Työkykypassi

Opiskelijoiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa ammatillista koulutusta, sillä työkyky on ihmisen tärkein pääoma työelämässsä. Työkykypassin sisällöt perustuvat Työterveyslaitoksen professori Juhani Ilmarisen Työkykytalomalliin. Työkykypassiin liittyvillä opinnoilla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden henkilökohtaisten voimavarojen vahvistamiseen jo opintojen aikana. Tällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia nuorten työuriin.

Työkykypassin avulla

  • motivoidaan ja ohjataan opiskelija omaehtoiseen toiminta- ja työkyvyn ylläpitoon ja terveyden hoitamiseen
  • tuetaan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vastataan alan työkykyhaasteisiin, esim. työturvallisuuden ja ergonomian osalta
  • aktivoidaan opiskelijoita osallistumaan ja osallistamaan sekä tuetaan vastuullista itsenäisesti ja ryhmässä toimimista
Työelämään hakeutuessaan opiskelija voi työkykypassin suorittamisella osoittaa työnantajalle olevansa toiminta- ja työkyvystään huolehtiva ammattiosaaja.
 

Ajankohtaista

Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu
Sähköinen Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top