Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. tammikuuta 2013 - Torstai, 31. joulukuuta 2015
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisen koulutuksen henkilöstö ja opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen on osa nuorisotakuuta. Läpäisyn tehostamisohjelmassa on myönnetty rahoitusta vuonna 2013 24 hankkeelle, joilla kullakin on 3-8 yhteistyökumppania. Yhteensä mukana on 55 koulutuksen järjestäjää. Avustusta saaneiden hankkeiden sisällöt ja teemat vaihtelevat. Osa hankkeista keskittyy alueelliseen kehittämiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen. Osa hankkeista on tavoitteiltaan ja yhteistyömuodoiltaan valtakunnallisia.
Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, joka vastaa hankkeen tiedottamisesta, yhteistyöstä ja tutkimustoiminnan eteenpäin viemisestä.
 
Läpäisyn tehostamisohjelman määrälliset tavoitteet ovat :
 • Ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuus on 7% vuonna 2014. Kokonaan opintonsa keskeyttäneiden osuus olisi tällöin 6 %. Tällä hetkellä keskeyttämisprosentti on noin 10%
 • Vuonna 2011 aloittavista opiskelijoista 65 % suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin (vuonna 2004 aloittaneista tutkinnon suoritti kolmessa vuodessa tai nopeammin 58%) . Neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus on 75% (2004 aloittaneista tutkinnon suoritti 66%) ja viidessä vuodessa 80% (vastaava luku 2004 oli 70 %)

katso myös Fiilistä Asumiseen -hanke

Yhteystiedot: 
Läpäisyn tehostamisohjelman koordinaattorina toimii Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda Rauni Pursiainen hanketoiminnan päällikkö rauni.pursiainen@keuda.fi

Mallit

Ei malleja.

up
1254 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top