Vauhtia väylälle

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2015 - Lauantai, 31. joulukuuta 2016
Hankkeen kohderyhmä: 
Toisen asteen opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
Toisen asteen opiskelijoilla ei välttämättä ole selkeää kuvaa ammattikorkeakouluopinnoista. Vauhtia väylälle -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulun alakohtaisista opinnoista opintojaksoja tarjottavaksi toiselle asteelle. Erityisesti kehittämisen kohteena on opintojen toteuttaminen eri tavoin verkon välityksellä, jolloin osallistuminen onnistuu joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Opintojen myötä toisen asteen opiskelija voi tutustua häntä kiinnostavan alan ammattikorkeakouluopintoihin jo ennen hakeutumistaan opintoihin ja saada näin kuvaa opiskeltavasta alasta. Siten hän voi olla varmempi jatko-opintovalinnoistaan ja myös riski jatko-opintojen keskeyttämiseen pienenee.
 
Vauhtia väylälle -hankkeen avulla halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa toisella aseteella opiskelevien (ammatillinen koulu tai lukio) opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Opiskelijoille on tarjolla ns. väyläopintoja, joiden kautta on mahdollista tutustua eri aloihin ja eri alojen opintoihin ja löytää itseä kiinnostava ala.
 
Väyläopintoja on tarjolla hoitotyön, kemian, liiketalouden, tietotekniikan, kasvatuksen, kulttuurin sekä sosiaalialalta. Lisäksi on kaikille aloille soveltuvia yhteisiä opintoja kuten esimerkiksi kieliopintoja.
 
Väyläopintoja toteutetaan niin ammattikorkeakoulun opetusryhmien mukana, erillistarjontana (liiketalouden valintakoetyöpaja) kuin verkko-opintoinakin. Opinnot ovat muutaman opintopisteen laajuisia ja mikäli osallistuja jatkossa hakeutuu Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijaksi, väyläopintoina suoritetut opinnot hyväksytään osaksi tutkinto-opiskelua.
 
Väyläopintoina suoritetut ammattikorkeakouluopinnot AHOToidaan (= aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) osaksi tutkinto-opiskelua opiskelijan hakeutuessa Centria-ammattikorkeakouluun. Mikäli opiskelija aikoo jatkaa opintojaan muussa korkeakoulussa kuin Centriassa, kannattaa hänen pyytää opinnoistaan todistus, jolloin hän voi todistuksen perusteella hakea AHOTointia muusta korkeakoulusta. Opiskelija voi siis suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo toisella asteella opiskellessaan.
 
Hankkeessa kehitetään myös AHOTointiin liittyviä menettelytapoja.  
 
Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuula Hohenthal, Centria-ammattikorkeakoulu, tuula.hohenthal@centria.fi

Mallit

Ei malleja.

up
205 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top