Not Only Fair Play

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2015 - Lauantai, 31. joulukuuta 2016
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja henkilöstö sekä kansainväliset verkoston yhteistyöorganisaatiot
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
Not Only Fair Play on Erasmus + sport -ohjelman rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää menetelmiä liikunnan ja urheilun hyödyntämiseen oppilaitoksissa osallisuuden ja tasa-arvoisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi.
 
Hankkeessa luodaan kansainvälinen toimijaverkosto toisen asteen oppilaitoksista, joissa urheilupolut on yhdistetty onnistuneesti opintoihin tai joissa liikunnan merkitystä kasvatetaan osallisuuden ja läpäisyn edistämisessä. Lisäksi muita liikuntaa edistäviä ja tukevia tahoja sekä urheiluseuroja kutsutaan mukaan kansalliseen sekä kansainväliseen hankeverkostoon. 
 
Opiskelijoiden tarinoista sekä oppilaitosten onnistuneista urheilu- ja liikuntaprojekteista ja tilaisuuksista kootaan suosituksia ja menestystarinoita, joita myös muut voivat hyödyntää. Kansainvälinen verkosto tarjoaa mahdollisuuden oppia toisilta, löytää uusia yhteistyömuotoja sekä vaikuttaa eurooppalaisella tasolla urheilun ja liikunnan edistämiseksi osana opintoja ja oppilaitoksen toimintaa. 
 
Hanke kestää vuoden 2016 loppuun saakka.
Yhteystiedot: 
Omnia ammattiopisto: kati.valtonen@omnia.fi ja petra.hamalainen@omnia.fi

Mallit

Ei malleja.

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
236 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top