Hyvinvointiuutiset 1/2012

Vuosi on vaihtunut ja 2,5 vuotta hankkeessa käynnistettyä ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoa koordinoidaan nyt SAKU ry:n perustoimintana. Oleellisimmat muutokset ovat ohjausryhmän kokoonpanon muutokset, projektipäällikön tittelin vaihtuminen verkostokoordinaattoriksi ja projektiassistentin tittelin vaihtuminen projektityöntekijäksi.

Hyvinvointiverkostolle uusi ohjausryhmä

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto on koulutuksen järjestäjien henkilöstön, asiantuntijaorganisaatioiden, kolmannen sektorin järjestöjen, kirkkohallituksen kasvatus- ja nuorisotyön ja hallinnon viran-omaisten muodostama toiminnallinen ja viestinnällinen verkosto, jota koordinoi SAKU ry. Verkoston tarkoituksena on edistää useilla hallinnon aloilla toimivien organisaatioiden yhteistoimintaa ja hyvinvointiohjelmien ja hankkeiden tulosten leviämistä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelu- ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

SAKU ry:n hallitus asetti joulukuun kokouksessaan verkostolle ohjausryhmän jatkamaan vuoden lopussa päättyneen hankkeen ohjausryhmän työtä. Uuteen ohjausryhmään nimettiin rehtori ja SAKU ry:n vpj Juhani Aaltonen (pj), kuntayhtymän johtaja ja AMKE ry:n vpj Sampo Suihko, opetusneuvos Elise Virnes (OKM), johtaja Kristiina Hannula (EHYT ry), pääsihteeri Olli-Pekka Koljonen (SAKKI ry) ja kehittämispäällikkö Tuulia Aho (Väestöliitto ry). Ohjausryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita myös muista verkoston toimintaan osallistuvista organisaatioista ja käynnissä olevista hankkeista. Ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii SAKU ry:n verkostokoordinaattori Ville Virtanen. Hyvinvointiverkoston sähköisten foorumien teknisenä ylläpitäjänä toimii SAKU ry:n projektityöntekijä Pasi Honkala.

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja tarkistuslista

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto -hankkeen tuloksina tuotetut hyvinvoivan oppimisympäristön malli ja tarkistuslista on tallennettu hankkeessa perustettuun materiaalipankkiin. Aineisto on vapaasti käytettävissä ja sovellettavissa ja SAKU ry:llä on valmiudet mallin ja aineiston esittelyyn koulutuksen järjestäjien tilaisuuksissa.

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli
Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista

Pohjois-Suomen opiskeluhyvinvoinnin alueelliset neuvottelupäivät

Kainuun ammattiopisto ja SAKU ry järjestävät Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin neuvottelupäivät Koulutuskeskus Kuerkievarissa Kolarin Äkäslompolossa 25. - 27.1.2012. Tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja vertaisoppimista toisten hyvistä käytännöistä. Päivien ohjelma sisältää tietoa uudesta SORA-lainsäädännöstä, hyvinvoivan oppimisympäristön edistämisestä ja vertaisoppimista koulutuksen järjestäjien opiskeluhyvinvoinnin edistämisen käytännöistä.  Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät hyvinvointiverkoston tapahtumakalenterista.

Julkaisu-uutuuksia

Syyskuussa 2011 ilmestynyttä Timmit - ammattinuoren terveystieto -oppikirjaa on täydennetty laatimalla kirjan sisältöön perustuva tasotesti, jonka tilaajat saavat tilaajaetuna käyttöönsä. Sähköistä testiä voi käyttää kokeena oppilaiden terveystietojen arvioimiseksi. Tasotestissä on 150 oppikirjan sisältämää väittämää esitettynä joko oikein tai väärin. Kokeeseen opettaja voi valita sähköisestä listasta 30 väittämää ja lisätä halutessaan omia kysymyksiään. Lisätietoa hyvinvointiverkoston tiedotteessa.

Läpäisyn tehostamisen ohjelmaa koordinoiva ammattiopisto Keuda on julkaissut ohjelmaa ja sen hankkeita esittelevän wiki-sivuston, jonka osoite on http://teholapaisy.wikispaces.com.

Tapahtumakalenteri

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston tapahtumakalenterissa voivat niin koulutuksen järjestäjät kuin verkostoon kuuluvat organisaatiot julkaista ilmoituksia omista seminaareista, koulutuksista, messuista yms. toiminnasta, joka palvelee verkoston toiminnan tavoitteita. Tapahtumakalenteria päivittävät SAKU ry:n toimistolla verkostoa koordinoivat Ville Virtanen ja Pasi Honkala

Hyvää alkanutta vuotta kaikille verkoston uutiskirjeen lukijoille.

Verkostokoordinaattori Ville "VeeVee" Virtanen & projektityöntekijä Pasi Honkala

www.alpo.fi/henkilosto
Hyvinvointiverkostolla on myös facebook-sivut!
 

Ajankohtaista

Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi.
Helavalkeat-kohtaaminen on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten kanssa y
Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat amm

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top