Parvessa parempi 2

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Maanantai, 01. tammikuuta 2018 - Tiistai, 31. joulukuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Opiskelijat, asuntoloiden asukkaat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena:

Oppilaitosten yhteisöllisen ja osallistavan työn konkretisointi

Ryhmäytymistä ja osallisuutta tukevien opettaja/ohjaaja johtoisten toimintamallien pilotointi

Opiskelijaa voimaannuttavien työtapojen kokeileminen ja arviointi

Avoimien oppimisympäristöjen ja niiden tukimallien pilotointi.

Yhteystiedot: 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, anne.etelaaho@kpedu.fi Lappia, satu-maria.salmi@lappia.fi Peräpohjolan opisto, Tornio, ari.muotka@ppopisto.fi Rovala-opisto, Rovaniemi, Pekka Pasanen pekka.pasanen@rovala.fi Brahe, Raahe, Päivi Antinoja paivi.antinoja@raahenedu.fi Kaustisen evankelinen opisto, Kaustinen, Henna Harju henna.harju@edu.kaustisenopisto.fi Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kokkola, juhani.koivisto@kpkonsa.fi Sataedu, Kokemäki, Suvi Hyyrykoski suvi.hyyrykoski@sataedu.fi Careeria, Porvoo, seija.ruotsalainen@pointcollege.fi Riveria Joensuu, janne.lilja@riveria.fi Sedu, Seinäjoki, Parantainen, Tiina tiina.parantainen@sedu.fi
Lisätietoja: 
Hyvät käytännöt kuvattu hankkeen sivuilla www,parvessaprempi 2 Kpedu

Mallit

Ei malleja.

up
41 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top