Uutisarkki Maaliskuu 2018

Opintokamu®-ohjelmalla hyvinvointia toisen asteen oppilaitoksiin

Turun yliopiston psykologian oppiaineessa kehitetty ohjelma tarjoaa toisen asteen oppilaitoksille niiden kaipaamia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen. Opintokamu on helppokäyttöinen ja houkutteleva kokonaisuus, jossa perehdytään oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja tunne-elämään liittyviin aiheisiin. Ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama. Toisen asteen oppilaitokset voivat rekisteröityä ohjelman käyttäjiksi maaliskuussa 2018. Ohjelman käyttö alkaa lukuvuonna 2018‒2019.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin paneeli 14.3.

Karvi on arvioinut oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa. Laajan arvioinnin kohteina olivat muun muassa terveyden, opiskelukyvyn ja osallisuuden edistäminen, ongelmien ennaltaehkäisy sekä opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen saatavuus. Arvioinnin tulosten julkistamis- ja keskustelutilaisuus pidetään keskiviikkona 14.3.2018 klo 12.30-16.00. Tilaisuus järjestetään Finlandia-talon Terassisalissa.

Opiskeluhuollon ja asuntolatoiminnan käsikirjat päivitetty

SAKU ry:n Arjen arkki -sivuilla ylläpitämät opiskeluhuollon ja asuntolatoiminnan käsikirjat on päivitetty vastaamaan vuoden vaihteessa voimaantullutta ammatillisen koulutuksen lakia ja opiskeluhuoltolakiin tehtyjä muutoksia.

Maksuton Työkykypassi-ohjelmisto tulossa maaliskuussa!

Maaliskuussa julkaistava maksuton Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja työkykyä tukevia taitoja. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista mm. työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista. Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä. Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta. Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen. Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työssäoppimispaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Smart Moves -hankkeen oppimateriaalia liikkeen lisäämisen tueksi

Smart Moves -hanke on julkaissut uutta oppimateriaalia liikkeen lisäämisen tueksi. Käy poimimassa hyvät työkalut talteen!

Korkeakoululiikunnan suositukset

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on julkaissut Korkeakoululiikunnan suositukset. Ne edellyttävät, että korkeakoulujen tila- ja sisustusratkaisuja sekä toimintakulttuuria muutetaan opiskelijoiden istumisen vähentämistä tukevaksi. Suositukset ovat mielenkiintoista luettavaa myös ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, mihin ne ovat osaltaan myös sovellettavissa.

Motivoiden liikkeelle - keväinen aamiaistapahtuma

Motivoiden liikkeelle -tapahtuma järjestetään 31.5.2018 Helsingissä (Tiedekulman Stage, Yliopistonkatu 4, Helsinki).Tapahtuma antaa vastauksen kysymykseen, miten motivoida niitä, joita liikunta ei innosta? Tapahtumassa esitellään yli 1100 nuorta saavuttaneesta Let’s Move It -kenttäkokeesta poikineita kokemuksia, käytännön tuotoksia ja vaikuttaviksi todettuja toimintamalleja liikunnan edistämiseen. Lisäksi esittelyssä parhaat palat Let’s Move It -kärkihankkeesta, jonka puitteissa olemme kouluttaneet jo satoja nykyisiä ja tulevia käytännön toimijoita motivoivan vuorovaikutuksen saloihin.

Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki motivoivasta vuorovaikutuksesta, hyvinvoinnin edistämisestä tai Let’s Move It -tutkimuksen tuloksista kiinnostuneet – esimerkiksi terveyden edistämisen parissa työskentelevät, liikunnan edistäjät, päättäjät ja lehdistö. Sitova ennakkoilmoittautuminen tästä linkistä.

Jatkoväylä – Ammatillisesta koulutuksesta sujuvasti ammattikorkeakouluun

Tervetuloa Jatkoväylä –hankkeen työseminaariin Xamkiin, Mikkelin kampukselle. Seminaarin tavoitteena Jatkoväylä –hankkeen kansallinen teematyöskentely sekä verkostoituminen eri toimijoiden kesken. Seminaaripäivien teemoina ovat uraohjaus reformissa sekä tekniikan alan jatkoväylät ja monialainen yhteistyö. Kutsu on avoin kaikille ja sitä voi lähettää eteenpäin kaikille koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille.

Vastaa kyselyyn opiskelu-uupumuksesta

Millaiset asiat tukevat opinnoissa jaksamista? Miten opiskelu-uupumusta tulisi mielestäsi ehkäistä? Entä kuinka opintoihin kohdistuvaa intoa ja imua voisi lisätä? Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi opiskelu-uupumuksesta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään aihepiiriä koskevan hankkeen valmistelussa sekä muussa kehittämis- ja tutkimuskäytössä. Tulokset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaaja ole tunnistettavissa vastauksista. Kyselyjä on kaksi. Erikseen opiskelijoille ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kaksi 30 euron arvoista Spotify-lahjakorttia

Hankevalmistelussa ovat mukana: Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry, Nyyti ry, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö OTUS sr, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Lukiolaisten Liitto sekä Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry. Lisätietoja: PsT Elina Marttinen, Nyyti ry, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 4320933

Työpaikkojen työhyvinvointiverkostosta tukea työhyvinvoinnin edistämiseen

Verkoston perustoimintaa ovat alueelliset verkostotapaamiset. Verkostotapaamiset ovat kohtaamispaikkoja, joissa verkostoidutaan, jaetaan työhyvinvoinnin osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä ideoidaan ja suunnitellaan yhteistä kehittämistoimintaa. Tapaamisista voi saada vertaistukea itselle ja ideoita oman työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Kuukauden nosto

Osaamismatka ammattilaisuuteen kasvamisesta -konsepti on neljästä tapaamisesta muodostuva kokonaisuus, jossa opiskelijat työstävät suhdettaan opiskelemaansa alaan ja sen kytkeytymistä omiin tulevaisuudensuunnitelmiinsa. Osaamismatkan tarkoituksena on kannustaa opiskelijaa aktiivisin, opiskelijalle soveltuvin menetelmin tunnistamaan ja dokumentoimaan omaa osaamistaan, lisätä työelämätaitoja ja tarjota paikka vertaisoppimiselle.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan viikolla 14.

- - - - - - - - -

Go to top