Hyvät käytännöt

Työkykypassin käyttöönottamiseksi ja suorittamiseksi on kerätty hyviä käytäntöjä. Tässä muutama hyvä esimerkki siitä, miten työkykypassia voisi oppilaitoksessa toteuttaa!

Työkykypassin käyttöönoton vaiheet on kuvattu Arjen arkissa. Käyttöönoton prosessia on testattu esimerkiksi Savon ammatti- ja aikuisopistossa, joka on ottanut työkykypassin käyttöön koko oppilaitoksen laajuudella uusien tutkinnonperusteiden mukaisesti syksystä 2015 alkaen. 
 

Työkykypassi Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Savon ammatti- ja aikuisopistossa työkykypassin käyttöönottoa on viety eteenpäin TATU-hankkeessa, joka on osa läpäisyn tehostamisen ohjelmaa. Työkykypassin käyttöönotosta on tuloksena syntynyt prosessi, jota koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää työkykypassin käyttöönottoa suunnitellessaan. Savon ammatti- ja aikuisopiston johto kutsuttiin syyskuussa 2014 palaveriin, jossa tehtiin päätös työkykypassin käyttöönotosta. Kun passille oli saatu johdon hyväksyntä ja tuki, työkykypassin käyttöönottoa varten perustettiin työryhmä. Työryhmä kokoontui kevään 2015 aikana 4 kertaa, jossa laadittiin passin kuvaus ja suorittamisen tavat. Syksyllä 2015 pidettiin RoadShow kaikille yksiköille ja työkykypassi esiteltiin sen kautta koko henkilöstölle.
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Ammattiosaajan työkykypassi, joka sisältyy ammatillisiin ja yhteisiin tutkinnon osiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan opiskelun aikana ja sen jälkeen. Osa Työkykypassista suoritetaan vapaa-ajan toimintana.
 
Voit tutustua tarkemmin käytäntöön täällä.

Työkykypassi Sataedussa

Ammattiosaajan työkykypassin suoritus toteutetaan Sataedussa 1.8.2015 alkaen Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirjan ja oph:n määräyksen 94/011/2014 mukaisesti. 
 
Työkykyosaajuus on Sataedussa yhtenä oppimispolkuna: ”Työkykyosaaja”. Opiskelijan työkykypassin ohjauksesta vastaa ryhmänohjaaja osana normaalia hops-prosessia. Kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat työkykypassin suorittajiksi ja ryhmänohjaaja tekee hopsiin merkinnän ”suorittaa ammattiosaajan työkykypassia”. Jokaisesta suoritetusta osa-alueesta tehdään hopsiin merkintä Wilma-järjestelmässä.
 
Arvioinnin yhteydessä huomioidaan opiskelijan itsearviointi. Toteutuksessa hyödynnetään tukimateriaaleina mm. alpo.fi - tehtäväkortteja ja Smart Moves - hanketta.
 
Voit tutustua tarkemmin käytäntöön täällä.
Työkyvyn käsitteleminen HOPS-keskustelussa löytyy täältä.

Työkykypassi Koulutuskeskus Sedussa

Sedun opiskelija-asuntoloissa järjestetään Fiilistä asumiseen -arjentaitojen kurssi, josta opiskelija saa 1 osaamispisteen Ammattiosaajan työkykypassiin kohtaan Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Kurssin organisointi kuuluu asuntolaohjaajalle, mutta toteutus voi olla varsin erilainen eri ympäristöissä. Opiskelija saa osaamispisteen suoritettamalla seuraavat kurssin osat: fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi ja sosiaalinen hyvinvointi.
 
Tutustu hyvään käytäntöön täällä.

Työkykypassi Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa

Keskuspuiston ammattiopistossa ja Bovallius-ammattiopistossa on osana TUTKE2-hanketta kehitetty Ammattiosaajan työkykypassia ammattiopistojen käyttöön. Työkykypassin sisällöt on avattu powerpointeihin, jotka löytyvät hyvän käytännön liitteistä.

Tutustu hyvään käytäntöön täällä.

Työkykypassi Lapin urheiluopistossa

Käy tutustumassa, miten Ammattiosaajan työkykypassi on kirjattu Lapin urheiluopistossa osaksi valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia.
 
Tutustu käytäntöön täällä
 
 

Hyviä käytäntöjä lisätään jatkuvasti menetelmäpankkiin. Voit tutustua hyviin käytäntöihin menetelmäpankissa hakemalla työkykypassi-avainsanalla. Kirjoita hakukenttään avainsana "työkykypassi", jonka jälkeen pääset selaamaan Ammattiosaajan työkykypassiin liittyviä tietokantaan kerättyjä käytäntöjä.

Huom! Osa hyvistä käytännöistä on kuvattu vanhojen tutkinnonperusteiden mukaan, mutta ovat sovellettavissa myös syksyllä 2015 voimaan tulleisiin tutkinnonperusteisiin.

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top