Ammattitaitoa yhdessä

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. maaliskuuta 2018 - Torstai, 30. heinäkuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
työpaikoilla luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työpaikkaohjaajat sekä esimiehet oppilaitoksissa henkilöstö ja opiskelijat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Ammattitaitoa yhdessä tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Yleisenä päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. 

Keskeisenä toimintana järjestetään yhteistyössä ammattiliittojen kanssa työpajoja luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, ay-aktiiveille ja työpaikkaohjaajille. Työpajoissa käsitellään ammatillisen koulutuksen uudistusta ja haetaan ratkaisuja siihen, miten opiskelijoita ja oppimista parhaiten tuetaan työpaikalla (teemoja edunvalvonta, koulutussopimus, työpaikan vastuut ja roolit, ohjaus ja työsuojelu, jaksaminen ja resurssit sekä erityinen tuki työpaikalla). Tällä hetkellä käynnissä on lisäksi Työterveyslaitoksen vetämiä muutospajaprosesseja työpaikoille ja oppilaitoksille. Keväällä 2019 on luvassa tuloksia Työterveyslaitoksen toteuttamasta työpaikkakyselystä sekä toinen kierros Koko työyhteisö ohjaa -työelämäfoorumeita eri puolilla Suomea (toteutus yhteistyössä Parasta osaamista -verkoston kanssa). 

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK tukee hankkeen toteutusta. 

Yhteystiedot: 
hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru 040 457 0734 ilkka.vuorikuru@tsl.fi
up
40 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top