Poluttamo/HAMKin oppimisanalytiikka

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. tammikuuta 2015 - Maanantai, 31. joulukuuta 2018
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammattikorkeakoulut
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeessa toteutettiin järjestelmä, jolla ammattikorkeakoulun opot saivat sähköpostin edellisen viikon opiskelijoiden aktiviteeteista. Aktiviteeteilla ensisijaisesti tarkoitettiin sisäänkirjautumisia Moodle-oppimisalustalle viikon aikana. Näin opojen ei tarvinnut käyttää mitään erillisjärjestelmää ajantasaisen tiedon etsimiseen.

Järjestelmä tehtiin teknisesti kaksivaiheiseksi siten, että ensimmäinen vaihe haki suuren määrän tietoa Moodlen ja muiden järjestelmien kannoista ja yhdisti ne. Toinen vaihe etsi tästä tiedosta opiskelijaryhmä- ja viikkokohtaiset tiedot. Ne tulostettiin sähköposteiksi, jotka lähetettiin maanantaina iltapäivällä. Sähköpostissa oli opiskeljan nimi, opiskelijanumero, aktiivisuustiedot ja puhelinnumero. Näin opo tarvittaessa saattoi välittömästi soittaa opiskelijalle. 

Järjestelmä muutti opon työnkuvaa siten, että oikeaan tietoon perustuvat sähköpostit tekivät työstä luotettavaa, ei tarvinnut arvailla, sekä tekivät seurannan helposti mahdolliseksi.

Koska tietosuoja-asetuksen soveltaminen tähän järjestelmään ei onnistunut ennen syksyn 2018 alkua, järjestelmä otettiin varmuudeksi pois käytöstä. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensi syksynä, kun saadaan ensin tulevat opiskelijat informoitua siitä.

Yhteystiedot: 
Lasse Seppänen, lasse.seppanen@hamk.fi

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
20 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top