleja oppilaitoksiin 21.03.2014
Opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon perusteet 19.03.2014

Sivut

Löydät meidät myös

Go to top