Varustamo

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. huhtikuuta 2019 - Keskiviikko, 30. kesäkuuta 2021
Hankkeen kohderyhmä: 
Tukea tarvitsevat opiskelijat opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa. Tukea tarvitsevat koulutukseen hakeutujat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Varustamo -hankkeen tavoitteena on mahdollistaa uusia joustavia ja välittömiä avauksia tukea tarvitseville nuorille opintojen, opintojen keskeyttämisen tai vaikeasti työllistyvien nuorten ammattiin valmistumisen yhteydessä. Hankkeessa hyödynnetään mukana olevien organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia pilotoimalla uusia joustavia, rajapintoja yhdistäviä mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, ammattiopisto Luovi ja Kokkotyö-säätiö. Perustetaan: Telakkapaja Kokkotyö-säätiölle. luodaan Telakka-toimintamalli Luovi ja Kpedu. Kehitetään koulutus- ja työelämätulkkaus.

Yhteystiedot: 
Kpedu Anne Eteläaho 044 725 0106 Tuula Paavola-Ylitalo 040 808 5013 Kokkotyö-säätiö Marika Ahola 040 547 9925 Luovi Lasse Hannula 040 319 3782 Kati Kinnunen 040 319 3443 Irene Konttinen 040 319 3232

Mallit

Ei malleja.

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
12 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top