Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. lokakuuta 2016 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Jatkoväylä-hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat, opettajat ja hakuinfoa antava henkilöstö. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat sekä ammattikorkeakoulujen että ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja niiden johto sekä Opetushallituksen ja OKM:n virkamiehet.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa luodaan valtakunnalliset suositukset ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välistä siirtymää tukevien opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Kehitystyön kohteena ovat mm. osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, yhteinen työelämäyhteistyö sekä opintojen ohjaus siirtymävaiheessa.

Tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Hanketta toteuttaa 11 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Hanke koostuu kolmesta yli aluerajojen työstettävästä teemasta:

 1. Opintojen nopeuttaminen siirtymää tukevien toimintamallien avulla
 2. Jatko-opinto- ja siirtymävaiheen ohjauksen toimintatapohjen yhdenmukaistaminen ja juurruttaminen
 3. Yhteisten siirtymävaiheen toimintamallien ja rakenteiden reunaehtojen luominen, kokemusten ja käytäntöjen jakaminen ja valtakunnallisten suositusten laatiminen sekä tietoisuuden lisääminen ammatillisesta väylästä.

Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut, joista jokainen kehittää yhtä yllä mainituista teemoista keskittyen jonkin tietyn asian ratkaisemiseen tai uuden toimintatavan kokeilemiseen. Näin aluekohtaisilla kokeiluilla tavoitellaan myös isomman teemakokonaisuuden osatavoitteita.

Päätoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Centria, Esedu, Haaga-Helia, Hyria, Sami, JEDU, Karelia, KPEDU, Keuda, ja PKKY. Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

 

Yhteystiedot: 
projektipäällikkö Elina Ikonen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, p. 040-6712 794, Piia-Elina.Ikonen@xamk.fi
Liitteet: 

Mallit

Ei malleja.

up
368 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

 • hankekumppanuus
 • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
 • koulutus- ja tukipalvelut
 • seminaarit ja muut tapahtumat
 • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
 • Helavalkeat-foorumi
  • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top