See Me (Maahanmuuttajataustaisten nuorten osaamisen tunnistamishanke)

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. elokuuta 2015 - Maanantai, 31. heinäkuuta 2017
Hankkeen kohderyhmä: 
Maahanmuuttajataustaiset alle 30-vuotiaat, joiden osaaminen on piilossa (tai ovat jääneet vaille koulutuspaikkaa kielitaidosta huolimatta).
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa tunnistetaan osallistujien osaamista, tehdään eportfolio, etsitään oikea-aikaista opintopolkua tai ohjataan suoraan työelämään kunkin tilanteen mukaan. Hanke pohjautuu dialogisuuteen, narratiivisuuten, toiminnallisuuteen ja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. Menetelminä on käytetty oman tarinan kirjoittamista, tapahtumien järjestämistä, tiekarttahaastattelua, ePortfoliota, kulttuurikirjaa, videoesittelyä ja keskusteluharjoituksia. Lisäksi vierailemme osallistujia hyödyttävissä paikoissa joko yksitellen tai ryhmänä. Ohjaamme vahvasti omatoimiseen oppimiseen ja työnhakuun.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Vesa Silander 050 310 3448 vesa.silander@sdo.fi
Liitteet: 
up
174 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top