Uutisarkki Marraskuu 2017

Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot kolmelle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle: Hengitysliitto ry:lle, Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle (SAMIedu) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymälle (YSAO). Palkinnot jakoi opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen tiistaina Turussa ammatillisen koulutuksen seminaarin yhteydessä. Laatupalkintokilpailun teemana vuonna 2017 oli tiedolla johtaminen.

Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon teemana on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi.

Ammatillisen koulutuksen reformia tuetaan 60 miljloonalla eurolla

Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tueksi on käynnistetty laaja ohjelma, jossa tuetaan koulutuksen järjestäjiä toiminnan uudistamisessa. Ohjelmaan on varattu noin 60 miljoona euroa vuosille 2017-2020. Tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen toimintakulttuuria kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi.

Zoomi-hankkeen kevään 2018 alueelliset koulutukset

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää kevään 2018 aikana viisi alueellista koulutusta teemalla ”Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä”. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta, iltapäivän osuudessa esitellään Sujuvat siirtymät -hankkeissa (ESR) syntyneitä tuloksia. Koulutustapahtumat järjestetään 25.1. Kokkolassa, 15.2. Pieksämäellä, 1.3.2018 Rovaniemellä, 22.3.2018 Helsingissä ja 12.4.2018 Lahdessa.

eHOKS-hankkeen seminaari

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut ovat ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiä, 1.1.2018 voimaan tulevan lainsäädännön myötä uudistuvia toimintaprosesseja. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut eHOKS-hankeryhmän, jonka tehtävänä on luoda yhtenäinen toimintamalli henkilökohtaistamiseen ja laatia suunnitelma digitaalisen eHOKS-palvelun rakentamiseksi. Toimintamallia on työstetty kolmessa 11.10.-6.11.2017 järjestetyssä työpajassa. Työpajojen tulokset esitellään eHOKS-seminaarissa Seinäjoella 16.11.2017. Seminaarissa keskustellaan myös jatkoaskelista ja esitellään muita hankkeita, joissa on kehitetty henkilökohtaistamista ja yksilöllistä opintopolkuja.

Seminaari järjestetään Seinäjoella 16.11.2017 klo 12:00-15:30. Ilmoittautuminen 13.11.2017 mennessä tästä linkistä.

Alpo.fi-sivuston tehtäväkortit

Alpo.fi on SAKU ry:n ylläpitämä opiskelijoille suunnattu työkykysivusto. Sivustolta löytyy kattavasti tehtäväkortteja opiskelijan työkykyosaamisen lisäämiseksi ja hyödynnettäväksi mm. Ammattiosaajan työkykypassin suorittamisessa. Tehtäväkortit on jaoteltu viiden työkykypassin osa-alueen mukaan: kortteja löytyy liittyen ammatin työkykyvalmiuksiin ja niiden vahvistamiseen, työkykyä ylläpitävään liikuntaan, terveysosaamiseen sekä harrastuneisuuteen ja osallisuuteen. Tehtäväkortteja päivitetään säännöllisesti, viimeksi syksyllä terveysosaamisen päihteisiin liittyviä kortteja päivitettiin yhdessä EHYT ry:n kanssa.

Oletko hyödyntänyt tehtäväkortteja omassa työssäsi? Nyt sivustolla on myös mahdollista antaa korteista palautetta: millaiset tehtäväkortit toimivat ja mitkä vaatisivat vielä viilausta? Mitä toivoisit lisää sivustolle? Löydät palautelomakkeen jokaisen Alpo.fi-sivuston "hahmon" Työkykypassi-osiosta eli esimerkiksi täältä

Itämeren alueen projektiyhteistyö tiivistyy

Englanninkielinen www.s2wflagship.eu-sivusto on jaettu kolmeen eri osaamisalustaan (Knowledge Platform): opintojen keskeyttämisen ehkäisy, syrjäytymisen ehkäisy ja vasta maahan muuttaneiden kotoutumisen tukeminen. Hyvien käytäntöjen lisäksi sivustolla jaetaan tietoa teemoihin liittyvistä Itämeren alueen tulevista opintovierailuista, workshopeista ja seminaareista. Lisäksi sivusto kokoaa yhteen aiheisiin liittyviä tutkimuksia, raportteja ja toimenpide-ehdotuksia sekä kehittämistyön että päätöksenteon tueksi.

Sivuston kehittämisestä on vastannut School to Work (S2W) -hanke yhdessä Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ja Turun kaupungin sivistystoimialan hallinnoiman AboaNova-hankkeen kanssa. School to Work on yksi EU:n Itämeren alueen lippulaivaprojekteista.

Videovälitteinen ryhmäohjaus

Työterveyslaitos on julkaissut uuden oppaan videovälitteisen ryhmäohjauksen tueksi. Oppaassa on ohjeita ohjauksen suunnittelijoille ja toteuttajille. Oppaan vinkit ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia. Videovälitteisessä ohjauksessa tiedon jakamisen ohella ohjaaja voi tietoisesti kannustaa osallistujia myös emootioiden keskinäiseen jakamiseen. Videovälitteinen ryhmäohjaus soveltuu monille toimijoille, esimerkiksi opettajan tai ohjaajan työhön tai järjestöjen vedettäväksi.

Nuorten terveystapatutkimus: Alaikäisten raitistumiskehitys pysähtynyt

Keväällä 2017 kerätyn Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan pitkään jatkunut nuorten raitistumiskehitys ja humalajuomisen väheneminen ovat pysähtyneet. Tampereen yliopiston tiedotteessa todetaan, että ruokakaupoissa myytävien oluiden, siiderien ja long drink -juomien alkoholipitoisuuden enimmäismäärän nostaminen lisää todennäköisesti alaikäisten nuorten alkoholinkulutusta, kun osa juotavista juomista olisi aiempaa vahvempia. "Limuviinojen" valmistustaparajoituksen poistaminen lisäisi riskiä, että toistaiseksi varsin vähän suosituista juomasekoituksista tulisi merkittävästi suositumpia nuorten, erityisesti tyttöjen, keskuudessa. Saatavuus on keskeinen nuorten alkoholin käyttöön ja alkoholiin liittyviin sosiaalisiin ja terveydellisiin haittoihin vaikuttava tekijä.

Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina 

Nuorisotutkimusseuran uudessa julkaisussa vastataan kysymyksiin nuorten tarpeiden ja palvelutarjonnan kohtaamisesta sekä hyvinvointipalvelujen kyvystä kiinnittää nuoret osaksi yhteiskuntaa. Sanna Aaltosen ja Antti Kivijärven toimittava teos kokoaa aiheesta virinnyttä suomalaista tutkimusta yksiin kansiin tarjoten tutkimustietoa sosiaali- ja nuorisopoliittisten linjausten vaikutuksista nuorten aikuisten, pääosin 16–30-vuotiaiden elämään ja arjen valintoihin. Analyysien kohteina ovat erityisesti julkiset sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut.

Kirjan artikkelit osoittavat yhtäältä julkisten hyvinvointipalvelujen yhteiskuntaan kiinnittävän roolin, mutta tekevät toisaalta näkyviksi niihin liittyviä ulossulkevia rakenteita ja käytäntöjä. Palvelutarjonta ei aina kohtaa sellaisten asiakkaiden tarpeita, joiden elämänkulku poikkeaa valtavirrasta. Monissa artikkeleissa osoitetaan, kuinka jo valmiiksi marginaalissa olevien nuorten aikuisten asema palveluissa on heikko ja suhteet palvelujärjestelmään jäävät etäisiksi. 

Kuukauden nosto

Motivaatiota, sitoutumista  sekä jatko- ja työelämävalmiuksia synnyttävän ryhmäytymisen ja osallistamisen toimintamallin tavoitteena on kehittää oppilaitosten kulttuuria kohti osallistavaa ja yhteistoiminnallista oppilaitos- ja oppiainerajat ylittävää toimintaa. Keskeistä toimintamallissa on luokan/ryhmän osallisuuden kokemuksellisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisten taitojen kehittyminen. Toimintamalli on sovellettavissa minkä tahansa ryhmän tai oppivan organisaation käyttöön.Tavoitteena on, että kuka tahansa voi ottaa toimintamallit käyttöön tukeakseen ryhmän osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, kiinnittymistä ja vastuullisuutta oppimiseen niin yksilön kuin organisaation taholla.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan joulukuun 1. viikolla.
- - - - - - - - -

Ajankohtaista

Tarvitsetko apua?

Löydät meidät myös

Go to top