Löydä sun juttu. Yhteisöllisestä koulusta valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 07. tammikuuta 2015 - Maanantai, 31. heinäkuuta 2017
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsianaisena kohderyhmänä ovat Juhannuskylän koulun 7-9 luokkien oppilaat ja Ahlmanin ammattiopiston opiskelijat, joista valitaan kaksi luokkaa yläkoulusta ja kaksi opiskelijaryhmää hotelli-, ravintola- ja catering koulutuksesta ja sekä ko. oppilaitosten opettajat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Löydä sun juttu -hankkeen tavoitteena on uudistaa yläkoulun ja ammatillisen oppilaitoksen toimintakulttuuria kohti osallistavuutta, yhteisöllisyyttä ja tiimioppimista. Hankkeessa pilotoidaan toimintakäytäntöjä, joiden tavoitteena on se, ettei "kukaan putoa". Toimintamallissa keskeistä on opettajan ohjauksellinen ja valmentava ote, luokan/ryhmän yhteisöllisyyden ja yhteisvastuullisuuden edistäminen sekä nuoren identiteetin ja kasvun tukeminen. Hankkeessa testataan sosio-kulttuurisia menetelmiä ja tiimi-oppimisen ja yrittäjyyskasvatuksen eri muotoja, eri oppilaitosasteilla yhteistoiminnallisesti.

Tavoitteena on konkreettisesti lisätä koulumotivaatiota, opiskelumotivaatiota ja vähentää keskeyttämistä ja koulusta kieltäytymistä. Vastuullisuus omista opinnoista sekä oman suunnan löytäminen helpottuvat. Oppiainerajoja ylittävillä toiminnoilla ja oppilaitosasteiden yhteistyömuodoilla puolestaan monipuolistetaan nuorten kuvaa siitä tulevaisuuden opintojen tai ammattien mahdollisuuksista, yrittäjyyttä unohtamatta.
Tavoitteena hankkeessa on myös opettajien ohjauksellisen ja valmentavan osaaminen lisääntyminen ja vahvistuminen. Hankkeen aikana pilotoidaan uusia toimintakäytänteitä, joita arvioidaan yhteistoiminnallisesti opettajien jaopiskelijoiden kanssa. Kolmantena tavoitteena on kehittää ja mallintaa oppilaitosasteiden yhteistyömuotoja (yläkoulu, ammattiopisto ja ammattikorkeakoulu). Hankkeessa oppilaat toteuttavat eri muotoisia yhteisiä toimintapäiviä/-projekteja yhteistyössä. Toimintamalli on dynaaminen ja tekemisestä oppiva. Tällä edistetään myös yrittäjämäisen asenteen kehittymistä.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia käytännössä testattuja toimintamalleja ja -käytänteitä, jotka ovat siirrettävissä myös muihin yläkouluihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.
 

Yhteystiedot: 
Tarja Tittonen Löydä sun juttu-hanke Projektipäällikkö Tampereen ammattikorkeakoulu tarja.tittonen@tamk.fi p.0505004545

Mallit

Ei malleja.

up
241 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top