Uutisarkki Kesäkuu 2017

Ensisijaiset välilehdet

Työkuntoon-oppimateriaali

Työkuntoon oppimateriaali on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto opintoihin. Oppimateriaalissa käsitellään elämäntapoihin, työkykyyn ja liikuntaan liittyviä asioita sekä arjen valintojen vaikutusta työ- ja opiskeluhyvinvointiin. Kirjassa käsiteltävien asioiden yhteydessä ehdotetaan terveystekoja, joita voi kokeilla yksin tai opiskelijaryhmässä. Työkuntoon! -pohdintatehtävät ja lukujen lopussa olevat hyvinvointisuunnitelmat auttavat työkyvyn osa-alueiden itsearvioinnissa ja kehittämiskohteiden valinnassa.

Oppimateriaali koostuu kirjasta ja sitä täydentävästä verkkomateriaalista.Verkkomateriaali ilmestyy syksyn 2017 aikana.

Hyviä käytäntöjä koulutuspolkujen siirtymävaiheisiin

ZOOMI-hanke järjestää hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen esittely- ja arviointitilaisuuksia. Tapahtumissa esitellään päivän aikana 5-6 hanketoiminnan tuloksena syntynyttä käytäntöä, jotka liittyvät koulutuksen läpäisyn edistämiseen ja opiskelijan ohjaamiseen opintojen nivelvaiheissa tai koulutusalalta toiselle siirryttäessä. Tilaisuudet ovat avoimia ja toimivat hankkeille tulosten levittämisen mahdollisuutena. Tilaisuuksissa myös arvioidaan hyvät käytännöt Arjen arkki -arviointimallin mukaisesti.

Hyvinvoinnin edistämisen ja päihdekasvatuksen koulutuksia oppilaitoksille

SAKU ry ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry tarjoavat ammatillisille oppilaitoksille tulevana lukuvuonna maksuttomia koulutuspaketteja, joiden avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään päihdehaittoja oppilaitoksissa. SAKU ry:n  Hyvinvoiva amis -työpajassa tarkastellaan oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistämistä johtamisen, opetuksen järjestämisen, opetuksen sisältöjen ja opiskelun tukipalvelujen näkökökulmasta. EHYT ry:n koulutussisällöt ovat opiskelijoille suunnattuja päihdekasvatustunteja (Päihdeilmiö) sekä henkilöstölle suunnattuja toiminnallisia ryhmädynamiikan Ryhmäilmiö-koulutuksia. Kaikki koulutukset ovat 2-3 tunnin mittaisia. Koulutukset rahoitetaan STM:n hankerahoituksella.

  • Hyvinvoiva amis -työpajat: SAKU ry, Ville Virtanen p. 020 755 1016
  • Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö -koulutukset: EHYT ry koulutukset@ehyt.fi
    Anu Rautama p. 050 325 9273, Sarianna Palmroos p. 050 524 9909

Kuukauden nosto

Länsi-Uudellamaalla on kehitetty Vastuuta 2020 -hankkeessa (ESR) yhteistyössä työpajojen ja järjestöjen kanssa menetelmä, joka sopii epävirallisen oppimisen tunnistamiseen. Menetelmän pohjana on e-Perusteet. Menetelmän avulla kehitetään työpajan ja järjestön työtoimintaa työelämän vaatimusten mukaiseksi, kun työtehtäviä avataan tutkinnonosittain. Malli sopii myös kotouttamiskoulutuksen työelämäjakson osaamisen tunnistamiseen.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -

Seuraava Uutisarkki ilmestyy elokuussa viikolla 32. Aineisto 8.8. mennessä toimitus@arjenarkki.fi

- - - - - - - - -

Go to top