Uutisarkki Tammikuu 2018

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2018 alussa voimaan ammatillisen koulutuksen reformin lisäksi useita säädösmuutoksia.

  • Opintotuen huoltajakorotus lasta huoltavalle opiskelijalle
  • Vanhempien tulojen vaikutuksen lakkaaminen 18-19-vuotiaan toisen asteen piskelijan opintorahan määrään
  • Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelujen asiakaskunnan laajentuminen
  • Opintosuoritusten ja tutkintotietojen luovutuspalvelu Kosken käyttöönotto

ovat kaikki asioita, joissa tapahtuu uudistumista. Uudistukset on keratty kootusti OKM:n sivuilta läytyvään tiedotteeseen.

Ammatillisen koulutuksen ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet voimaan

Opetushallitus on laatinut uudet tutkinnon perusteet kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sekä moniin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Ensimmäiset uudet tutkinnon perusteet tulivat voimaan 1.1.2018. Uudistus on osa ammatillisen koulutuksen reformia. Kaikkiin tutkintoihin laaditaan uudet perusteet 1.1.2019 mennessä.

OKM:n valtakunnallinen ESR-haku

Rakennerahastot.fi-sivuilla on avattu OKM:n hallinnonalan valtakunnallisten ESR-toimenpidekokonaisuuksien hankehaku, joka on avoinna 23.3.2018 asti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan valtakunnalliset toimet eli Osaamisen teema toteutetaan neljällä omalla toimenpidekokonaisuudella sekä kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Hankehaku avataan viidessä toimenpidekokonaisuudessa, joiden mukaisiin hankkeisiin rahoitusta voi hakea siten kuin hakuasiakirjoissa esitetään. Hakuun liittyvät asiakirjat toimenpidekokonaisuuksittain sekä Osaamisen teeman toimenpidesuunnitelma (pdf) löytyvät rakennerahastot-sivulta.

Pohjois-Suomen opiskeluhyvinvoinnin neuvottelupäivät

SAKU ry järjestää yhdessä Opetushallituksen, Lapin ammatillisen koulutuksen järjestäjien, EHYT ry:n ja  Suomen Mielenterveysseuran kanssa alueellisen ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin neuvottelupäivät. Koulutus- ja työhyvivointikeskus Wellevissa 26. - 28.2. järjestettävien päivien aikana tarkastellaan opiskeluhyvinvoinnin ajankohtaisia asioita alueellisesta näkökulmasta.

AVIn opiskeluhuollon alueelliset koulutukset

Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena – opiskeluhuollon järjestäminen ja hyvinvoinnin edistäminen -koulutukset liittyvät lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena projektiin. Koulutuksen tavoitteena on yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön toimintatapojen kehittäminen ja lainmukaisuuden varmistaminen. Koulutuksessa tarjotaan hyviä käytäntöjä opiskeluhuollon moniammatillisten ryhmien muodostamiseen ja toimintaan.

Zoomi-hanke kouluttaa

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää kevään 2018 aikana viisi alueellista koulutusta teemalla ”Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä”. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmasta, iltapäivän osuudessa esitellään Sujuvat siirtymät -hankkeissa (ESR) syntyneitä tuloksia.

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto

Tyhyverkosto on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Työpaikkatoimijoista ja yrittäjistä koostuvan verkoston jäseniä yhdistää kiinnostus työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. SAKU ry suosittelee kaikille koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille ja työhyvivoinnista kiinnostuneille henkilöille liittymistä verkostoon.

Kuukauden nosto

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen triangeli-malli mahdollistaa yhteistyön myös niihin yrityksiin, joissa ei ole mahdollista oppia ja näyttää kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. Näitä ovat esimerkiksi monet mikroyritykset ja kapealle osaamisalalle erikoistuneet yritykset. Opiskelijalle triangeli-malli mahdollistaa joustavamman ja aidosti osaamisperusteisen opintojen etenemiseen.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR)

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.

Seuraava Uutisarkki julkaistaan helmikuun 2. viikolla.

- - - - - - - - -

Go to top