Opin portailta työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. kesäkuuta 2018 - Maanantai, 31. elokuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
- Maahanmuuttaja- ja romanitaustaiset SDO:n SOTE- alan opiskelijat sekä Diakin SOTE- ja kirkon alan opiskelijat, - Oamkissa liiketalouden ja tietojen käsittelyn kansainväliset tutkinto-opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea, - Oppilaitosten lehtorit, opinto-ohjaajat, eri alojen työpaikkojen ammattilaiset, esim. harjoittelijoiden ohjaajat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttaja-, kv- ja romaniopiskelijoiden loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen ja työllistymisen tehostaminen sekä työpaikkojen kulttuurisensitiivisyyden ja ohjausosaamisen vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla.

ESR-rahoitteisessa Opin portailta työelämään -hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO) ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk). 

Hankkeen tavoitteet ovat:

1. Loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen:

* Ammatillisten aineiden tukipajat
* Suomen kielen tukipajat
* Yksilöllinen tuki ja ohjaus
* Ryhmätyöskentelyn tehostaminen, vertaistuki
* Loppuvaiheen harjoittelun/työssä oppimisen tuki
* Opinnäytetöiden/portfolion työstämisen tuki

2. Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen
* Verkostojen luominen työelämään opiskeluaikana
* Työnhakutaitojen vahvistaminen ja tuki kesätyöpaikkojen/työpaikkojen löytämiseen
* Positiivisten esimerkkien kautta asenteisiin vaikuttaminen

3. Työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen
 

Yhteystiedot: 
Marja Pinolehto, projektipäällikkö, marja.pinolehto@diak.fi, puh. 050 3242053, Albertinkatu 16B, 90100 Oulu.

Mallit

Ei malleja.

up
40 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top