Suunnitelma B

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 03. elokuuta 2015 - Perjantai, 30. kesäkuuta 2017
Hankkeen kohderyhmä: 
Etelä-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksessa ohjaustyötä tekevä henkilöstö on hankkeen ensisijaista kohderyhmää. Toisen asteen opiskelijat, varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat nuoret ja työttömänä olevat nuoret ovat välillistä kohderyhmää.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Opintopolkujen ja ohjauksen kehittämistä

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa nuorten pääsyä opiskelemaan korkea-asteelle mm. kehittämällä ohjausta ja erilaisten opintopolkujen tuntemusta sekä parantamalla opiskelijoiden opiskelutaitoja. Tarkoituksena on luoda opinto-ohjaukseen uusia työkaluja ja materiaalia. Lisäksi yhteistyön parantaminen avoimen yliopiston, vapaan sivistystyön ja lukioiden ja koko toisen asteen välillä on yksi keskeinen hankkeen tavoite.

Yhteystiedot: 
Hankekoordinaattori Suvi Kohtala, suvi.kohtala@epopisto.fi / 044 432 5640 Hankesihteeri Virpi Pihlajamäki, virpi.pihlajamaki@epopisto.fi / 044 432 5641

Mallit

Ei malleja.

up
232 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top