Opin portailta työelämään

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Perjantai, 01. kesäkuuta 2018 - Maanantai, 31. elokuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
- Maahanmuuttaja- ja romanitaustaiset SDO:n SOTE- alan opiskelijat sekä Diakin SOTE- ja kirkon alan opiskelijat - Oamkissa liiketalouden ja tietojen käsittelyn kansainväliset tutkinto-opiskelijat, jotka tarvitsevat erityistä tukea - Oppilaitosten lehtorit, opinto-ohjaajat, eri alojen työpaikkojen ammattilaiset, esim. harjoittelijoiden ohjaajat
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttaja-, kv- ja romaniopiskelijoiden loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen ja työllistymisen tehostaminen sekä työpaikkojen kulttuurisensitiivisyyden ja ohjausosaamisen vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla.

ESR-rahoitteisessa Opin portailta työelämään -hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Suomen Diakoniaopisto (SDO) ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk). 

Hankkeen tavoitteet ovat:

- Loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen

*Ammatillisten aineiden tukipajat

* Suomen kielen tukipajat

*Yksilöllinen tuki ja ohjaus

*Ryhmätyöskentelyn tehostaminen, vertaistuki ja mentorointi

*Loppuvaiheen harjoittelun/työssä oppimisen tuki

*Opinnäytetöiden/portfolion työstämisen tuki

- Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen

*Verkostojen luominen työelämään opiskeluaikana

*Työnhakutaitojen vahvistaminen ja tuki kesätyöpaikkojen/työpaikkojen löytämiseen

*Positiivisten esimerkkien kautta asenteisiin vaikuttaminen

- Työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen

Yhteystiedot: 
Marja Pinolehto, projektipäällikkö, marja.pinolehto@diak.fi, puh. 050 3242053, Albertinkatu 16B, 90100 Oulu.

Hyvät käytännöt

Ei hyviä käytäntöjä.

up
5 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top