#Hyvinvoiva amis. Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. marraskuuta 2018 - Sunnuntai, 31. lokakuuta 2021
Hankkeen kohderyhmä: 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret, sivistys- ja sosiaalialan ammattilaiset kuten ammatillisen koulutuksen oppilaitosten opettajat ja opiskelijahuollon asiantuntijat, työpaikkaohjaajat, asuntola- ja vapaa-ajan ohjaajat, peruskoulujen opinto-ohjaajat, nuorisotyöntekijät sekä yliopiston kasvatusalan ja sosiaalityön koulutusten henkilöstö ja opiskelijat.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten nuorten siirtymiä peruskoulusta ammattiopintoihin ja ammattiopinnoista työelämään. Tavoitteena on myös vahvistaa nuorten opinnoissa edistymistä ja tutkintojen suorittamista kehittämällä moniammatillista tiimityöskentelyä vastaamaan viime aikaiseen ammatillisen koulutuksen reformiin. Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen käytänteitä parantamalla nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten taitoja tunnistaa opiskelijoiden hyvinvointiin ja sosiaalipalveluihin liittyviä tarpeita. Hankkeen päätavoitteena on löytää keinoja ja luoda malleja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön sekä varhaisiin interventioihin. Lisäksi hanke tukee koulutustakuun toteutumista ja tehostaa ammatillisten tutkintojen suorittamista ja nuorten kiinnittymistä työmarkkinoille. Se myös ehkäisee nuorten putoamista koulutuksesta ja myöhemmin työelämästä.


Hankkeessa ovat mukana Lapin yliopisto, Lapin koulutuskeskus REDU sekä Rovaniemen kaupunki. Hanke toteutetaan kansainvälisenä yhteistyöhankkeena belgialaisten partnereiden kanssa.

Hankkeessa selvitetään ammatillisen reformin vaikutuksia hyvinvointiin ja sosiaalipalveluiden tukeen sekä kartoitetaan ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutustarpeita.Hankkeen toimenpiteiden keskiössä on erityisesti siirtymä peruskoulusta ammatillisiin opintoihin ja sieltä työelämään. Lisäksi hanke tukee ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkostoitumista ja kartoittaa, mallintaa ja edelleen kehittää hyviä käytäntöjä pilottitapausten avulla. Kansainvälinen yhteistyö tukee kansallisten tavoitteiden saavuttamista ja edistää parhaiden käytäntöjen löytämistä erilaisiin pedagogisiin ja kulttuurisiin konteksteihin linkittyen maakohtaisiin erityistarpeisiin ja laajemmin EU alueen tarpeisiin.

Yhteystiedot: 
Katja Norvapalo Projektipäällikkö Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta 040 484 4185 etunimi.sukunimi@ulapland.fi Paula Moilanen Projektisuunnittelija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 040 1418 749 etunimi.sukunimi@redu.fi

Hyvät käytännöt

up
64 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top