Kohti työtä 2.0

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hankkeen määräaika: 
Tiistai, 01. elokuuta 2017 - Tiistai, 31. joulukuuta 2019
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat ammatillisen toisen asteen opiskelijat, työelämän edustajat ja ammatillisen toisen asteen opettajat. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä ovat opiskelijoiden huoltajat, työnantajat, ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien johto ja muu henkilöstö.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Kohti työtä 2.0 -hankkeessa luodaan toisen asteen ammatillisille opiskelijoille positiivinen ja houkutteleva kuva tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän mahdollisuuksista. Ammattiin opiskelevien oman alan työelämätietotus kasvaa ja he saavat kokonaisvaltaisen kuvan oman alansa ja alueensa työelämästä sekä kasvattavat työelämätaitojaan ammatillisten opintojen aikana tiiviin työelämäyhteistyön kautta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan uusia toimintamalleja työelämäyhteistyöhön ja kehitetään sovellus, jonka avulla ammattiin opiskelevat voivat kasvattaa oman alansa ja alueensa työelämätietoutta sekä kartoittaa itselleen sopivia koulutussopimus- ja oppisopimuspaikkoja. Kohti työtä 2.0 -hanke kehittää uusia malleja koulutuksesta työelämään siirtymisen tukemiseksi ja ammatillisen oppilaitoksen sekä työelämän vuorovaikutuksen lisäämiseksi. 

Hankkeen toiminta ja kokeilut liittyvät kolmeen eri teemaan:

1. Työelämäyhteistyön uudet mallit

2. CV 2.0 -toteutukset ja opiskelijan osaamisen dokumentointi

3. Työelämän koulutusalakohtainen kuvaus, jonka työvälineeksi on kehitetty Amisappi-sovellus

Hankkeen toiminta ja kokeilut sekä kehitetyt toimintamallit on kuvattu hankkeen loppujulkaisuun sekä Thinglink-koosteeseen. 

Thinglink-pohjainen hankekooste (toimii parhaiten Chrome-selaimessa): https://www.thinglink.com/scene/1250797796991172609

Hankkeen sähköinen loppujulkaisu: https://issuu.com/winnova/docs/kohtityota2_0_julkaisu112019

Hanke toteutetaan kolmen Satakunnan alueella toimivan ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjän yhteistyönä: Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ja mukana ovat Kankaanpään Opisto sekä Sataedu. Hankkeen kokeiluja on tehty 7 eri koulutusalalla: majoitus- ja ravitsemisala, liiketalous, rakennusala, kauneudenhoitoala, tekniikan alat, autoala. 

Yhteystiedot: 
Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova: projektipäällikkö Jonna Malmivuori, jonna.malmivuori(at)winnova.fi, p. 044 455 8170.
Lisätietoja: 
Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy, WinNova: projektipäällikkö Jonna Malmivuori, jonna.malmivuori(at)winnova.fi, p. 044 455 8170.
up
42 users have voted, including you.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top