SOPU - Sujuvat omat polut

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Sunnuntai, 01. huhtikuuta 2018 - Lauantai, 31. lokakuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
1) Ammatillisen koulutuksen opettajat ja koko opiskeluhuoltohenkilöstö 2) Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, erityisesti keskeyttämisuhan alla olevat sekä opinnoissa nopeasti edistyvät 3) Ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneet
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

SOPU - Sujuvat omat polut -verkostohankkeen taustalla on ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu ja korkea nuorisotyöttömyys. Hankkeen keskeisin kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat. SOPU-hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma)-ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen.

Ohjauksellista HOKS-ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, huomioiden reformin tuomat rakenteelliset muutokset. Tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Opiskelijoiden yksilöllisiiin tarpeisiin ei pystytä tällä hetkellä riittävässä määrin vastaamaan - erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa ja toisaalta osa opiskelijoista haluaa valmistua nopeammassa aikataulussa.

Hankkeessa osatoteuttajat arvioivat jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa. Yhteisissä hanketavoitteissa tullaan hyödyntämään myös muissa aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja. Hanke kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta. Tulevaisuudessa jatkuvasta hausta siirrytään joustavampaan, ympärivuotiseen sisäänottoon kaikilla koulutuksen järjestäjillä, mikä vaatii opintojen rakentumisen mallintamista. Osana jatkuvaa hakua kehitetään ykilöllistä koulutukseen tutustumismallia ja samalla luodaan ohjauksellinen toimintamalli joustavaan sisäänottoon. Yksilöllinen koulutukseen tutustumismalli vähentää keskeyttämisiä ja auttaa valitsemaan oikean ammattialan. Hankkeessa parannetaan koulutuksella opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Yhteystiedot: 
*Projektipäällikkö Maarit Kopakka p. 040 668 2884 maarit.kopakka@osao.fi *Projektikoordinaattori Merja Airaksinen p. 050 552 0572 merja.airaksinen@opao.fi *Projektikoordinaattori Elina Hokkanen p. 050 4630 590 elina.hokkanen@riveria.fi *Projektikoordinaattori Tarja Puskala p. 040 830 4260 tarja.puskala@sedu.fi *Projektikoordinaattori Mirva Julkunen p. 044 455 8300 mirva.julkunen@winnova.fi
up
112 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top