Vetovoimala - erityisen ja vaativan erityisen tuen hakeutumisvaiheen palvelujen kehittäminen

Ensisijaiset välilehdet

Hankkeen määräaika: 
Torstai, 01. helmikuuta 2018 - Torstai, 31. joulukuuta 2020
Hankkeen kohderyhmä: 
Hankkeen kohderyhmää ovat perusasteen sekä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat, opettajat, ohjaajat ja uraneuvojat sekä opiskeluhuollon henkilöstö. Kohderyhmään kuuluvat myös Ohjaamojen asiantuntijat, etsivän nuorisotyön toimijat ja nuorten työpajojen henkilöstö sekä hankkeen moniammatillisiin yhteistyöfoorumeihin ja koulutuksiin osallistuvat muut ammattihenkilöt.
Hankkeen tiivistetty kuvaus: 
Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on erityisen ja vaativan erityisen tuen asiakkaiden ammatilliseen koulutukseen ohjaamisen ja siirtymävaiheen palvelujen kehittäminen. 
 
Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnallisesti yhdenmukainen toimintamalli tukea tarvitsevan oppilaan ja opiskelijan ohjaukseen. Palveluita kehitetään perusopetuksesta ja jatkuvan haun kautta hakevien erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin. Toimintamallissa hyödynnetään toimintakyvyn kuvaamista osana ohjauksellista tukea.​​

Yhteystiedot: 
* Projektipäällikkö Riina Karvonen, Luovi, 040 319 3185, riina.karvonen@luovi.fi * Projektipäällikkö Anna-Kaisa Puusaari, Valteri, 050 525 4436, anna-kaisa.puusaari@valteri.fi * Projektipäällikkö, Ami Toikka, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, 040 521 6342, ami.toikka@edu.hel.fi * Projektityöntekijä Heidi Alatalo, Valteri, 050 340 5169, heidi.alatalo@valteri.fi

Mallit

Ei malleja.

up
6 tykkäystä.

Lisätietoa ja tukea

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tarjottavia palveluita ovat mm.:

  • hankekumppanuus
  • hyvien käytäntöjen levittäminen valtakunnallisesti
  • koulutus- ja tukipalvelut
  • seminaarit ja muut tapahtumat
  • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät
    • Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät (aiemmin Ammatillisen koulutuksen hyvinvointipäivät) kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat mm. asiantuntijoiden alustukset, työpajat, ja hyvinvointitori. 
  • Helavalkeat-foorumi
    • Alkukesästä järjestettävä Helavalkeat-foorumi kokoaa yhteen hyvinvointiverkoston järjestöväkeä. Helavalkeilla jaetaan tietoa ajankohtaisista ammatillisen koulutuksen asioista ja edistetään järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedustelut Arjen arkki -tiimiltä

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry
Mustanlahdenkatu 3-7 E
33210 Tampere
   sakury@sakury.net
Go to top