Vetovoimala - erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittäminen

Ensisijaiset välilehdet

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. helmikuuta 2018 - Torstai, 31. joulukuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen kohderyhmää ovat perusasteen sekä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat, opettajat, ohjaajat ja uraneuvojat sekä opiskeluhuollon henkilöstö. Kohderyhmään kuuluvat myös Ohjaamojen asiantuntijat, etsivän nuorisotyön toimijat ja nuorten työpajojen henkilöstö sekä hankkeen moniammatillisiin yhteistyöfoorumeihin ja koulutuksiin osallistuvat muut ammattihenkilöt. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat pilotoinneissa mukana olevat nuoret. Tämän kohderyhmän kanssa hankkeessa on toteutettu nivelvaiheeseen sijoittuvaa vertaisryhmäohjausta, AmisTET-jaksoja sekä jalkautuvaa opinto-ohjausta.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. Palveluita kehitetään perusopetuksesta ja jatkuvan haun kautta hakevien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin. 
 
Hakeutumisvaiheen ohjausta kehitetään alueellisissa yhteistyöfoorumeissa yhdessä paikallisten ohjausalan ammattilaisten kanssa, paikalliset tarpeet huomioiden. Koulutusta nivelvaiheen ohjaukseen järjestetään seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli ja Rovaniemi. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös muille paikkakunnille. Koulutusten teemoina ovat vaativan erityisen tuen oppilaan ja opiskelijan ohjaus, toimintakyvyn kuvaaminen ohjauksen tukena sekä toimijuuden ja osallisuuden tukeminan moniammatillisena yhteistyönä. 
 
Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan ohjaukseen. Ohjausmallissa tehdään näkyväksi koko nivelvaihe perusopetuksesta toisen asteen sisällä tapahtuviin siirtymiin. Toimintamallissa hyödynnetään toimintakyvyn kuvaamista osana ohjauksellista tukea.​ Toimintakyvyn kuvausmenetelmiä kehitetään perusopetuksessa (Toimintakykyarvio.fi-palvelu) ja toisella asteella (RUORI-arviointi) paremmin vastaamaan vaativan erityisen tuen tarpeisiin.
 
Hankkeen aikana valmistuu selvitys toimintakykyajattelusta perusopetuksen ja toisen asteen välisessä tiedonsiirrossa. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen kanssa. Hankkeessa havaitut hyvät käytänteet kootaan alan ammattilaisten saataville Vetovoimala-julkaisuun.

Yhteystiedot: 
* Projektipäällikkö Riina Karvonen, Luovi, 040 319 3185, riina.karvonen@luovi.fi * Projektipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari, Valteri, 050 525 4436, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi * Projektipäällikkö, Ami Toikka, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 040 521 6342, ami.toikka@edu.hel.fi * Projektityöntekijä Heidi Alatalo, Valteri, 050 340 5169, heidi.alatalo@valteri.fi
up
34 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top