Uutisarkki Syyskuu 2017

Hyvinvointivirtaa viikolla 40

SAKU ry:n koordinoimalle Hyvinvointivirtaa-teemaviikolle on tänä syksyny ilmoittautunut 32 koulutuksen järjestäjää. Teemaviikon aikan tapahtumia järjestetään yli sadassa oppilaitoksessa tai toimipisteessä. Teemaviikon yhteistyökumppaneina toimivat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Liikenneturva, Yeesi, Kirkkohallitus, Rikosuhripäivystys RIKU, Suomen Punainen Risti, Suomen Mielenterveysseura, Väestöliitto, Nuorten Akatemia ja Seta.

Verkostoista voimaa -seminaari 9.-10.10.2017

Seminaari on tarkoitettu Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO), maahanmuuttajien osaamisohjelman (MAO) ja Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille sekä heidän edustamiensa oppilaitosten kehittämistyöstä vastaaville henkilöille.

Zoomi-hankkeen alueelliset koulutukset

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn aikana alueellisia koulutuksia teemalla "Valmistumisvaihe ja jatko-opintoihin sekä työelämään siirtyminen". Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta ja iltapäivän osuudessa esitellään Sujuvat siirtymät -hankkeissa (ESR) syntyneitä tuloksia. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen kehittäjille ja hanketoimijoille.

Koulutusten ajankohdat ja toteutuspaikkakunnat ovat:

ke 4.10.2017 Vaasa, Vamia, ilmoittautuminen 25.9. mennessä
ke 11.10.2017 Jyväskylä, Jyväskylän ammattiopisto, ilmoittautuminen 3.10. mennessä
to 9.11.2017 Rovaniemi, Lapin ammattiopisto, ilmoittautuminen 1.11. mennessä

Asuntolaohjaajien alueelliset koulutuspäivät

SAKU ry järjestää yhteistyössä EHYT ry:n kanssa syksyn aikana 4 asuntolaohjaajille ja asuntolatoiminnan parissa työskenteleville tarkoitettua koulutuspäivää. Koulutuspäivän aikana käydään asuntolatoiminnan ajankohtaiset asiat, ja esitellään ohjaajille Ryhmäilmiö-koulutus ja Päihde-ilmiö oppitunnit. Koulutuspäivät järjestetään 24.10. Iisalmessa, 25.10. Saarijärvellä, 7.11. Torniossa ja 14.11. Järvenpäässä.

Let’s Move It -täydennyskoulutukset liikunnan- ja terveystiedon opettajille

Mietittekö, miten lähteä kehittämään Liikkuva koulu -toimintaa tai mistä saisitte valmista materiaalia oppituntien aktivointiin? Kiinnostaako vähän liikkuvien nuorten liikuntamotivaation kehittäminen?
 
Syksyllä 2017 toisen asteen liikunnan- ja terveystiedon opettajilla on mahdollisuus osallistua maksuttomiin Let’s Move It -täydennyskoulutuksiin. Osallistumisen jälkeen osallistujat saavat käyttöönsä Let’s Move It -ohjelmakokonaisuuden materiaalit oppilaitoksen käyttöön. Materiaaleihin kuuluvat mm. terveystietoon upotettava opintokokonaisuus, muille opettajille tarjottavia valmiita materiaaleja oppituntien aktivointiin ja kattava julistemateriaalivalikoima. Koulutuksen toteutuksesta vastaa Helsingin yliopisto. Lisätietoja antaa Elisa Kaaja p. 050 416 0701.

Tehtäväkortteja päivitetty alpo.fi-sivustolla

Alpo.fi-sivuille on päivitetty yhdessä EHYT ry:n kanssa tehtäväkortteja terveysosaamisen osioon. Päihteet ja riippuvuus -teeman alle on päivitetty mm. Alkoholinkäyttö ja riskirajat, Juominen ja sosiaaliset suhteet sekä Hyvät ja huonot bileet -kortit. Lisäksi sivustolle on syksyn aikana tulossa uusi kortti liittyen nuuskaan ja sähkösavukkeisiin. Muista hyödyntää tehtäväkortteja!

Tehtäväkortteja luodaan mielellään lisää Alpo.fi-sivustolle. Jos organisaatiollasi on tehtäväkortti-idea tai materiaalia, josta voisi tehdä tehtäväkortin, ole yhteydessä Arjen arkkiin: toimitus@arjenarkki.fi.

Hyviä käytäntöjä opintojen siirtymävaiheisiin

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toinen väliraportti koulutuksen aikaisen ja koulutusten nivelvaiheiden siirtymien hyvistä käytännöistä on julkaistu. Väliraporttiin päivitettiin käytäntöjä, joita on kevään 2017 aikana viety Arjen arkin menetelmäpankkiin. Väliraportti sisältää käytäntöjä, jotka ovat jo levittämisvaiheessa, sekä ennakoivasti käytäntöjä, joita Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden hankkeissa on kehittymässä. Käytäntöjä löytyy julkaisusta 157 kappaletta. Väliraporttia kannattaa selata hakuoppaana.

Liikkumattomuuden jäljillä -julkaisu

Miksi liikunta ei kiinnosta tai miksi aiempi innostus hiipuu? Millaisia liikuntakokemuksia vähän liikkuvilla nuorilla on ollut elämänsä eri vaiheissa? Miten liikuntasuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen tultaessa? Nuorisotutkimusverkoston julkaisemassa pitkittäistutkimuksessa muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia laajan kyselyaineiston ja elämäkerrallisten haastattelujen avulla.

Sekä kyselyaineisto että liikuntaelämäkerrat tuovat esiin vähäisen liikkumisen monet syyt samalla kun ne osoittavat, että vähän liikkuvaksi nuoreksi ja nuoreksi aikuiseksi voidaan päätyä hyvin erilaisten elämänvaiheiden seurauksena. Lisäksi tutkimus osoittaa liikunta-aktiivisuuden vaihtelevan merkittävästi eri elämänvaiheissa. Samat tekijät, jotka ovat toisille nuorille liikuntakiinnostuksen herättäjiä, saattavat osalle nuorista olla jopa aiemman kiinnostuksen sammuttajia. Monien vähän liikkuvien nuorten aikuisten mielestä koulu ja liikunnanopettajat olivat vähentäneet merkittävästi heidän kiinnostustaan liikuntaa kohtaan. Tutkimuksessa tuodaan esiin myös se, että monien vähän liikkuvien nuorten liikuntakokemukset voivat olla huonoja. Kielteiset liikuntakokemukset eivät vaikuta pelkästään siihen, millaisena henkilö näkee itsensä liikkujana, vaan myös siihen, millaisena hän alkaa pitää toisia ja etenkin aktiivisia liikkujia, urheilijoita tai ylipäätään liikunnan maailmaa. Tutkijoiden mukaan kouluissa ja urheiluseuroissa tulisikin ottaa entistä enemmän huomioon myös sellaiset lapset ja nuoret, joita kilpaileminen ja suoritusten vertailu ei houkuttele. 

Nuoruusiän liikunnalla yhteys koulutusurilla menestymiseen

LIKES-tutkimuskeskuksen julkaisemassa tutkimuksessa on hyödynnetty suomalaisen pitkittäistutkimuksen aineistoja, jossa samoja henkilöitä on seurattu 1980-luvulta alkaen. Tulosten mukaan paljon liikkuvien tyttöjen ja poikien peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo oli keskimäärin puoli arvosanaa korkeampi verrattuna vähän liikkuneisiin tyttöihin ja poikiin. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että  liikunta-aktiivisuuden lisääminen 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi näkyi myönteisesti sekä koulumenestyksessä että koulutusvuosien määrässä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että liikunnalla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Lapsuudessa ja nuoruudessa harrastettu liikunta on yhteydessä parempaan koulumenestykseen ja voi lisäksi johtaa korkeampaan peruskoulun jälkeiseen koulutustasoon. Tulokset herättävätkin kysymyksen, voisiko nuorten liikuntamahdollisuuksia tukemalla vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen myös koulutusuran näkökulmasta. Tulosten mukaan nuoruusiän liikuntaan panostaminen näyttäisi olevan investointi, joka näkyy paitsi terveydessä, myös koulumenestyksessä, koulutusurien pituudessa ja työuralla.

Tutkimus on osa Jaana Karin käynnissä olevaa taloustieteen väitöstutkimusta Liikunta elämänkaaren eri vaiheissa ja työurat

Kuukauden nosto

Alkukartoituskysely on tarkoitettu ryhmänohjaajien työkaluksi opiskelijoiden henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen, varhaisen puuttumisen ja opiskelijatuntemuksen tueksi. Alkukartoituskyselyn on tarkoitus madaltaa puheeksi ottamista, edistää varhaista puuttumista ja olla niin opiskelijan kuin ryhmänohjaajan apuna opiskelijan opintopolun suunnittelussa. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan lokakuun 1. viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top