Käyttöönoton vaiheet

Päätöksen teko ja käyttöönoton suunnitelman laatiminen
 • Koulutuksen järjestäjän ylimmän johdon päätös passin käyttöönotosta.
 • Pedagogisen johdon tekemä päätös työkykypassin käyttöönoton suunnitelmasta ja käyttöönottoa valmistelevan työryhmän nimeäminen. Työryhmään tulee kuulua hallinnon, opetuksen ja opiskelijoiden edustus

Käyttöönottosuunnitelmaan kuuluvia asioita ovat

 • Sisällöistä sopiminen ja opetussuunnitelmatyön toteutus
 • Opintosuoritusten seurantajärjestelmään tarvittavat seurantasivut
 • Mahdolliset pilotoinnit
 • Henkilöstön ja työpaikkaohjaajien koulutukset
 • Viestintä henkilöstölle ja opiskelijoille; laaditaan passin kuvaus ja suorittamisen tavat
 • Viestintä työelämäkumppaneille
Viedään passi opetussuunnitelmiin
 • Passin kuvaus kokonaan yhteiset tutkinnon osien suunnitelmassa tai
 • Osa-alueet 2, 3 ja 4 yhteisten tutkinnon osien suunntelmassa ja osa-alueet 1 ja 5 ammatillisten tutkinnon osien suunnitelmissa
Avataan passin suorittamisen seuranta opintosuoritusten hallintajärjestelmään
 • Työkykypassi osaksi HOPS:aa
Toteutetaan henkilöstön koulutus
 • Ydinjoukon perehdytys (mahdolliset pilotit)
 • Yleinen tiedotus
 • Organisaatiolle sopiva tarkennettu sisältökoulutus yksiköittäin tai alakohtaisesti
 • Työpaikkaohjaajien koulutus ja työelämäkumppaneille työkykypassista tiedottaminen
Otetaan passi käyttöön sovittujen toimintaperiaatteiden ja –mallien mukaisesti
 • Opiskelijoille ja opiskelijan lähipiirille tiedottaminen opiskelijan oppaassa
 • Ryhmänohjaajan haastattelussa ohjaus passin suorittamiseen
 • Opintojen ohjaus
 • Terveydenhoitajan ohjaus
 • Opiskeluhuollon henkilöstön ohjaus
 • Työpaikkaohjaajan ohjaus
Passisuoritusten seuranta
 • Käynnistyneet opinnot (HOPS-merkinnät)
 • Passin osasuoritukset (opintosuoritusten rekisteri)
 • Passitodistukset

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top