NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Lauantai, 01. lokakuuta 2016 - Torstai, 31. lokakuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat: ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat, erityisenä ryhmänä kaksoistutkinnon suorittajat, ammatillisen perustutkintokoulutuksen ryhmänohjaajat ja ammatinopettajat, ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen kieltenopettajat, matemaattisten aineiden opettajat ja opinto-ohjaajat sekä ammattikorkeakoulujen opettajat ja opiskelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

NOPSA-Nopea ammatillinen väylä työelämään -hanke (ESR, S20821) on HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen hanke, jonka päätavoitteena on ammatillisesta peruskoulutuksesta jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittaminen ja työelämään johtavan ammatillisen urapolun nopeuttaminen. Osatoteuttajina hankkeessa toimivat Centria-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Edupoli, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova sekä Turun ammatti-instituutti. Hankkeessa muodostetaan ja syvennetään alueellisia ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä kumppanuuksia (NOPSA-tiimit) sekä muodostetaan vahva valtakunnallinen verkosto uusien toimintamallien kehittämiseksi ja hyvien käytänteiden levittämiseksi.

NOPSA-hanke koostuu kolmesta työpaketista, jotka perustuvat KARVI:n 2016 julkistaman Liikettä niveliin -arviointiselvityksen esiin nostamiin sekä toteuttajaverkostossa ilmeneviin kehittämistarpeisiin:

Työpaketti 1: Ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen
Työpaketti 2: Yksilölliset joustavat opintopolut kohti korkea-astetta
Työpaketti 3: Kielten oppimisen polkuopintomallit

Hankkeen tuloksena syntyy malleja tunnistaa ja tunnustaa osaamista sekä hyödyntää digitaalisia ratkaisuja opiskelun ohjauksessa ja osaamisen näkyväksi tekemisessä. Lisäksi syntyy ammattikorkeakoulu-ammattiopisto -yhteistyössä suunniteltuja ja toteutettuja opintoja tekniikan ja liikenteen aloilla, uraohjauksen valmennusohjelma ammatillisille opettajille ja kielten oppimisiin uusia malleja. Syntyvät mallit on tarkoitettu hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot: 
Projektipäällikkö Tuomas Eerola, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, etunimi.sukunimi@hamk.fi, +358405878188.

Mallit

Ei malleja.

Hyvät käytännöt

NimiLajittele laskevasti Avainsanat
AMK-matematiikkaa ammattiopistoille nopsa, sujuvat siirtymät, verkko-opetus, moodle, matematiikka
Hankkeen audiovisuaalinen väliraportti väliraportti, sujuvat siirtymät, nivelvaihesiirtymät, yhteistyö, nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, korkeakouluopinnot
Pääsylippu SAMKiin - jatko-opintoväylä WinNova-SAMK nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, korkeakouluopinnot, sujuvat siirtymät
Ruotsin kielen polkuopintomalli Pirkanmaalla ammatillinen toinen aste, ammattikorkeakoulu, jatko-opinnot, nivelvaihe, nopsa, ruotsi, ruotsin kieli, tamk, tredu, sujuvat siirtymät
Ruotsin oppimisen polkuopintomalli Satakunnassa ammatillinen koulutus, ruotsin kieli, korkeakouluopinnot, nivelvaihesiirtymät, sujuvat siirtymät
Taitaja-toiminnan (konepajatekniikka) hyödyntäminen AO-AMK sujuvissa siirtymissä sujuvat siirtymät, taitaja, konepajatekniikka, jatko-opintopolku, taitajakilpailu, skills, näytöslaji, yhteislaji, ammattikorkeakoulu, ammatillinen toinen aste
TAITAVA siirtymä Turun ammattikorkeakouluun ammatillinen koulutus, korkeakouluopinnot, nivelvaihesiirtymät, korkeakouluopinnot, väyläopinnot, sujuvat siirtymät, joustavat opintopolut
Tredun konekerho tähtää joustavin siirtymin AMK-opintoihin uraohjaus, konekerho, joustavat opintopolut, ammatillinen koulutus, korkeakouluopinnot, sujuvat siirtymät, nivelvaihesiirtymät
Uraohjaus osaksi oppilaitoksen arkea uraohjaus, urasuunnittelu, urataidot, ohjausprosessi, sujuvat siirtymät
Uraohjausosaajan osaamismerkki uraohjaus, osaaminen, osaamisen osoittaminen, työelämäosaaminen, jatko-opinnot, urasuunnitteluvalmiudet, sujuvat siirtymät

Sivut

up
260 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top