Materiaalia

Ammattiosaajan työkykypassi -todistus

Työkykypassitodistus on tulostettavista netistä suomeksi ja ruotsiksi. Voit tiedustella todistuksesta Arjen arkki -tiimiltä.

Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirja

Ammattiosaajan työkykypassin opetuksen järjestämiseksi on julkaistu uusi käsikirja, jossa osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi on yhteensopiva 1.8.2015 voimaan tulevien ammatillisten perustutkintojen perusteiden kanssa. Uudistuneen passin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirja on tarkoitettu tueksi opetussuunnitelmien laatijoille, opettajille ja ohjaajille. 

Voit ladata käsikirjan pdf-muodossa: Ammattiosaajan työkykypassin käyttöönoton, opetuksen ja ohjauksen käsikirja
Ruotsinkielinen versio: Arbetskapacitetsintyget för yrkesutövare - handbok för ibruktagandet, undervisningen  och handledningen

Ammattiosaajan työkykypassi -tietokortti

Tietokortti on tarkoitettu esittelemään työkykypassia kuntien ja kuntayhtymien päättäjille ja koulutuksen järjestäjien ylimmälle johdolle. Tietokortissa on esitelty työkykypassin käyttöönoton perusteet ja sisältö tiivistettynä ja nopeasti omaksuttavassa muodossa.

Voit ladata tietokortin pdf-muodossa: Ammattiosaajan työkykypassi -tietokortti

Työkykypassi Primuksessa ja Wilmassa

Starsoft on luonut pohjan työkykypassin viemiseksi opiskelijahallintajärjestelmiin. Starsoftin sivuilta löydät tuloste- ja lomakeohjeet sekä ohjeet siihen, miten saat työkykypassiopinnot opetussuunnitelmiin. 

Starsoftin verkkosivut

Alpo.fi -työkykysivut

Alpo.fi-sivusto on tarkoitettu tueksi työkyvyn ja -hyvinvoinnin opiskeluun ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi pakollisen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osion opetuksen tukena.

Opiskelija valitsee aloitussivulle tullessaan hahmon, johon samaistuu työnkuvansa perustella. Rakennusmies Koistisen kautta opiskelija tutustuu työkykyyn fyysisesti raskaan työn näkökulmasta. Tarjoilija Minttu taas esittelee työkykyä seisomatyön aiheuttamien työkykyvaatimusten näkökulmasta. Anonyymi123 puolestaan kertoo työkyvystä istuma- ja näyttötyöntekijän kokemuksella. Rinnakkaissivujen tarkoitus on laajentaa entisen alpon kohderyhmää koskettamaan ammatillisen koulutuksen eri alojen työkykyvaatimuksia kattavammin.

Sivustolla työkyky ja -hyvinvointi on jaettu kolmelle väliotsikolle: Ammatin työkykyvalmiudet, Liikunnasta virtaa sekä Voi hyvin. Nämä kokonaisuudet vastaavat työkykypassin eri osa-alueita. Ammatin työkykyvalmiudet on työstetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa, Liikunnasta virtaa -osioon on saatu hyvää kommenttiapua UKK-instituutin Smart Moves -hankkeesta ja Voi hyvin -sisältöä on täydennetty esimerkiksi yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa. Lisäksi jokaisen hahmon yhteydessä on esitelty työkykypassi, jonka alta löytyvät alla kuvatut tehtäväkortit.

Tutustu Alpoon: www.alpo.fi

Ammattikuntoon.fi

UKK-instituutin Smart Moves -hanke, Opetushallitus ja SAKU ry ovat julkaisseet Ammattikuntoon-palvelun, joka on toteutettu HeiaHeia-hyvinvointipalvelua alustana käyttäen. Palvelu on nykyaikainen ja motivoiva työkalu ammattiin opiskelevan nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja seurantaan. Maksuton verkossa ja mobiilina toimiva palvelu nivoutuu käytännönläheisesti syksyllä 2015 voimaan tulleeseen opetussuunnitelmaan. Sisällön tuottamisessa on tehty yhteistyötä myös Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa.

Sivuston ajatus on, että ammattilaisuus työssä muodostuu ammattitaidosta ja ammattikunnosta. Ammattikuntoisella työntekijällä on riittävässä kunnossa myös koppa, kroppa, kaverisuhteet ja arjentaidot. 
 
Palvelun käyttö aloitetaan tekemällä sinne oman profiilin. Aluksi opiskelija vastaa yhdeksän kysymystä sisältävään hyvinvointikyselyyn. Hyvinvointikyselyssä opiskelija arvioi omia terveystottumuksiaan liittyen esimerkiksi liikuntaan, ravintoon ja nukkumiseen. Vastausten pohjalta opiskelija saa palautteen ammattikunnostaan. Palautteen pohjalta opiskelijalle tarjotaan konkreettisia haasteita, joiden toteuttaminen kestää neljä viikkoa. Opiskelija valitsee haasteista ne, joita sitoutuu suorittamaan. Iloa ja hauskuutta palveluun tuo sen yhteisöllisyys. Palvelussa opiskelijat ja opettajat voivat kannustaa toisiaan ja tykätä toistensa suorituksista.
 
 

Työkykypassi-ohjelmisto

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä tukevia taitoja. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista mm. työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista. Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
 
Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta. Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työssäoppimispaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.
 

Diasarjat työkyvyn ja -hyvinvoinnin opetukseen

UKK-instituutin Smart Moves -hanke on työstänyt työkyvyn ylläpito, liikunta ja terveystieto -opintokokonaisuuden opetuksen tueksi opettajille käyttöön powerpoint-diasarjoja. Tuntisuunnitelmissa on huomioitu 2015 voimaan astunut opetussuunnitelma. Materiaalia riittää 1-2 tunniksi opiskelijan osaamistasosta riippuen. Diasarjoja on työstetty liikuntaan, ravintoon, uneen ja lepoon sekä ergonomiaan liittyen. Tulossa on myös mielen hyvinvoinnin kokonaisuus yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Diasarjat soveltuvat hyvin myös osaksi työkykypassin opetusta.

​Diasarjat Smart Moves -sivustolla

Työkykypassin tehtäväkortit

Työkykypassin tehtäväkortit on luotu opettajille ja ohjaajille työkykypassin ohjaamisen tueksi ja materiaaliksi. Tehtäväkortit on jaettu työkykypassin osa-alueiden mukaan. Tehtäväkorteista on tarjolla sekä verkossa täytettäviä kortteja, jotka pystyy lähettämään suoraan opettajan tai ohjaajan sähköpostiin, sekä tulostettavia PDF-kortteja. 

Tehtäväkortteja voi käyttää sellaisenaan tai niitä voi muokata omaan käyttöön soveltuvaksi. Tehtäväkortit antavat ideoita siihen, millaisilla tehtävillä työkykypassin eri osa-alueita voidaan suorittaa. SAKU ry on tuottanut tehtäväkortit yhteistyössä eri tahojen kanssa: Työterveyslaitos, Suomen Mielenterveysseura ry, EHYT ry, Väestöliitto, Nuorten Akatemia, Suomen Sydänliitto, Liikenneturva, Hengitysliitto Heli ry (Stumppi-työryhmä), Nyyti ry sekä UKK-Instituutti. Tehtäväkortteja päivitetään ja uusia kortteja työstetään yhteistyötahojen kanssa myös jatkossa. Voit myös tarjota omia tehtäviäsi mukaan tehtäväkortteihin, ota silloin yhteys Arjen arkki -tiimiin

Tehtäväkortit auttavat opiskelijaa hankkimaan työkykypassin eri osa-alueissa tarvittavaa osaamista. Opettaja/ohjaaja voi ohjata opiskelijaa valitsemaan riittävän määrän hänelle sopivia tehtäviä. Tehtäväkortteja voi käyttää opiskelijaryhmän kanssa tai vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa niitä itsenäisesti esimerkiksi opiskelun tai työssäoppimisen aikana. Tehtäväkortit löytyvät alpo.fi-sivujen Työkykypassi-osiosta. Tässä on esimerkkinä linkitetty sisällöt Koistinen -nimisen hahmon sivustolle.

Ammatin työkykyvalmiudet

Ergonomia

 • Nostaminen
 • Työasennon parantaminen
 • Ergonomia

Työturvallisuus

 • Työturvallisuus
 • Työturvallisuus: haitta- ja vaaratekijät
 • Työturvallisuus: perehtyminen
 • Työturvallisuus: työsuojelulaki
 • Tulevaisuuden myrkyt

Työn tauottaminen ja työssä jaksaminen

 • Vireystila
 • Työn tauottaminen
 • Mihin käytät aikasi

Työn suunnittelu ja työympäristö

 • Työn kokonaisuus
 • Työvälineet ja työtilat
 • Melu

Työyhteisö

 • Sosiaaliset taidot
 • Hymiöllä vai ilman?
 • Yhteistyöstä voimaa
 • Turvallinen netti
 • Netiketti
 • Työkykyä ylläpitävä toiminta
 • Mun mielestä...

Työelämätaidot

 • Muuttuva työelämä
 • Muistilista
 • Mitä minä arvostan?
 • Kutsumuskartta

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

 • Työpaikalla oppimassa!
 • Työtä hakemassa
 • Työkyvyn talo

Työkykyä edistävä liikunta

 • Koistisen venytystesti
 • Kuntokortti
 • Kerää askelia
 • Liikuntatottumukseni
 • Arkiliikuntaa
 • Liikutko riittävästi?
 • Toteuta suunnitelmasi!
 • Oma tapa liikkua
 • Hiki virtaamaan
 • Ylös penkistä
 • Istu oikein
 • Taukoliikuntaa

Terveysosaaminen

Mitä on terveys?
 • Tosielämän Alpo-setä
 • Pieni päätös päivässä 
 • Tuunaa hyvinvointisi ammattikuntoon
 • Viikkoaikataulu 1: Suunnittelu
 • Viikkoaikataulu 2: Seuranta
Ravitsemus
 • Koistisen lautasmalli
 • Sokeria?
 • Syö hyvin
 • Napostellen
 • Suolaista
Päihteet ja riippuvuus
 • Loppu savuttelulle
 • Tunne oman alkoholinkäyttösi rajat
 • Juominen ja sosiaaliset suhteet
 • Juominen ja biletys
 • Tupakointi ja tupakkatuotteet
 • Kannabis
 • Pelipäiväkirja
Mielen hyvinvointi
 • Pettymykset
 • Mielialapäiväkirja
 • Mielen hyvinvoinnin suojatekijät
 • Valintojen risteyksessä
 • Hyvä itsetunto?
 • Tunteellinen vai tunteeton?
 • Tunnekuvat
 • Mielen hyvinvoinnin treenipäiväkirja
 • Sosiaaliset verkostot
 • Mukavat hetket 
 • Rentoutuminen
Liikennekäyttäytyminen
 • Liikennekäyttäytyminen
 • Kävelijät ja pyöräilijät
 • Oikeaoppisesti liikenteessä
Seksuaaliterveys ja ihmissuhteet
 • Seurustelu
 • Ehkäisyllä seksuaaliterveyttä
 • Seksuaalioikeudet

Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot

 • Olenko täysi *****!?
 • Oma projekti
 • Ryhmän rakentaminen
 • Viihtyisä oppilaitos
 • Opiskelijakuntatoiminta
 • Vaikuta oppilaitoksessa
 • Tutortoimintaa
 • Leima otsassa?
 • Kulttuuripassi
 • Tuunaa tapahtuma!
 • Mielen arvokentät
 • Suomalaisuus
 • Alakulttuurit
 • Tutortoiminta: Minä tutorina
 • Tutortoiminta: Ryhmän ohjaaminen

 

Go to top