Omalle polulle korkeakouluun

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Keskiviikko, 01. huhtikuuta 2015 - Lauantai, 30. kesäkuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat, joiden siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle pyritään sujuvoittamaan eri toimenpiteillä. Myös toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle tarjotaan täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuksia verkostoitua ja tiivistää yhteistyötä korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa maakunnallinen malli siirtymiin toiselta asteelta korkea-asteelle. Tätä tavoitellaan kolmen toimenpidekokonaisuuden avulla. Ensiksi sekä toisen asteella että korkeakoulutuksessa kehitetään uusia toimintamalleja  siirtymävaiheen tukemiseen. Toiseksi korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset tuottavat uudenlaisia, innostavia ja työelämänäkökulman huomioivia tutustumiskursseja toisen asteen opiskelijoille. Kolmanneksi toisen ja korkea-asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämälähtöisen ja osaamisperustaisen pedagogisen osamisen kehittymistä tuetaan.

Koulutussiirtymien tukeminen hyödyttää sekä opiskelijaa, oppilaitoksia että työelämää. Ohjauksellisesti on perusteltua luoda realistisia, ajantasaisia ja riittävän kattavia näkymiä koulutus- ja työelämän vaihtoehtoihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toisella asteella siten, että tämä tulevaisuutta koskeva ohjauksellinen prosessi jatkuu läpi opintojen. Tällöin tuetaan sellaisen oppilaitoskulttuurin syntymistä, jossa aidosti koko oppilaitos ohjaa ja tekee sitä yhteistyössä muiden oppilaitosten sekä työelämän kanssa.

 

Yhteystiedot: 
minna.kuutti@gradia.fi, puh. 040 341 5475

Mallit

Ei malleja.

up
123 tykkäystä.
Avainsanat: 

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top