Uutisarkki Lokakuu 2018

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli ja materiaalit työpaikalla tapahtuvan opetuksen tueksi

Askeleet ammattilaiseksi -toimintamalli on kehitetty tukemaan työelämävalmiuksen ja työ- ja toimintakykytaitojen opetusta, ohjausta ja oppimista koulutus- ja oppisopimusjaksoilla. Mallissa korostetaan opettajan ja työpaikkaohjaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä opiskelijan hyvän perehdytyksen merkitystä onnistuneen työeläkokemuksen varmistamiseksi. Malli tarjoaa vinkkejä myös ammatillisten opintojen ja YTO-opintoihin kuuluvan hyvinvonti ja työkyky -sisällön integrointiin ja erityisen tuen järjestämiseen koulutussopimusjaksojen aikana.

Uusi työkalu auttaa ennaltaehkäisemään syrjäytymistä

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) ja Me-säätiön kehittämä työkalu ”syrjäytymisen dynamiikasta” auttaa ratkaisemaan syrjään jäämisen ongelmaa. Sen avulla apu ja tuki voidaan kohdentaa sinne, missä vaikutus on suurin.

Syrjäytymisen dynamiikka -datatyökalulla  voi katsoa, mitkä tekijät ovat yhteydessä syrjään jäämiseen ja missä mittakaavassa syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle. Työkalu hyödyntää poikkeuksellisen laajaa ja tarkkaa THL:n Kohortti87-aineistoa, johon on kerätty tiedot lähes kaikista kyseisenä vuonna Suomessa syntyneistä (N=59 476).  

Ehkäisevän päihdetyön viikko

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 5.-11.11.2018​. EPT-viikon teemana on tänä vuonna nuoret ja nuuska. Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan ammattilaisia ottamaan nuuska puheeksi nuorten kanssa. Keskustelun tueksi tarjotaan materiaalia ja vinkkejä.

Teemaviikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja viikon koordinoinnista vastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa.

Ilmoittaudu Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäiville!

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään  20.-21.11.2018 Tampereella, Tampere-talossa. Päiville tulee ilmoittautua 9.11. mennessä. Ohjelma, osallistumismaksut ja ilmoittautumislinkki löytyvät Arjen arkin tapahtumakalenterista.

Tutorvastaavien koulutusseminaari - hyvinvointia tutortoiminnasta

Koulutus järjestetään 8.11.2018 Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiloissa, Helsingissä. Koulutus on suunnattu toisen asteen oppilaitosten tutorvastaaville sekä tutortoiminnasta kiinnostuneille. Koulutuksen tavoitteena on jakaa ideoita ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseen. Koulutusseminaari on maksuton ja se sisältää aamukahvit. Katso ohjelma ja ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 29.10. tästä linkistä.

Verkostopäivä: Moninaisuus opiskeluyhteisöissä

Opiskelijahyvinvointiverkosto järjestää verkostopäivän keskiviikkona 28.11.2018 klo 10 – 16.00 Helsingissä. Paikkana toimii Helsingin yliopiston Minerva-tori (osoite: Siltavuorenpenger 5 A). Verkostopäivä on suunnattu Opiskelijahyvinvointiverkoston (OPHY) jäsenille niin opiskelijoiden parissa toimiville, asiantuntijoille, vaikuttajille kuin opiskelijoille, ja kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Verkostopäivän teemana on moninaisuus opiskeluyhteisöissä. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan, miten opiskelijoiden moninaisuus – kuten erilaiset elämäntilanteet, taustat ja ominaisuudet – näkyvät opiskeluyhteisöissä. Päivän puheenvuorot striimataan myös verkkoon, joten niitä on mahdollista seurata myös etänä. Striimauksen linkki julkaistaan Nyytin sivuilla ennen tilaisuutta. Lähetys on avoin kaikille eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.

Ammatillisen koulutuksen seminaari

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Saimaan ammattiopiston, Opetushallituksen sekä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kanssa ammatillisen koulutuksen johdon ajankohtaisseminaarin Lappeenrannassa 13.-14.11.2018. Ammatillinen koulutus on uudistunut kokonaisvaltaisesti tämän vuoden alussa, ja seminaarissa käsitellään ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta, muutostrendejä ja vetovoimaa.

Kuukauden nosto

Väyläopintoina tarjotaan avoimen amk:n verkko-opintoja, jotka soveltuvat sekä perus- että ammattiopinnoiksi toisella asteella/amk:ssa. Opintojaksoilla on mukana myös amk-opiskelijoita. Verkko-opinnot mahdollistavat tutustumisen amk-opintoihin mistä päin Suomea/maailmaa tahansa.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan marraskuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top