Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. elokuuta 2015 - Lauantai, 31. maaliskuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat opiskelijat, jotka kaipaavat yksilöllisiä koulutus-, siirtymä- tai työllistymispolkuja. Kohderyhmänä ovat lisäksi ammatillisen koulutuksen henkilöstö, jolle tarjotaan ohjauksellista lisäresurssia ja koulutuksia sekä koulutuksenjärjestäjät ja työelämä
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien sisäisiä ja keskinäisiä henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja joustavia, oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä koulutusalalta toiselle tai koulutusmuodosta toiseen. Hankkeessa suunniteltava toimenpidemalli ennaltaehkäisee keskeyttämistä ja tukee työllistymistä. Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja -välineitä, joilla opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan nykyistä paremmin. Tavoitteena on kuvata ja selkeyttää myös henkilöstön sisäistä vastuun ja työnjakoa siirtymävaiheessa, tarjota opetus- ja ohjaushenkilölle lisätukea ja -resurssia keskeyttämisen ehkäisyyn ja sujuvien koulutuksellisten siirtymien rakentamiseen. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on poistaa esteitä ja suunnitella ja kehittää räätälöityjä polkuja opiskelijoille; koulutusalalta toiselle, valmentavaan koulutukseen ja sieltä ammatilliseen koulutukseen sekä erilaisten koulutusmuotojen välillä. Näiden mahdollistamiseksi kehitetään henkilökohtaistamisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamalleja sekä yhteistyötä verkostojen kanssa. Hanke järjestää aiempaa vahvempia ohjauksellisia ja erityispedagogisia tukitoimia siirtymien tueksi. Yhteistyössä hankkeen koulutuksenjärjestäjät mallintavat kunkin toimijan toimintamalleja eri koulutusympäristöissä valtakunnallisia toimintamalleja kehitettäessä. Siirtymät sujuviksi (SISU) -hanke saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 4, erityistavoite siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.Rahoittava viranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY), Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (Sedu), Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) sekä Länsirannikon koulutus oy WinNova

Yhteystiedot: 
Hanketoiminnan asiantuntija Kristiina Sallinen, kristiina.sallinen@riveria.fi, p. 050 310 0745
up
235 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top