eBoss hyvinvointivalmennusta nuorille

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. helmikuuta 2016 - Torstai, 31. tammikuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat (N=146) Jyväskylän palvelualan opistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken, Saarijärven ja Viitasaaren toimipisteissa. Hanke on kohdennettu opiskelijoille, jotka kokevat tarvetta muuttaa epäterveellisiä elämäntapojaan, haluavat vahvistaa elämänhallintaansa,sosiaalista osallistumistaan, parantaa arkielämän taitojaan ja joilla on vaikeuksia pärjätä koulutuksessa ja/tai työssä oppimisessa. Kohderyhmään kuuluu myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joilla on tarvetta parantaa elämäntapojaan, liikuntataitojaan, arkielämän taitojaan ja joiden digiosaaminen on heikkoa. Myös ammattiopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstö (N=40) on kohderyhmää ja hankkeella on tavoitteena vahvistaa henkilöstön osaamista hyvinvoinnin tukemisessa. Henkilöstö osallistuu hyvinvointivalmennuksen mallin kehittämiseen.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen päätavoitteena oli edistää toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveellisiä elämäntapoja sekä tukea heidän elämänhallintaansa ja arkielämän taitojaan sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, jotta heidän opiskelu- ja toimintakykynsä vahvistuisivat. Tämä vaikuttaa siihen, miten hyvin he suorittavat tutkintonsa loppuun asti ja työllistyvät opintojensa jälkeen. Hankkeessa luotiin, pilotoitiin, levitettiin ja osin juurrutettiin hyvinvointivalmennuksen malli Jyväskylän palvelualan opiston ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa yhteistyönä. eBoss -valmennusohjelmaan osallistui yhteensä 146 opiskelijaa (16–29 –vuotiasta), joista 12 valittiin lisäksi vertaisohjaajaksi valmennuksille. Lisäksi molemmista oppilaitoksista osallistui yhteensä 40 opetus- ja ohjaushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä eBoss-valmennuksen luontiin, pilotointeihin ja juurruttamistyöhön. eBoss -valmennus toteutui kontakti- verkko- ja yhdistelmävalmennuksena ja kaikissa valmennuksissa hyödynnettiin hyvinvointirannekkeita ja älypuhelimiin ladattavia sovelluksia. Opiskelijat saavuttivat henkilökohtaiset tavoitteensa hyvin valmenuksen aikana ja heidän arjen toiminnoista suoriutuminen, toimintojen tärkeäksi kokeminen ja psykologinen joustavuus paranivat valmennuksen aikana. Osallistujat kokivat valmennuksen menetelmineen itseään hyödyttäneeksi. Tulokset vaikuttavat pysyviltä 6 kuukauden seurannassa. Hankkeessa tuotettu hyvinvointivalmennuksen malli materiaaleineen on julkaistu marraskuussa 2018 Jamkin avoimissa oppimateriaaleissa vapaasti käytettäväksi. Hankkeen lopussa on panostettu toimintojen juurruttamisen suunnitteluun ja kohdeoppilaitokset jatkavat hyvinvointivalmennusmallin käyttöä osana opiskelijoiden ohjausta ja opetusta hankkeen päättymisen jälkeen.  

Yhteystiedot: 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: projektipäällikkö Maaret Rutanen maaret.rutanen@jamk.fi; projektiasiantuntija Merja Kurunsaari merja.kurunsaari@jamk.fi; Jyväskylän palvelualan opisto: erityisopettaja Riitta Rantamaa riitta.rantamaa@jypao.fi; Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto: koordinaattori Kimmo Raitio kimmo.raitio@poke.fi
Lisätietoja: 
Hankkeessa on tuotettu Hyvinvoinnin digivalmentaja-sivusto, jonka avulla hyvinvointivalmennuksen malli on mahdollista ottaa käyttöön.
up
110 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top