Combo - nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja työelämävalmiuksien edistäminen

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. syyskuuta 2015 - Lauantai, 30. kesäkuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat noin 16–29 –vuotiaat nuoret, maahanmuuttajataustaiset nuoret, nuoriso-, opetus-, kulttuuri-, liikunta- sekä kirjastoalan toimijat sekä toisen asteen oppilaitosten opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat koulutusorganisaatiot, nuorisojärjestöt, kulttuuri-, taide- ja liikunta-alan toimijat, kuntien nuoriso-, opetus-, kulttuuri-, liikunta- ja sosiaalitoimet, toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstö, nuorten harrastustoiminnan ohjaajat, maahanmuuttajajärjestöt, työvoimahallinto sekä valtakunnalliset opetus- ja nuorisotoimen suunnittelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Combo – tutkimus- ja kehittämishankkeessa  kehitetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työelämään kiinnittymistä. Hanke tuottaa myös tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin. Hankkeessa luodaan uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille, mikä vahvistaa nuorten kiinnittymistä opinto- ja työelämäpoluille.

Hankkeen tavoitteena on
 • Luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
 • Vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
 • Selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien toimenpiteiden vaikutuksia nuorten osallistumiseen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.

Hankkeessa rakennetaan kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjasto-alan toimijoiden, oppilaitosten ja järjestöjen välinen yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentumista. Hankkeessa järjestetään verkostotapaamisia, koulutuksia, vuorovaikutteinen verkkohaastattelu sekä työpajoja. Ammattioppilaitosten työkykypassitoiminta toimii keskeisenä verkostomaisen yhteistyön tiivistämisen välineenä. Hankkeessa rakennetaan nuorten työelämään kiinnittymistä ja työosallisuutta tukevia toimintamalleja sekä kehitetään nuorten valmiuksia, jotka vahvistavat heidän työelämään integroitumistaan. Nuorten osallisuutta ja hyvinvointia vahvistetaan mm. järjestämällä vuorovaikutteisia ammatti- ja harrastekirjastoja sekä liikunta- ja kulttuurilähtöisiä aktivointiryhmiä sekä erilaisia tapahtumia.

Työterveyslaitos on Combo-hankkeen päätoteuttaja. Osatoteuttajia ovat: Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto (SAKU ry), Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto (Fimu ry) sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu. Hankkeessa ovat mukana myös Omnian ammattiopisto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry sekä Stadin ammattiopisto. Yhteistyötä tehdään myös Tikkurilan lukion, Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden sekä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.
 
Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Combo kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun Osuma - osallistamalla osaamista -hankkeen koordinoimaan kokonaisuuteen.
Yhteystiedot: 
Hankkeen projektipäällikkönä toimii Auli Airila, erikoistutkija (Työterveyslaitos), auli.airila@ttl.fi

Mallit

Ei malleja.

up
488 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top