Uutisarkki Elokuu 2018

OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Hankehaku avataan kolmessa toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) löytyvät rakennerahastot-sivulta. Hakuaika päättyy 2.11.2018.

Nuoren sosiaalinen asema on koulussa yhteydessä liikkumiseen ja paikallaan oloon

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan sosiaalisen asemansa matalaksi kokevat nuoret liikkuivat vähemmän vapaa-ajallaan ja olivat koulupäivän aikana enemmän paikallaan. Tutkimus tuotti kansainvälisestikin uutta tietoa nuorten kokeman sosiaalisen aseman ja kiihtyvyysanturilla mitatun liikkumisen määrän välisestä yhteydestä. Kouluyhteisössä syntyvään sosiaalisen aseman kokemukseen vaikuttavat muun muassa nuorten erilaiset ryhmäjäsenyydet ja ryhmien väliset sosiaaliset hierarkiat.

Nuorten näkökulmasta on tärkeää, että he pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia aktiviteetteja omissa vertaisryhmissään.

Tutkimus on osa Liikkuva koulu -ohjelman seurantaan liittyvää väitöstutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää nuorten koulupäivän aikaista liikkumista, subjektiivista sosiaalista asemaa ja osallisuutta yläkouluissa.

Alkuperäisartikkeli: Rajala K., Kankaanpää A., Laine K., Itkonen H., Goodman E. & Tammelin T. 2018. Associations of subjective social status with accelerometer-based physical activity and sedentary time among adolescents. Journal of Sport Sciences.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden alustukset, työpajat ja hyvinvointitori. Lisäantia päiville tuovat kollegakohtaamiset, mielenkiintoiset käytäväkeskustelut ja perinteinen SAKUstars-gaalailta.

Opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään vuosittain marras-joulukuussa. Seuraavat opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään 20.-21.11.2018 Tampere-talossa. Tarkempi tieto päivittyy Arjen arkin tapahtumakalenteriin alkusyksyn aikana.

Zoomi-hanke kouluttaa

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”Urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa”. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä uuden ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Iltapäivällä tutustutaan alueella kehitettyihin sujuvia siirtymiä tukeviin käytäntöihin.

Combo-hankkeen julkaisut

Työterveyslaitoksen Combo-hanke, jossa SAKU ry toimi osatoteuttajana, on julkaissut loppuraporttinsa. Loppuraportista saa vinkkejä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

Lisäksi Combo-hanke on julkaissut SAKU ry:n hankkeen aikana toteuttamista paikallisista liikunta- ja kulttuuritapahtumista sekä hankkeen aikana pidettyjen tapahtumajärjestämisen työpajojen tuloksena syntyneistä tapahtumista Opiskelija mukaan! -oppaan. Oppaasta löytyy konkreettisia ideoita ja vinkkejä, miten oppilaitoksen arkeen voidaan toteuttaa tapahtumia, jotka edistävät osallisuutta, yhteistä tekemistä ja hyvinvointia. Oppaasta on helppo napata parhaat vinkit talteen omaan arkeen!

Kuukauden nosto

Kainuun ammattiopiston Wilma-järjestelmässä olevilla ja käyttäjätunnukset omaavilla työpaikoilla/yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa avoimista koulutus- tai oppisopimuspaikoista, näyttöpaikoista ja muistakin työpaikoista oppilaitoksen opiskelijoille. Ilmoittaminen tapahtuu täyttämällä liitteenä 1 oleva lomake ja noudattamalla liitteessä 2 olevaa ohjetta. Avoimet työpaikat näkyvät Wilmassa ja opiskelija voi ottaa yhteyttä suoraan työpaikkaan/yritykseen. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan viikolla 36. Mukavaa kesää!
- - - - - - - - -

Go to top